Dangus

Negalite karmos subalansuoti kentėdami

TEMOS: Karma nėra bausmė – kančių kentėjimas nebūtinai išperka karmą – visatos tikslas yra padėti jums augti – dalis karmos yra iškreipta energija – dualistinių įsitikinimų dalis – išvalykite energiją ir transcenduokite sąmonę – karma kaip žadinantis šauksmas – kaip žmonės apsunkina sau karmos subalansavimą – negalite karmos subalansuoti kentėjimu – siekite išmokti pamoką ir tuomet judėkite toliau – karminiai santykiai – ištirkite savo reakciją į kitą žmogų – sielos skilimas yra dalis priežasties, kodėl yra sergama psichinėmis ligomis – Sąmoningasis AŠ pasitraukė – kodėl esate karminiuose santykiuose – ar laikas judėti pirmyn? – Negalite žmogaus prievarta priversti pasveikti – psichinė liga gali būti pretekstu nenorui prisiimti atsakomybę – turite teisę nustatyti ribas – tai nėra kito žmogaus laisvos valios pažeidimas – daugeliui žmonių reikia išmokti būti tiesiais – į įsikūnijimą atėjote, kad išpildytumėte savo dangiškąjį planą ir padėtumėte planetai pereiti į naują amžių

Klausimas: Norėčiau gauti gilesnį supratimą iš Jėzaus, apie karmą, kurią prisiėmė mano žmona, kovodama su psichikos liga, vadinama bipoliniu sutrikimu, kuris formaliau yra žinomas maniakinės depresijos vardu. Darau prielaidą, kad ši karma apima ir mane, nes pasirinkau likti šalia jos, ir kartu išgyvenome labai sunkius periodus… Daugybę kartų jaučiausi visiškai bejėgis, ir vienintelė išeitis buvo patikėti savo jausmus Dievui ir tikėti, kad man bus duotas aukštesnis supratimas, kodėl ši luošinanti liga atėjo į mūsų šeimos gyvenimą… mes pavargome… protiškai ir emociškai… bet ačiū Dievui už dvasią… bet mes čia kažko nesuprantame… jaučiu tai, bet nežinau, kas tai yra…

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Vertinu tavo tiesumą ir atvirumą, ir vertinu klausimą, kuris paliečia tiek daug svarbių problemų.

Pirmiausia pakalbėkime apie karmos problemą. Kaip paaiškinu kitur, visiems šiuolaikiniams dvasios ieškotojams yra svarbu suvokti karmos ir reinkarnacijos realybę. Jeigu nesuvoksite, kaip jūsų praeitis veikia dabartį, kaip tuomet galėsite įveikti praeitį ir kurti geresnę ateitį? Tačiau yra lygiai taip pat svarbu turėti teisingą supratimą apie karmą, ir ypač svarbu yra išvengti spąstų, kuomet imate asocijuoti karmą su neišvengiamumu arba bausme.

Kai kurie žmonės suplakė fatalistinius rytų mokymus apie karmą su aukos ar kančios kaip išpirkos už nuodėmes idėja. Todėl jie samprotauja, kad, jeigu jiems nutinka kažkas blogo, priežastis turi būti jų praeitame gyvenime susikurta karma. Ir jei tik ištvers šias kančias, jie išpirks savo karmą ir galiausiai taps laisvi. Tai yra klaidingas ir labai pavojingas tikėjimas, privertęs daugelį nuoširdžių dvasios ieškotojų bereikalingai pratęsti savo kančias.

Viskas šioje visatoje turi vieną vienintelį tikslą – padėti jums augti. Dievas visiškai netrokšta jūsų bausti už jūsų praeities klaidas, ir todėl yra nepaprastai svarbu, kad suvoktumėte tiesą, jog karma nėra bausmė. Karma yra galimybė augti, ir būtent taip į ją visada reikėtų žiūrėti. Jeigu apie tai pamąstytumėte, kodėl gi mylintis Dievas turėtų norėti jūsų kančių ir kaip gi šios kančios galėtų kompensuoti jūsų praeityje padarytas klaidas? Dievas tenori, kad paliktumėte šias klaidas, idant taptumėte laisvi sugrįžti namo į jo karalystę.

Karmą susikūrėte, priimdami netobulus sprendimus, ir šie sprendimai buvo ribotos sąmonės būsenos pasekmė. Sprendimai sugeneravo tam tikrą iškreiptos energijos kiekį, ir kad atkurtumėte pusiausvyrą visatoje, energija privalo būti išvalyta ir sugrąžinta į savo pirminį tyrumą. Kad galėtumėte visam laikui pakilti į dvasinę karaliją, turite sugrąžinti visą iškreiptą energiją, kurią sugeneravote per visus savo gyvenimus, į pirminį savo tyrumą. Taip pat turite išspręsti visus dualistinius įsitikinimus savo psichologijoje – įsitikinimus, kurie verčia jus iškreipti energiją. Kol tai neįvyks, jūsų karma – į kurią įeina tiek iškreipta energija, tiek ir neišspręsta psichologija – bus kaip tampri guma, kuri temps jūsų gyvybės srautą atgal į Žemę.

Todėl dalies jūsų karmos sugrąžinimas reprezentuoja galimybę jūsų gyvybės srautui išsilaisvinti. Tame yra du elementai: turite transcenduoti sąmonės būseną, privertusią jus susikurti karmą ir turite išvalyti energiją.

Įveikti savo ankstesnę sąmonės būseną dažnai yra sunkiausia, nes daugelis žmonių yra linkę slėptis nuo atsakomybės iš tiesų save keisti iš vidaus. Jie dažnai koncentruojasi į krislą kito akyje, užuot pamatę rąstą savo pačių akyje. Tiesą sakant, jeigu žmonės transcenduotų savo ankstesnę sąmonės būseną prieš sugrįžtant karmai, jiems būtų labai lengva išvalyti energiją ir išvengti bet kokių nelaimių savo gyvenime. Netgi galėtume sakyti, kad tik tuomet, kai žmogus nerodo jokių ženklų ir noro dirbti su savo sąmonės būsenos transcendavimu, karma jam yra sugrąžinama visa jėga. Tai yra kaip žadinantis šauksmas gyvybės srautams, kurių jokiais kitais būdais neįmanoma pasiekti. Grįžtanti karma yra paskutinis mėginimas pažadinti gyvybės srautą būtinybei dirbti su savo trūkumais psichikoje.

Energijos išvalymas yra mechaniškas procesas, kurį nėra sunku pasiekti, ypač tuomet, kai esate transcendavę savo ankstesnę sąmonės būseną ir todėl neiškreipiate daugiau energijos. Norint transformuoti netyrą energiją, jums tiesiog reikia iškviesti aukštų dažnių dvasinę energiją iš aukščiau, kad ji galėtų pakelti netyros energijos vibracijas. Tą galima atlikti dvasinių ritualų pagalba, kaip yra paaiškinama dvasinių įrankių skyrelyje. Tačiau taip pat daug ką galima pasiekti, pasitinkant grįžtančią karmą pozityviu požiūriu, žvelgiant į ją kaip į galimybę augti ir viską ištaisyti.

Ar jau matote, kaip potencialiai žmonės gali sau viską apsisunkinti? Jeigu jie nenori transcenduoti savo ankstesnės sąmonės būsenos – ir ypač jeigu jie į gyvenimą nežiūri kaip į galimybę augti – yra labai tikėtina, kad jie į grįžtančią karmą nežiūrės kaip į žadinimo šauksmą. Jie priešinsis karmai, galbūt matydami ją kaip bausmę arba kitais būdais į ją negatyviai reaguodami, kas labai lengvai gali tapti pretekstu netirti savo pačių psichikos.

Tai privers juos kentėti, o tai darydami, jie dar stipriau iškreips energijas, kas sukurs dar daugiau karmos ir niekuo neprisidės prie grįžtančios karmos energijos išvalymo. Ar suvokiate mano mintį? Iš dviejų blogumų neišeina gerumas. Negalite subalansuoti karmos kentėdami, kęsdami tos sugrįžusios karmos rezultatus. Tai darydami susikursite tik dar daugiau karmos, kas galiausiai gali tapti save pastiprinančiu sūkuriu, nešančiu jus vis toliau ir toliau nuo Kristaus sąmonės.

Šiais samprotavimais norėjau parodyti jums, kaip yra svarbu niekada negalvoti, jog turite tam tikrą situaciją kęsti neribotą laiko tarpą, nes turite karmą su tuo kitu žmogumi. Ir yra lygiai taip pat svarbu išvengti spąstų, kuomet galvojate, kad kentėdami galiausiai sugrąžinsite savo karmą ir tapsite laisvi judėti toliau. Priešingai, jūs tik dar tvirčiau įstrigsite ribotoje būsenoje, dažnai susikurdami dar daugiau karmos su kitu žmogumi, su kuriuo turite karminius santykius. Bet kurios situacijos tikslas yra padėti jums augti transcenduojant save. Nėra jokios prasmės kentėti situaciją. Tikslas yra išmokti savo pamoką.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels