Jėzaus veidas, pasirodantis ant tortilijų ir blynų

TEMOS: Jėzus nekuria šių pasirodymų – sąmonės kilimas – protas ieško dėsningumų – žmonės įžvelgia tvarką atsitiktinume – žmonės ant visko perkelinėja proto įvaizdžius – taip pat yra labiau atviri tikrai dvasinei įžvalgai

Klausimas: Tai gali pasirodyti kaip kvailas klausimas, tačiau jis mus kamuoja jau kurį laiką. Ar tavo veidas, pasirodantis ant tortilijų/blynų ir t.t. yra tik atsitiktinumas, ar tai yra žadinimo šauksmas, kad turėtumėme susiimti ir pradėti kažką daryti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nėra kvailų klausimų, ir šis, tiesą sakant, yra ganėtinai įdomus. Trumpas atsakymas būtų: aš nekuriu savo veido atvaizdų maisto gaminiuose ar kituose atsitiktiniuose objektuose. Tai, kas iš tiesų vyksta, yra dviejų veiksnių kombinacija.

Pirmas veiksnys yra kylanti žmonijos sąmonė, ko pasekoje žmonės įgyja didesnį dvasinį sąmoningumą. Tai reiškia, kad daugelis žmonių pasąmonėje pasiekė didesnį imlumą dvasinėms idėjoms ir dvasiniams vaizdiniams, ko vos prieš kelis metus dar nebuvo. Padidėjus šiam imlumui, jie ėmė matyti dvasinius vaizdinius neįprastose vietose.

Kitas veiksnys yra tai, kad dalis žmogaus proto, tai, kas paprastai yra vadinama dešiniosiomis smegenimis, kurios taip pat yra laikomos intuicijos centru, yra sukurtos ieškoti dėsningumų net ir regimai atsitiktiniuose vaizduose. Dėl kylančio dvasinio sąmoningumo žmonės tampa intuityvesni, ir todėl vis geriau sugeba įžvelgti tvarką už regimai chaotiškų išorinių vaizdų. Žmonės vis geriau sugeba matyti mišką, užuot sutelkę savo dėmesį į paskirus medžius, ką yra linkusios daryti kairiosios smegenys ir analitiniai gebėjimai.

Sudėjus šiuos du veiksnius, tampa neišvengiama, kad žmonės pradės matyti dvasinius vaizdus atsitiktiniuose objektuose, nuo maisto iki debesų. Kitaip tariant, išaugę mano veido pasirodymai nereiškia, kad aš iš tiesų pasirodau visose tose įvairiose vietose. Tai tiesiog reiškia, kad žmonės pasidarė labiau linkę matyti tuos vaizdus, kaip, jų manymu, turėtų atrodyti Kristus. Jeigu apie tai pamąstytumėte, suprastumėte, kad žmonės iš tiesų nežino, kaip aš atrodžiau prieš 2000 metų. Tad kaip jie iš tiesų gali žinoti, kad tai mano veidas pasirodė ant blyno? Atsakymas yra tai, kad jie priėmė proto įvaizdį, kaip, jų manymu, aš turėjau atrodyti, ir jie dabar nesąmoningai ieško šio įvaizdžio.

Žinau, kad skeptikas – jeigu kada nors koks skeptikas nuspręstų užsukti į šią svetainę – pasinaudotų šiais mokymais, išjuokdamas daugelį žmonių, kurie mato mano veidą įvairiose vietose. Tačiau situacijos realybė yra tokia, kad žmonių sąmonė yra keliama aukštyn, ir tai yra tikras reiškinys. Vienas iš pašalinių efektų yra tai, kad žmonės pasidaro labiau linkę matyti vaizdus ten, kur iš tiesų nieko nėra. Tačiau pozityvus efektas yra tai, jog tai taip pat jiems palengvina atpažinti tikras dvasines idėjas, atpažinti tiesą. Tai yra pozityvi tendencija, kuri sukurs greitėjantį augimą žmonijos dvasiniame sąmoningume.

Žinoma, to nereikėtų interpretuoti kaip paneigimo faktui, jog iš tiesų egzistuoja tikri apsireiškimai. Tačiau tokie apsireiškimai paprastai būna dvasinės vizijos, kuriose nėra naudojami fiziniai objektai, tokie kaip maistas ar debesys. Tačiau jie gali pasinaudoti statula arba religiniu objektu, ir pavyzdys galėtų būti Motinos Marijos ašaras liejančios statulos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels