Biblijos kodai

TEMOS: Kam slėpti kodą senaisiais laikais, kurį interpretuoti galima tiktai sulaukus kompiuterių amžiaus? – kodėl Dievas negali duoti apreiškimo šiandien? – esant laipsniškam apreiškimui, kodas nereikalingas – bet kuris mokymas gali būti suprastas daugelyje skirtingų lygmenų – mechaninio išganymo svajonė – atrasti kodai yra kodai, kurie yra suprogramuoti į kompiuterį – ar Biblijos kodas egzistuoja, kai niekas nežiūri?

Klausimas: Ar Biblijos kodai Toros knygoje yra tikri?

Klausimas 2: Visi kelia didžiulį triukšmą dėl kodo, atrasto pirminėje Senojo Testamento, arba Toros, žydų versijos knygoje. Ar šis kodas yra tikras? Ar jis pranašauja tikrus įvykius Žemėje? Ar jis numato vienintelę įmanomą baigtį, ar kelias įmanomas baigtis? Ir ar jį į ten įdėjo Dievas ar ateiviai?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Užduokite sau kelis klausimus. Kam Dievui slėpti kodą dvasiniame mokyme, kuris iš pradžių buvo perduotas kaip tiesioginis apreiškimas, o vėliau perdavinėjamas žodine tradicija? Kam įdėti kodą, kurį interpretuoti būtų galima tik po kelių tūkstančių metų, žmonėms išradus kompiuterius?

Norint tikėti tokiu kodu, turite tikėti, kad, nors Dievas tariamai davė žmonijai Bibliją kaip tiesioginį apreiškimą, perdavęs Bibliją, Dievas kažkaip prarado sugebėjimą duoti tiesioginį apreiškimą. Kitaip tariant, Dievas turėjo žinoti, kad turi tik vieną šansą duoti žmonėms dangišką apreiškimą, ir todėl jis turėjo įdėti kodą, kurį žmonės galėtų interpretuoti vėliau, kai turės kompiuterius, bet neturės apreiškimo.

Kai apie tai susimąstote, imate suprasti, jog tai paprasčiausiai nelogiška. Dievas yra visagalis, tad kaip gi Dievas galėtų prarasti sugebėjimą bendrauti su žmonėmis? Tad kam tuomet Dievui dėti kodą į pranešimą, kuris buvo perduotas prieš tūkstančius metų, idant perduoti žinią, kurią jis lygiai taip pat lengvai galėtų perduoti tiesioginiu apreiškimu? Kai iš tiesų suprantate laipsniško apreiškimo realybę, kuri tęsiasi žymiai ilgiau nei rašytinė istorija ir tęsis dar labai ilgai ateityje, tuomet iš tiesų nėra jokio reikalo slėpti kodų Biblijoje.

Tai tiesa, kad bet kurį dvasinį mokymą galima interpretuoti daugeliu skirtingų lygmenų. Tai yra išreikšta žodžiais:

Be palyginimų Jis jiems nekalbėdavo, bet kai pasilikdavo vienas su savo mokiniais, viską jiems išaiškindavo. (Morkaus 4,34)

Tad egzistuoja skirtingi mano mokymų supratimo lygmenys, kurie atitinka skirtingus dvasinio brandumo lygmenis. Vis dėlto, paslėptas supratimas nėra kodas, kurį interpretuoti galėtų tik kompiuteris. Paslėptas supratimas egzistuoja tokia forma, kurios negali suvokti dualistinis protas. Tikroji prasmė gali būti atskleista tik tuomet, kai mokinys pakelia savo sąmonę virš dualistinio proto lygmens ir užmezga ryšį su savuoju Kristaus AŠ.

Kodėl staiga atsidaro šis susidomėjimas taip vadinamo biblijos kodo atradimu? Iš dalies tai lemia kylanti žmonijos sąmonė, kuri palengvina žmonėms atpažinti paslėptus dėsningumus. Plačiau apie tai pakomentavau kitur.

Tačiau kita dalis paaiškinimo yra tai, kad nuo pat Nuopolio pradžios kai kurie žmonės nepaliaujamai ieško mechaniško kelio į išganymą. Šie žmonės dievina kompiuterius, kurie yra, priešingai populiariam įsitikinimui, visiškai mechaniški mechanizmai ir niekada nepasieks tikro proto lygmens. Kompiuteris tegali atpažinti mechaniškus dėsningumus, tačiau Kristiškumo neįmanoma pasiekti mechaniškai – nors daugelis netikrų mokytojų nori, kad tikėtumėte priešingai. Tai yra kelias, kuris atrodo žmogui teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi (Patarlių knyga 14,12).

Paprastas faktas yra tas, kad kompiuteris negali išgauti tikros informacijos. Jis tegali analizuoti literatūrinį darbą ir palyginti jo reikšmes su reikšmėmis, kurias į kompiuterį įdiegė jo operatorius. Todėl kokį kodą rasite Biblijoje lemia tai, ko ieško operatorius. Tai labai panašu į tai, ką jau atrado kvantinė fizika, tai yra, kad stebėtojo sąmonė neišvengiamai paveiks patį stebėjimą.

Už šio „atradimo“ slypinti tiesa yra ta, kad, kol žmonės yra įstrigę dualistiniame prote, jie matys tai, ką nori matyti. Tiktai tuomet, kai pakilsite virš dualizmo ir pasieksite tikrąją Kristaus proto viziją, iš tiesų pamatysite tai, kas tikra.

Iš tiesų, galite paimti bet kokį pakankamai ilgą ir sudėtingą literatūros kūrinį ir atrasti kokį nors kodą ar dėsningumą. Tačiau, kaip sakoma tarp kvantinės mechanikos fizikų populiariame klausime: „Ar pasaulis iš tiesų egzistuoja, kai niekas nežiūri?“ Lygiai taip pat galėtumėte paklausti: „Ar Biblijos kodas iš tiesų egzistuoja, kai niekas nežiūri?“

Egzistuoja tam tikri literatūros kūriniai, į kuriuos autoriai specialiai įdėjo užšifruotą kodą. Tai buvo daroma visuomenėse, kuriose dėl bažnyčios ir valstybės vykdomų persekiojimų autoriui buvo pavojinga atskleisti tam tikrą informaciją. Todėl ši informacija buvo saugojama kodu, kurį perskaityti galėjo tik žmogus, turintis kodo raktus. Pavyzdžiai tokių darbų būtų Francis Bacon ir Šekspyro parašyti kūriniai. Tačiau, kaip paaiškinau aukščiau, Dievui tokie kodai nereikalingi. Dievas ir pakylėtieji mokytojai bet kuriuo metu gali pasinaudoti tiesioginiu apreiškimu, norėdami perduoti savo žinią.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels