Nenaudokite Kristaus realybės patyrimo dualistinėms koncepcijoms patvirtinti

Pakylėtasis Mokytojas Maitrėja per Kim Michaels, 2024 metų kovo 30 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2024 metų Velykų vebinare: „Kristaus išlaisvinimas“.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Maitrėja, ir noriu pratęsti savo prieš tai duotą mokymą, nes noriu įsitikinti, jog išreiškiau tai kaip įmanoma aiškiau, atsižvelgiant į laiko ir erdvės sąlygas tokioje nenatūralioje planetoje kaip Žemė.

Konceptualus protas ir atskirtis

Ką prieš tai sakiau? Sakiau, kad pagal laisvos valios įstatymą jums yra leidžiama naudotis konceptualiu protu, įžengiant į atskirties būseną, tačiau tai padarę, jūs susidursite su dualistiniais poliariškumais. Jūs naudojatės konceptualiu protu, suformuluodami tam tikrą atskirtimi paremtą koncepciją, ir ji turės priešingą dualistinį polių, kuris mes iššūkį jūsų koncepcijai ir jūsų idėjai, kad tai yra absoliuti tiesa ar absoliuti koncepcija.

Kai susiduriate su šiuo iššūkiu, privalote reaguoti. Kai reaguojate, žengiate dar vieną žingsnį žemyn į atskirtį, ir tenai jūs susikuriate dar vieną koncepciją, kuri turi kitą dualistinę priešingybę, ir per šių priešingybių sąveiką, jūs privalote nusileisti dar vienu laipteliu žemyn, ir šitaip jūs leidžiatės vis giliau ir giliau į atskirtį. Tačiau leisdamiesi žemyn, jūs susiduriate su vis didesniu pasipriešinimu, su vis didesne įtampa, su vis didesniu stresu, ir jūsų gyvenimas pavirsta nuolatine kova, siekiant apginti šiuos dualistinius poliariškumus nuo priešingybės, kuri yra neišvengiama, kuri yra įdiegta į tą poliariškumą.

Galiausiai, bent jau kai kurioms būtybėms, jų kančios tampa tokios didelės, kad jos pasiekia, galėtume pavadinti, pirmąjį lūžio tašką, kuriame taria: „Daugiau nebegaliu to daryti, turi būti kažkas daugiau.“ Ir kai jos tampa atviros šiam daugiau, jos susiduria su Kristaus protu savo sąmonės lygmenyje, kad tuomet galėtų pasinaudoti Kristaus protu, kopdamos aukštyn, aukštyn tomis kopėčiomis, kuriomis nusileido, kai priėmė šias dualistines iliuzijas. Jos gauna kažkokia Kristaus proto išraišką, kuri joms padeda neutralizuoti tam tikrą dualistinę iliuziją, ir tai joms leidžia pakilti žingsneliu aukščiau. Ir tuomet jos susiduria su dar viena iliuzija, ir jeigu yra atviros Kristaus protui, gali gauti dar vieną impulsą, kuris joms gali padėti žengti sekantį žingsnelį aukštyn. Tačiau, kaip aprašiau, vėlgi, laisvai valiai turi būti leidžiama reikštis. Tai, kad jūs apsigręžėte kažkokiame žemiausiame taške, kurį pasiekėte žemiau 48 sąmonės lygmens, nereiškia, kad esate laisvi nuo dualizmo, laisvi nuo atskirties ar laisvi nuo konceptualaus proto.

Tad ką jūs neišvengiamai darote? Na, kažkuriuo metu, užuot tiesiog pamatę, kad jūs siekiate įveikti kančias trumpalaikėje perspektyvoje, jūs tampate atviri idėjai, jog ilgalaikėje perspektyvoje dirbate dėl kažkokio aukštesnio tikslo, ar tai būtų išganymas, nirvana, nubudimas ar kad ir ką jūs įsivaizduotumėte. Ir ką tuomet daro konceptualus protas? Na, konceptualus protas dabar naudojasi koncepcijomis, planuodamas kelią link šio tikslo. Bet matote, tikslas, kurį jūs matote, yra apibrėžtas konceptualaus proto, galbūt jis nebuvo apibrėžtas jūsų konceptualaus proto, galbūt jis buvo apibrėžtas tam tikrų puolusių būtybių ir netikrų guru konceptualaus proto. Ir vis dėlto, jūs apibrėžiate tikslą ir tuomet manote, kad naudodamiesi konceptualiu protu galėsite pasiekti tą tikslą, ir dabar jūs galite, to pasekoje, būti atviri aukštesniam mokymui, kuris turi tam tikrą Kristaus proto išraišką. Pavyzdžiui, net ir išoriniai Jėzaus prieš 2000 metų perduoti mokymai, nors jie nebuvo visi užrašyti, nors juos užrašę žmonės neturėjo pilno supratimo, ką Jėzus turėjo omenyje, juose vis tiek yra tam tikrų vertingų idėjų ir koncepcijų, kuriomis žmonės laikui bėgant naudojosi, keldami savo sąmonę. Jūs galite šiuo būdu progresuoti, bet jūs vis dar tebeinate keliu, kuris buvo apibrėžtas konceptualaus proto.

Tad ką aš čia sakau? Atsitraukite žingsnelį ir įsiklausykite į tai, ką sakau. Naudojatės konceptualiu protu, įžengdami į atskirtį, ir tuomet apsigręžiate, nes daugiau nebegalite pakelti pasipriešinimo ir trinties. Jūs dabar nusibrėžiate kelią iš atskirties, tačiau jis vis dar tebėra paremtas konceptualiu protu. Jūs, iš esmės, mėginate naudotis tuo pačiu protu, kuris jus vilioja į atskirtį, išeiti iš atskirties. Tačiau jeigu esate atviri kai kurioms idėjoms, kurios ateina iš Kristaus proto, jūs vis dar galite padaryti tam tikrą progresą iki tam tikro lygmens tai darydami, tačiau negalėsite pakilti tai darydami, ir tai yra esminė skiriamoji riba tarp to, ką galėtume pavadinti teisingu mokymu, ir klaidingo mokymo.

Klaidingas ir teisingas kelias

Na ir dabar, žinau, kad teisingas ir klaidingas gali būti laikomi dualistinėmis koncepcijomis. Tačiau kadangi mes naudojame žodžius, turime rasti kažkokį būdą aprašyti skirtumą tarp to, kas iš tiesų jums padeda augti tikrajame kelyje, vedančiame į vienovę, ir to, kas jus veda į aklavietę, kuri neveda į vienovę.

Užuot kiekvieną kartą naudoję ilgą ir sudėtingą aprašymą, patogumo dėlei panaudokime teisingumo ir klaidingumo koncepcijas. Galime sakyti, kad egzistuoja teisingas kelias, kuris jus palaipsniui veda į vis aukštesnius Kristaus proto patyrimo lygmenis. Ir egzistuoja klaidingas kelias, kuris jus verčia tikėti, jog progresuojate link kažkokio galutinio tikslo, tačiau jūs vis dar tebesate įstrigę konceptualiame prote, ir todėl neišsilaisvinate iš dualizmo, ar bent jau neišsilaisvinate nuo konceptualaus proto.

Na ir dabar, kodėl tai yra leidžiama? Dėl laisvos valios. Jums nėra būtina įžengti į atskirtį. Jūs pasirenkate tai padaryti. Jūs padarote pasirinkimą, naudojatės konceptualiu protu, apibrėždami šias dualistines iliuzijas, kurios turi priešingybę, verčiančią jus reaguoti, ir todėl tai jus veda vis giliau ir giliau į atskirtį. Jūs apibrėžiate kelią, kuriuo renkatės eiti, su konceptualiu protu. Tai daryti leidžia laisva valia. Ir kas nutinka, kai daugiau nebegalite to pakelti ir apsigręžiate? Jūs vis dar naudojatės konceptualiu protu, mėgindami pabėgti nuo problemos, kurią susikūrėte naudodamiesi konceptualiu protu.

Konceptualus protas žemiau 48 lygmens

Na ir dabar, nesakau, kad tai yra kažkaip epiškai klaidinga, nes ką gi daugiau galite daryti, kai esate įstrigę atskirtyje ir dualizme? Jūs galite, atskirtyje ir dualizme, užmegzti ryšį ir patirti kažkokį Kristaus aspektą, kažkokią Kristaus išraišką, kuri atitinka jūsų sąmonės lygį. Tačiau jūs negalite, kol esate dualizme, visiškai išlipti iš šių dualistinių savasčių ir pamatyti konceptualaus proto silpnumo, ribotumo, tuštybės. Tol, kol esate žemiau 48 sąmonės lygmens, jūs negalite, Sąmoningasis AŠ negali visiškai išeiti iš konceptualaus proto. Jis gali išlipti iš specifinės atskirosios savasties, kuri atitinka specifinį sąmonės lygį, tačiau jis negali visiškai išlipti iš konceptualaus proto. Jūs, žinoma, galite išgirsti išorinį mokymą, kaip tas, kurį mes duodame, jūs galite jį perskaityti, galite jį intelektualiai suprasti, tačiau tai nėra tas pats kaip išlipti iš konceptualaus proto. Daugumai žmonių, kas turi įvykti, yra tai, kad jūs palaipsniui užmezgate ryšį su Kristaus protu, jūs pamatote vieną konkrečią savastį, pakylate į kitą lygmenį, pamatote sekančią savastį, pakylate į dar kitą lygmenį, ir šitaip kylate aukštyn virš 48 lygmens.

Kai naudojatės Kristaus proto patyrimu dualistinėms koncepcijoms patvirtinti

Bet aš sakau, kad jūs galite, kai jau esate pakilę virš 48 lygmens, jūs iš tiesų galite suvokti, kad esate daugiau nei konceptualus protas. Jūs galite patirti, suvokti, kad esate daugiau nei konceptualus protas. Sąmoningasis AŠ gali tai patirti, jog jūs matote, kad esate daugiau, jūs esate už šį konceptualų protą, jūs netapote konceptualiu protu. Konceptualus protas tėra įrankis, kuriuo naudojatės bendrakurdami. Tačiau kai įžengiate į šį lygmenį, kuriame naudojatės dualizmu paremtomis koncepcijoms, konceptualus protas tampa uždara sistema, ir jūs galite šitai patirti virš 48 lygmens. Daugeliui žmonių reikės pakilti gerokai aukščiau virš 48 lygmens, bet jūs bent jau galite pradėti su tuo galynėtis. Jūs galite pradėti matyti, kaip yra beprasmiška mėginti išspręsti problemą su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą.

Na ir dabar, kokia iš tiesų yra šio metodo problema? Na, galėjote pastebėti, ką sakiau. Kol vis dar tebesate įstrigę konceptualiame prote, jūs vis dar galite progresuoti link aukštesnių sąmonės lygmenų, retkarčiais užmegzdami ryšį su Kristaus protu, kuris jus žingsnis po žingsnio veda aukštyn, tačiau jūs vis dar tebeturite tam tikras idėjas, tam tikrus įsitikinimus, tam tikrą pasaulėžiūrą, kuri buvo sukurta konceptualaus proto iš dualizmo, ir jūs vis dar tebemėginate ją išsaugoti. Ir problema čia yra ta, kad jūs tuomet pereinate šį periodą, kuriame turite tam tikrą ryšį su Kristaus protu, bet jūs vis dar tebeturite tam tikrus dualizmu paremtus įsitikinimus. Ir dabar kyla klausimas, ar sugebėsite suvokti, kad yra įmanoma, jog galite pasinaudoti tikrovės jausmu, kurį gaunate iš Kristaus proto, dualistinėms koncepcijoms patvirtinti, kuomet manote, kad tai yra tiesa, tai yra absoliuti tiesa? Ir didžioji dauguma žmonių Žemėje dar nepasiekė to taško, kuriame pradėtų šitai suvokti. Net ir dauguma dvasingų žmonių nėra pradėję to suvokti. Nes jie vis dar tebetiki, kad egzistuoja taip vadinamas melas ir egzistuoja taip vadinama tiesa.

Teisinga prieš teisinga ir klaidinga

Ką aš ką tik sakiau apie teisinga ir klaidinga? Galime naudoti šias koncepcijas dėl praktinių priežasčių. Tačiau aš, žinoma, visada turiu daugiau nei vieną priežastį, apie kažką kalbėdamas. Priežastis, dėl kurios kalbu apie šias teisingumo ir klaidingumo koncepcijas, yra ta, kad teisingumas ir klaidingumas egzistuoja ta prasme, kad egzistuoja kažkas, kas yra teisinga, ir egzistuoja kažkas, kas yra teisinga ir klaidinga. Tai, kas yra teisinga, yra tai, kas ateina iš Kristaus proto, kadangi tai yra paremta pamatine visos gyvybės vienove. Ir tai yra konkreti išraiška, tačiau ji yra duodama, siekiant padėti jums pakelti savo sąmonę, ir nėra teigiama, jog tai yra absoliuti tiesa. Tačiau dualizmo lygmenyje, jūs taip pat turite teisingumo ir klaidingumo koncepcijas, kurios yra tik dar vienas dualistinis poliariškumas.

Ir štai čia yra suvokimas, kurio absoliuti dauguma žmonių nėra pasiruošę priimti, ir daugelis iš tiesų tai neigė, tai neigė net ir daugelis dvasinių mokytojų. Tai, ką jūs matote kaip teisinga ir klaidinga iš dualizmo lygmens, visa tai yra klaidinga. Kai pasiekiate šį tašką, kuriame pamatote šį epinį siekį ištaisyti problemą Žemėje, pasiekti šią aukštesnę būseną, išgelbėti pasaulį ar išgelbėti save, ar kad ir kaip jūs tai matytumėte, kai pasiekiate šį suvokimą, konceptualus protas sako: „Taip, ši ideologinė sistema yra tiesa, visos kitos yra klaida.“ Ir konceptualus protas amžinai naudosis bet kokiomis jūsų priimtomis koncepcijomis, kad apibrėžtų teisingumą ir klaidingumą.

Tačiau konceptualus protas negali matyti Kristaus realybės logikos, todėl konceptualus protas apibrėžia šias koncepcijas, remdamasis atskirtimi ir dualizmu, tai reiškia, kad net ir tai, ką konceptualus protas apibrėžia kaip tiesą, iš tiesų yra klaida, ta prasme, kad tai neateina iš Kristaus proto.

Vienove paremtos koncepcijos

Na ir dabar, ką aš sakiau? Net ir būtybės su aukščiausiu sąmonės lygiu, Alfa ir Omega, naudojasi konceptualiu protu bendrakūrimui, nes jūs naudojatės konceptualiu protu formuluodami proto įvaizdžius, koncepcijas, kuriomis naudojatės bendrakurdami. Tačiau tame sąmonės lygmenyje jūs pilnai suvokiate pamatinę visos gyvybės vienovę. Na o dabar, nusileiskime per visus tuos kosminės hierarchijos lygmenis iki pakylėtųjų mokytojų, kurie yra tiesiai virš jūsų nepakilusios, nenatūralios Žemės planetos. Mes pakilome, mes esame Kristaus prote, esame viena su Kristaus protu, tad net ir mes žinome, kad tai, ką jums duodame, yra tik koncepcijos.

Mes apie tai kalbėjome ilgą laiką. Kai kurie iš jūsų pradėjote tai suprasti, kai kurie iš jūsų tai ignoravote, nes jūsų konceptualūs protai nesugebėjo suvokti, ką mes turime omenyje. Tačiau mes sakėme, kad nemėginame jums duoti absoliučios tiesos, mes jums mėginame duoti kažką, kas galėtų kvestionuoti jūsų dabartines iliuzijas, jūsų dabartinį savasties jausmą, ir padėtų jums pakilti į sekantį aukštesnį lygmenį, ir tuomet mes jums duosime dar kažką, kas jums padės pakilti į dar kitą lygmenį, ir taip toliau, kol būsite pasiruošę pakilti. Skirtumas čia yra tas, kad mes žinome, jog duodame jums koncepcijas. Mes taip pat žinome, kad jos yra paremtos pamatine visos gyvybės vienove ir jos nekyla iš dualizmo. Tačiau mes žinome, kad duodame jums koncepcijas, tačiau konceptualus protas, kuris yra įstrigęs dualizme, to nežino, negali to žinoti, negali to pripažinti. Netikri mokytojai negali to žinoti, nenori to pripažinti. Jie nesakys, kad duoda jums koncepciją, jie sakys, kad duoda jums tiesą, ir jeigu jūs tuo patikėsite, tuomet ši tiesa gali tapti aklaviete, ypač jeigu pasinaudosite savo Kristaus proto patyrimu, kad suteiktumėte jai kažkokį aukščiausią tikrumą ar autoritetą, nes tuomet ji gali tapti uždara sistema.

Ir tai yra svarbiausias dalykas, kurį galite suvokti, ir jūs galite pradėti bent intelektualiai tai suprasti, bet galiausiai jums reikia tai patirti, Sąmoningajam AŠ patiriant už mano žodžių glūdinčią realybę. Ir kaip jūs patiriate Kristaus realybę, glūdinčią už mano žodžių? Patirdami mano Esatį, arba Jėzaus Esatį, arba Gautamos, arba Motinos Marijos, arba Sen Žermeno, ar bet kurio pakylėtojo mokytojo, su kuriuo turite artimą ryšį.

Tikrieji mokytojai rodo už savęs

Kas yra tikras mokymas ir netikras mokymas? Na, pačiame pamatiniame lygmenyje galime sakyti, kad tikras mokymas neteigia, jog yra absoliuti ir neginčijama arba aukščiausia tiesa. Jis neteigia, kad yra vienintelis mokymas, kurio jums kada nors reikės, kad pakiltumėte ar pasiektumėte nirvaną, ar nušvitimą, ar kad ir kas tai būtų. Be to, tikras mokymas rodo už savęs. Yra kažkas daugiau, ką galite suvokti, nei buvo duota išoriniame mokyme. Idealiu atveju, jis turėtų rodyti link dvasinės būtybės, kuri yra mokymo šaltinis, tačiau net ir toks mokymas, kuris nekalba apie dvasines būtybes, gali būti pagrįstas mokymas, jeigu jis rodo už savęs. Jeigu jis teigia esantis išbaigta sistema ir viskas, ko jums reikia, tuomet privalome sakyti, taip, kaip aš čia naudoju žodžius, kad tai yra netikras mokymas, nes galbūt jis buvo sukurtas atvesti jus į tam tikrą lygmenį, bet tuomet jis nori išlaikyti jus tame lygmenyje amžinai, užuot vedęs jus virš jo.

Mes dabar pasiekėme vieną iš šių klausimų, kuris kėlė sumaištį daugeliui žmonių. O kaip dėl tų dvasinių mokytojų, kurie teigia pasiekę kažkokią aukščiausią sąmonės būseną, arba kurių pasekėjai teigia, kad jie pasiekė kažkokią aukščiausią sąmonės būseną? Istoriškai buvo dvasinių mokytojų, ypač Rytuose, bet taip pat ir Vakaruose, kurie teigė, arba vis dar teigia, kad yra nušvitę, kad jie yra nubudę, kad jie realizavo Dievą, kad jie yra vienos ar kitos dievybės įsikūnijimas.

Tad kaip dėl tokių teiginių? Na, jūs tai galite įvertinti pažvelgdami, ar jie rodo į kažką už savęs, o gal jie sako, kad tai yra aukščiausia, tai yra pati aukščiausia būsena, kurią galite pasiekti? Ar tai būtų nušvitimas, nubudimas, nirvana, vienovė su beribe sąmone, ar kad ir ką jie jums žadėtų, jeigu jie sako, kad tai yra aukščiausia, tuomet jie, pagal tai, kaip aš čia naudoju žodžius, yra netikri mokytojai, nes jie nerodo už savęs, ir jie taip pat nerodo į nuolatinę sąmonės transcendenciją, kuri yra Gyvenimo Upė.

Ar tuo noriu pasakyti, kad visi dvasiniai mokytojai turėtų kalbėti apie pakylėtuosius mokytojus ir juos pripažinti? Ne, aš kalbu ne apie tai. Nes yra daug, daug žmonių Žemėje, kurie dar nėra tokiame sąmonės lygyje, kuriame būtų pasiruošę pripažinti pakylėtuosius mokytojus. Tad gali egzistuoti mokymas, kuris būtų duodamas tam tikram sąmonės lygiui, kurio paskirtis yra iškelti žmones virš to lygmens iki tam tikro lygmens, kuris yra šiek tiek aukščiau, ir netgi tame aukštesniame lygmenyje jie gali nebūti pasirengę pripažinti pakylėtųjų mokytojų.

Kaip kylate sąmonėje?

Egzistuoja pagrįsti mokymai, kurie gali padėti žmonėms pasiekti tam tikrą sąmonės lygį. Tačiau aš tiesiog sakau, kad kai turite mokytoją, kuris teigia pasiekęs aukščiausią sąmonės lygį ir jis nepripažįsta pakylėtųjų mokytojų, net ir vadindamas mus kažkokiu kitu vardu, tuomet tas mokytojas yra netikras mokytojas. Nes kaip pakylate iki aukščiausio sąmonės lygio? Na, visų pirma, iš tiesų nėra jokio galutinio sąmonės lygio, net ir aukščiausia sąmonė nėra galutinė. Tačiau iš tiesų nėra jokios pranašiausios ar galutinės sąmonės būsenos tokioje žemoje planetoje kaip Žemė.

Tad kai pakylate, kaip jūs pakylate? Na, kaip paaiškinome, yra tik vienas būdas pakilti iš Žemės į dvasinę karaliją, ir tai yra pasinaudoti mumis, pakylėtaisiais mokytojais, kurie dirbame su Žeme. Kilimas sąmonėje reiškia, kad kylate link vienovės, bet tai gali būti padaryta tik naudojantis Vienu protu, Kristaus protu, ir kaip paaiškinome, Kristaus protas nėra kažkokia universali, neišreikšta, nediferencijuota sąmonė. Kristaus protas tegali būti išreikštas individualizuota forma kaip pakylėtųjų būtybių hierarchija, besidriekianti nuo Kūrėjo iki pakylėtųjų mokytojų, dirbančių su Žeme.

Kaip pakylate į aukštesnį sąmonės lygį? Na, galiausiai, kai pradedate pereiti į mūsų taip vadinamus Kristaus sąmonės lygmenis, jūs suvokiate, kaip Jėzus sakė: „Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti; tai Tėvas manyje daro darbus, AŠ ESU Esatis ir pakylėtieji mokytojai virš manęs.“ Pripažįstate, kad jūs neišbaigiate savęs, nes taip galvoja tik atskirasis aš, ego, konceptualus protas. Štai kodėl tai yra uždara sistema. Jis mano, kad gali apibrėžti realybę. Suvokiate, kad negalite to padaryti, nes jums reikia užmegzti ryšį su Kristaus protu, kad pamatytumėte kažką daugiau už savo dabartinį lygmenį, nors tai, ką pamatysite, ir nebus galutinė realybė.

Klaidingi netikrų mokytojų teiginiai

Kai pakylate į aukštesnius sąmonės lygius, natūraliai ir neišvengiamai užmezgate ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. Ką aš sakau? Ar sakau, kad egzistuoja šie guru, kurie teigia pasiekę aukščiausią sąmonės lygį, bet visa tai yra melas, iliuzija? Na, taip, būtent tą ir sakau. Na ir dabar, vėlgi, jiems nėra būtina kalbėti apie pakylėtuosius mokytojus tais žodžiais, tačiau jie turi pripažinti, kad yra kažkas, ne tik virš jų sąmonės lygio, bet ir už bet kurio įsikūnijime esančio žmogaus lygio. Net ir to, kuris teigia esąs aukštas guru, net ir už jo paties guru. Jeigu atidžiai perskaitysite Joganandos knygą „Jogo autobiografija“, pamatysite, kad jis iš tiesų, nors ir neaprašo to labai išsamiai ar detaliai, tačiau jis iš tiesų pripažįsta, kad yra kažkas už jo paties proto, egzistuoja būtybės, kurios yra aukščiau už jo guru ir jo guru guru, ir šios būtybės iš tiesų nėra fiziniame kūne.

Bet tuomet taip pat matote kitus guru Rytuose, kurie visiškai neįsileidžia šios idėjos. Jie kalba apie Brahmaną, nediferencijuotą Brahmaną, aukščiausią sąmonės būseną, ir jie sako, arba galbūt leidžia savo pasekėjams tuo tikėti, kad pasiekė vienovę su šiuo Atmanu arba Brahmanu, ar kad ir kaip jie tai apibūdintų savo konkrečiame mokyme. Ir tai yra melagingas teiginys. To padaryti neįmanoma. Kaip sakėme, negalite apeiti šviesos hierarchijos ir peršokti į kažkokią galutinę sąmonės būseną, kuri tariamai yra aukščiausia sąmonės būsena. To padaryti neįmanoma. Tai yra klaida, egzistuojanti daugelyje Rytų mokymų, lemtinga klaida.

Vėlgi, tuo nenoriu pasakyti, kad visi dvasiniai mokytojai turėtų pripažinti pakylėtuosius mokytojus, nes jeigu jie duoda mokymus tam tikram sąmonės lygiui, kuriame žmonės nėra pasiruošę, tuomet jiems nereikia apie mus užsiminti. Tačiau jie turi pripažinti, savo pačių protuose, kad: „Tik iš Dievo malonės esu. Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti. Tai yra kažkas aukštesnis, kas per mane reiškiasi.“ Ir būtų geriau, kad ir kaip jie tai vadintų, kad jie tai išreikštų savo pasekėjams, idant neskatintų savo pasekėjų paversti mokymo uždara dėžute. Kaip galite išvengti, kad kažkas netaptų uždara dėžute čia Žemėje? Tiktai suvokdami, kad egzistuoja sąmonės lygmuo, kuris yra aukščiau visko, ką galima pasiekti Žemėje – tai yra Kristaus protas, Kristaus sąmonė, Kristaus įžvalgumas.

Kai metate kitiems žmonėms iššūkį, kad pakeltumėte juos aukštyn

Ką jūs matote? Matote pasaulyje visas šias kovas tarp dvasingų žmonių grupių, kurie teigia turintys aukščiausią mokymą, aukščiausią guru, aukščiausią supratimą. Tačiau tol, kol kovojate prieš kitus, kol klijuojate ant jų šias dualistines teisingumo ir klaidingumo koncepcijas, jūs vis dar tebesinaudojate konceptualiu protu, naudojatės konceptualiu protu, kad apibrėžtumėte tai, ką matote, kaip teisinga ir klaidinga, ir tuomet naudojatės tuo, kabindami etiketes ir teisdami kitus žmones, ir prieš juos kovodami.

Na ir dabar, ar tai reiškia, kad Kristaus protas niekada niekam nemeta iššūkio? Ar tai reiškia, kad Jėzus elgėsi neteisingai, mesdamas iššūkį rašto aiškintojams ir fariziejams? Ne, Kristaus protas iš tiesų gali mesti iššūkį, tačiau jis tai daro iš tokio susietumo lygmens, kuriame asmuo, kuris yra įsikūnijime esantis Gyvasis Kristus, pilnai suvokia „pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti“.

O tai, žinoma, yra dar viena mįslė, nes ką mes sakėme? Sąmoningasis AŠ, savo esmėje, yra neutrali sąmonė, grynoji sąmonė, tai reiškia, kad jis nėra konceptualus protas. Jis naudojasi koncepcijomis, kad išreikštų save, kad bendrakurtų, tačiau jis netampa koncepcijomis, ir tai yra, savo grynajame pavidale, savo nediferencijuotame pavidale, Kristaus protas. Jūs jau esate Kristaus proto išraiška. Tačiau, kaip mes taip pat sakėme, jūs nesate viso Kristaus proto išraiška, kadangi Kristaus protas gali prisiimti individualizuotos būtybės formą. Individualizuota būtybė yra sukuriama iš Kristaus proto. Tačiau kai suvokiate save kaip esantį iš Kristaus proto, suvokiate, kad Kristaus protas turi begalę išraiškų, ir todėl jūs nesate Kristaus proto visuma. Jūs neturite Kristaus tiesos patento, ir todėl suvokiate, kaip sakėme, kad Kristaus protas visada yra daugiau nei kad jūs galite šiuo metu suvokti ar išreikšti. Ir suvokiate, kad jūsų konkreti Kristaus proto išraiška yra tai, kas gali per jus ateiti šiuo konkrečiu laiko ir erdvės momentu, atsižvelgiant į išorinę situaciją ir jūsų sąmonės lygį.

Nėra absoliučios, nekintančios Kristaus išraiškos, ir kai šitai suvokiate, kokia tuomet prasmė naudotis konceptualiu protu, teisiant kitus žmones? Jūs iš esmės paimate koncepciją savo prote ir naudojatės ja, teisdami kitų žmonių protuose esančias koncepcijas. Kai tuo tarpu Gyvasis Kristus suvokia, jog kad ir ką jis beišreikštų, visada yra daugiau. Ir jis siekia iškelti kitus žmones aukštyn. Gyvasis Kristus gali mesti iššūkį kitų žmonių koncepcijoms, tačiau jis nori tai daryti, kad pakeltų juos į aukščiau, kur jie galėtų pamatyti kažką aukštesnio.

Konceptualus protas, kai yra atskirtyje, naudojasi savo koncepcijomis, kad teistų kitų žmonių koncepcijas, turėdamas tikslą jas pažeminti, ir tuo būdu išaukštinti save, kaip turinčio, lyginant su jais, absoliučią tiesą. Bet matote, Kristaus prote nėra jokių palyginimų, kaip jie egzistuoja dualistiniame prote, su aukštesniu ir žemesniu, su geresniu ar blogesniu, su teisingu ar klaidingu. Kristaus protas gali būti išreikštas žodžių pavidalu. Jis gali būti išreikštas koncepcijų pavidalu, tačiau Kristaus protas visada yra daugiau už bet kokią išraišką.

Bet kokia Kristaus išraiška Žemėje nėra galutinė tiesa

Na ir dabar, galite būti tam tikrame sąmonės lygyje, kuriame turite tam tikrą iliuziją. Kristaus protas gali veikti per kažką, per būtybę įsikūnijime arba pakylėtąją būtybę, ir išreikšti kažką, kas gali mesti iššūkį jūsų iliuzijai, ir tai gali padėti jums pakilti į aukštesnį lygmenį. Ir kaip jūs pakylate? Kaip pamatote iliuziją? Na, turite pamatyti, kad už iliuzijos yra aukštesnė tiesa, aukštesnis supratimas. Ir tai yra pagrįsta. Iš tiesų egzistuoja aukštesnis supratimas. Net ir nuliniame lygmenyje, žemiausiame Žemėje įmanomame sąmonės lygyje, egzistuoja aukštesnė tiesa. Tai yra aukštesnė tiesa. Tačiau ji yra tik vienu laipteliu aukštesnė už žemiausią sąmonės lygį, tad tai nėra galutinė tiesa. Tačiau jeigu leisite sau galvoti, kad ji tokia yra, kadangi jaučiate, jog tai atėjo iš Kristaus proto, tuomet ši tiesos išraiška pavirs antikristo išraiška jūsų prote.

Ir būtent tai padarė Petras toje situacijoje, kurioje Jėzus jam pasakė pasitraukti nuo jo, nes jis išreiškė šėtonišką sąmonę, antikristo sąmonę, kuri, nors ir patiria Kristaus realybę, nenori sekti Kristumi į amžinąjį gyvenimą. Ji nori uždaryti Kristų ir juo naudotis savo ribotam savasties jausmui patvirtinti, nes iš tiesų tikisi, kad galės pasinaudoti Kristumi savo atskirosios savasties nemirtingumui susikurti. Būtent tuo tiki kai kurios puolusios būtybės, ir kai kurios puolusios būtybės, kurios prisidėjo prie Jėzaus nužudymo, manė, kad kai jį nužudys, bus paleistas tam tikras Kristaus šviesos kiekis, kurią jos tuomet galės sugerti ir susikurti nemirtingumą savo atskirajam aš. Tai buvo absoliuti iliuzija, tačiau kai kurios iš jų tuo tikėjo, tikėjo Kristaus būtybės kraujo praliejimu.

Nepuolęs ir puolęs Kristaus įkalinimas

Kodėl Kristus yra įkalintas? Na, egzistuoja du Kristaus įkalinimo lygmenys. Visų pirma, kaip sakėme, kad sukurtumėte bet kokią koncepciją, turite naudotis Kristaus protu. Tačiau šitai galėtume pavadinti nekaltu naudojimusi, kuomet jūs tiesiog įsivaizduojate koncepcijas, tačiau tai nėra paremta susidūrimu su Kristaus proto išraiška, pakylėtųjų mokytojų pavidalu, ir tuomet tos išraiškos neigimu. Egzistuoja nepuolęs Kristaus neigimas, Kristaus įkalinimas, ir egzistuoja puolęs Kristaus įkalinimas. Tai iš tiesų yra tas pats, nors labai skirtinguose lygmenyse, kuomet vienas jų nėra paremtas neigimu, jis tiesiog kyla iš, galėtume pavadinti, nekalto neišmanymo, o kitas yra paremtas neigimu, kurį galėtume pavadinti tyčiniu neišmanymu, netgi piktavališku neišmanymu.

Daugelis koncepcijų, kurias randate dvasiniuose ir religiniuose mokymuose Žemėje, net ir politinėse ideologijose ir filosofijose, yra paremtos šiuo žaltišku protu, antikristo sąmone, kuri neigia tai, kas iš tiesų yra Kristus, ir visada siekia naudotis Kristaus realybe, šiuo realybės patyrimu, kuris ateina iš Kristaus proto, kažkokiai koncepcijai patvirtinti, kuri yra atėjusi iš antikristo proto.

Antikristas nėra priešingybė tikrajam Kristui

Tad dabar galime užduoti kitą klausimą. Ar antikristo protas iš tiesų yra prieš Kristaus protą? Na, antikristo protas mano, kad taip ir yra, ir, vėlgi, praktiniais sumetimais galime kalbėti apie Kristaus protą ir antikristo protą. Kristaus protas padeda jums artėti prie vienovės, o antikristo protas laiko jus įstrigusius atskirtyje. Galime tai vadinti Kristumi ir antikristu. Ir tie, kurie yra antikristo prote, tie, kurie sąmoningai maištauja prieš Kristų, jie tiki, kad atskirieji aš, kuriuos jie susikūrė, iš tiesų sukuria opoziciją Kristaus protui, ir jie yra stipresni už Kristaus protą.

Būtent dėl to jie sugeba daugumą žmonių Žemėje laikyti įkalintus antikristo iliuzijoje. Būtent dėl to jie galėjo sužlugdyti Jėzaus misiją ir sukurti religiją, kuri absoliučiai iškreipė tikrąją Kristaus žinią. Ir jie labai didžiuojasi, kad sugebėjo išsaugoti šią iliuziją, šią religiją iki pat šių dienų, laikydami milijardus žmonių joje įkalintus, ir taip pat, žinoma, įkalintus ir kitose jų sukurtose iliuzijose. Ir visgi, į tai yra žiūrima iš antikristo proto, kuris, žinoma, į viską žiūri iš dualistinių poliariškumų perspektyvos. Jie mato, kad yra kažkas, kas jiems tariamai priešinasi, nes jie tik taip sugeba į tai žiūrėti. Ir jie tai pavadina Kristumi, arba jie išgirsta mus kalbant apie Kristų, tad jie mano, kad jie patys yra antikristas.

Tačiau kaip tai atrodo, žvelgiant iš Kristaus proto perspektyvos? Na, Kristaus protas neteisia pagal regimybes; jis teisia teisingu teisimu. Ir jis tiesiog vertina – ar tai yra iš Vieno proto, ar tai yra susieta su Vienu protu ir hierarchija, kuri driekiasi iki paties Kūrėjo, o gal tai yra laikinai susikurta iliuzija, kurioje tikite egzistuojantys atskirai nuo to proto? Ir tuo remdamasis, Kristaus protas nemato sau jokio priešinimosi. Kas galėtų pasipriešinti tam, kas yra viskas, kas yra visur, kas kada nors buvo sukurta – be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta? Kas galėtų tam pasipriešinti? Tam tikra prasme, tiktai antikristo prote gali egzistuoti priešinimasis Kristui. Bet, vėlgi, turime naudoti žodžius ir koncepcijas, kad parodytume jums, jog egzistuoja kažkas už antikristo proto ribų, kad iš tiesų esate šlapi, kai esate antikristo vandenyne, bet yra įmanoma tapti sausam.

Koncepcijos tarp 48 ir 144 lygmenų

Vėlgi, turime naudoti koncepcijas. Ir egzistuoja koncepcijos, kurios yra paremtos Kristaus protu, tačiau tie, kurie yra įstrigę atskirties prote, negali matyti šių koncepcijų. Jie jas mato per dualizmo ir atskirties filtrą, o tai reiškia, kad žemesnis konceptualus protas dabar nutempia koncepcijas, ateinančias iš Kristaus proto, į dualizmo ir atskirties lygmenį, mėgindamas pasinaudoti jomis savo požiūriui patvirtinti, kaip tai darė Petras, kai metė iššūkį Jėzui.

Tai yra esminis suvokimas. Negalite ištrūkti iš antikristo proto per savo pačių protą, per konceptualų protą. Jūs iš jo galite ištrūkti, tiktai užmegzdami ryšį su Kristaus protu – ką jūs, kaip Sąmoningasis AŠ, galite padaryti, tačiau atskirosios savastys negali to padaryti. Tačiau, kad galėtumėte tai padaryti, privalote ryžtis pastoviai eiti tuo keliu, kuriame niekada negalvojate pasiekę kažkokį galutinį lygmenį ar kažkokią galutinę koncepciją ar supratimą, ir visada siekiate Kristaus proto, kuris padeda jums pakilti aukščiau, kuris padeda jums mesti iššūkį koncepcijai, kurią jūs turite savo dabartiniame sąmonės lygyje.

Kaip sakiau, jums nereikia jaudintis dėl išorinės asmenybės, kaip nereikia jaudintis dėl savo fizinio kūno. Jūsų fizinio kūno forma, jūsų odos spalva, jūsų akių spalva, jūsų fizinio kūno svoris, nedaro visiškai jokios įtakos jūsų pakylėjimui, kaip jam įtakos nedaro ir jūsų išorinė asmenybė. Tačiau dalykas, kurį turėtumėte rūpintis įveikti, yra, visų pirma, koncepcijos, kurios yra paremtos dualizmu, bet tuomet net ir koncepcijos tarp 48 ir 144 sąmonės lygmenų, dėl kurių atrodo, kad Žemė yra tikras pasaulis ir kad išorinė asmenybė, emocinis, mentalinis ir identiteto lygmuo, yra tikrasis jūsų aš.

