Elohimai Apolonas ir Liumina

Elohimai Apolonas ir Liumina


Apolonas ir Liumina yra Kosminės Kristaus sąmonės sergėtojai. Antrojo spindulio Elohimai padeda tiems, kurie trokšta pažinti Dievą per Sūnaus protą, antrąjį Trejybės asmenį. Antrojo spindulio Elohimams, visa yra „akimirksniu įvykstanti Dievo proto materializacija“.

Senovės graikams pažįstamas mitologinis Apolonas iš tiesų gali būti senovinio susitikimo su Elohimu prisiminimo atgarsis. Tačiau po tūkstančių metų dievai ir deivės įgijo vis daugiau žmogiškų savybių žmonių protuose. Todėl tai, kas šiuo metu yra priskiriama Apolonui kaip graikų mitologijos dievybei, nebūtinai atspindi tikrąsias Elohimo savybes.

Apolonas buvo žinomas pitagoriškoje tradicijoje kaip vyriško grožio simbolis, saulės dievas, įasmeninantis dvasinę šviesą, kurios fizinis atvaizdas yra Saulė. Jis atstovavo dangaus nusileidimą į Žemę. Apolonas kai kurių yra laikomas Saulės Logos, Tarpininku, Višnu, Mitra, Horu, Visuotiniu Žodžiu. Graikų miestuose-valstybėse Apolonas buvo įstatymų davėju. Būdamas pranašavimų ir pranašysčių dievu, jis komunikuodavo su žmonija per pranašus ir orakulus, kaip tai vyko įžymiojoje Delfų orakulų šventykloje.

Apolono liepsna yra auksinio geltonumo spalvos, gaubiama žaibuojančio mėlynumo energija. Mėlyna liepsna veikia kaip apsauginis energetinio lauko skydas, gaubiantis Kristaus šviesą. Šie mėlyni žaibai praskina kelią pro žmogiškų klaidų ir iškreipimų tankumą, atverdami kelią Liuminos auksinei liepsnai, kuri įkūnija septynių Kristaus proto aspektų tobulumą. Apolono ir Liuminos liepsnos dvynės užpildo žemę, orą, ugnį ir vandenį atomo centre užrakintu protu – deimantu šviečiančio Dievo proto esencija.

Apolono ir Liuminos ašramas yra eterinėje plotmėje virš Žemutinės Saksonijos, Vokietijoje. Kaip pasiruošimas ateinančiam aukso amžiui, iš šios šventyklos yra paleidžiamos didžiulės nušvitimo liepsnos bangos. Milijonai angelų, kurie tarnauja vadovaujami Apolono ir Liuminos, yra pasiruošę eiti kelti visos Žemės sąmonę į Kristaus lygmenį, atsakydami į mokinių prašymus.

Šie angelai, kartu su angelais, kurie tarnauja Jofielio ir Kristinos, Viešpaties Lanto, Dievo ir Deivės Meru, Viešpaties Gautama Budos, Viešpaties Himalajos, Viešpaties Maitrėjos ir Pasaulio Mokytojų Jėzaus ir Kuthumi ašramuose, turėtų būti kviečiami, prašant visos žmonijos nušvitimo, nes jie yra lygūs visais atžvilgiais šiai milžiniškai užduočiai atlikti. Prašykite jų atnešti nušvitusį, protingą veikimą į visas situacijas, ypač į tas, kurios veikia Žemės ir jos evoliucijų ateitį.

Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.

2009-01-01 Daugiau nei intelektualios žinios