Ir visos tos koncepcijos turi būti paleistos. Nė viena iš jų, nors jos ir yra sukurtos iš Kristaus proto, nėra paremtos Kristaus proto vienove ir todėl jūs negalite su jomis pakilti, jos negali jūsų atvesti į pakylėtąją karaliją. Jos visos turi būti paleistos. Kaip Jėzus sakė: „Palikite mirusiems laidoti savo numirėlius. O kas gi tau, tu sek paskui mane.“ Ir tai yra suvokimas, kurio didžioji dalis žmonių, įskaitant ir absoliučią daugumą dvasingų žmonių Žemėje, dar nepasiekė. Ir tai juos laiko įstrigusius šiose aklavietėse, kuriosie jie seka šiais netikrais guru, siekdami kažkokio tikslo, kuris buvo apibrėžtas atskirties proto ir todėl niekada negalės jų atvesti į vienovę.

AŠ ESU Esaties augimas

Kas yra pakylėjimas? Na, galėtume sakyti, kad jūsų AŠ ESU Esatis yra sukuriama dvasinėje karalijoje. Jūsų AŠ ESU Esatis nori tapti pakylėtąja būtybe. Tačiau ji nusprendžia, jog tam, kad galėtų pakelti savo sąmonę iki to lygmens, kuriame galėtų pakilti, ji pasiųs savo pačios tąsą, Sąmoningąjį AŠ, į fizinį įsikūnijimą natūralioje planetoje arba tokioje planetoje kaip Žemė. Kadangi ji žino, jog per patirtis, kurias patiria Sąmoningasis AŠ, AŠ ESU Esatis gali augti savo sąmonėje. Kaip jūs patiriate šias patirtis? Susikurdami išorinę asmenybę ir visas šias pasąmonės savastis. Tačiau jūsų AŠ ESU Esatis nepatiria to, ką jūs darote, per išorines savastis, ji tai patiria iš esybės lygmens, kuris yra už išorinių savasčių. Štai kodėl ji auga iš bet kokių patirčių, kurias jūs patiriate, kad ir kokios jos jums atrodytų, kad ir kokios nemalonios jos jums būtų.

Sąmoningasis AŠ yra AŠ ESU Esaties pasiuntinys. Jis ateina į įsikūnijimą tankioje planetoje, jis patiria daug patirčių, ir jis susikuria šį išorinį aš, kad patirtų šiuos patyrimus. O tuomet, po kurio laiko, kai jam būna gana, ir kai AŠ ESU Esačiai būna gana, jis pradeda tikrąją kelionę į Kristiškumą, kuriame palaipsniui paleidžia šią išorinę savastį, ir pasiekia tašką, kuriame gali suvokti – „Aš išėjau iš AŠ ESU Esaties, tačiau niekada netapau kitokiu ar atsiskyrusiu nuo AŠ ESU Esaties. Ir todėl, galiu vėl su ja susivienyti.“ Ir tai yra ta akimirka, kai prasideda antroji AŠ ESU Esaties augimo fazė, dabar jau kaip pakylėtosios būtybės, kuri gali kopti aukštyn per visus tuos pakylėtosios karalijos sluoksnius link aukštesnės sąmonės.

Bet tai, ką AŠ ESU Esatis įgija iš Sąmoningojo AŠ kelionės, yra šis patyrimas, suvokimas, patirtis su laisva valia, ir kaip toli su laisva valia galima nueiti dualizme. Ir tai yra nepaprastai vertinga patirtis AŠ ESU Esačiai, ir būtent tai jums leidžia pakilti, kuomet jūs visam laikui paleidžiate troškimą susikurti atskirąjį aš ir pažiūrėti, kaip toli galėsite su juo nueiti. Nes jūs jau nusprendėte, kaip AŠ ESU Esatis, kad jums daugiau nei pakanka: „Pamačiau, ką reiškia būti atskira būtybe ir sąmoningai renkuosi visam laikui tai paleisti.“ Štai ką reiškia pakylėjimas.

Kas priima šį sprendimą? AŠ ESU Esatis ar Sąmoningasis AŠ? Na, tai yra prasmės neturintis klausimas, į kurį negali būti atsakyta. Nes, kai jau esate pasiruošę pakilti, tai reiškia, kad nebėra diferenciacijos, skirtumo, tarp Sąmoningojo AŠ ir Esaties. Iš tiesų negalime pasakyti, kas priima sprendimą – jūs priimate sprendimą.

Vėlgi, daviau jums daugiau, nei dauguma jūsų galite vienu prisėdimu pakelti, tad dabar atsitrauksiu ir užsklęsiu jus meilėje, kurią kiekvienam iš jūsų jaučiu.

Ne visi jūs, kurie šitai girdite, buvote Maitrėjos Misterijų Mokykloje. Daugelis jūsų buvote kitose misterijų mokyklose, net ir kitose planetose. Tačiau būdamas Kosminio Kristaus atstovu, Didžiojo Inicijuotojo Žemei atstovu, myliu kiekvieną iš jūsų, tarsi būtumėte mano pirminiai mokiniai. Šioje meilėje, užsklendžiu jus ir laukiu, kai galėsiu jums padėti išlaikyti iniciacijas, kurios jus priartins prie taško, kuriame suvoksite, kad nesate pasidalinę, niekada nebuvote pasidalinę, ir kad bet kokia diferenciacija neteko prasmės.

Sąmoningojo AŠ diferenciacija yra koncepcija, kurią mes jums duodame, nes turi būti kažkoks būdas, kuriuo galėtumėte atsiskirti nuo žemesnės asmenybės. Tačiau kai ši koncepcija atveda jus iki Esaties patyrimo, to patyrimo, kad jūs esate iš Esaties, patyrimo, kad jūs esate Esatis, tuomet jūs pradedate matyti, kad, na, tai tebuvo koncepcija, kuri padėjo jums pasiekti tam tikrą lygmenį, ir dabar ji jums nebėra reikalinga, ir todėl galite ją paleisti kaip paskutinę iliuziją 144 lygmenyje.

Tad dabar, užsklendžiu jus Viešpaties Maitrėjos meilėje, Pakylėtojo Mokytojo Maitrėjos.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels