Žmonės, kurie yra prijungti prie gyvybės palaikymo aparato

TEMOS: Kai kurie komoje esantys žmonės gali laikyti dvasinę pusiausvyrą – kiti turėtų kaip galima greičiau atlikti perėjimą – medicinos technologija iškelia naujus klausimus – tiktai individualūs atsakymai – Kristiškume nėra taisyklių

Klausimas: Ar galėtum pakomentuoti apie tai, ar teisinga yra laikyti žmones prijungtus prie gyvybės palaikymo aparato, kai yra tapę aišku, kad jų smegenys mirusios? Ar turėtumėme į savo testamentą įrašyti tokius klausimus?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels.

Yra žmonių, kuriems būtų vertinga kaip įmanoma ilgiau išbūti įsikūnijime, kadangi jiems tai leistų išlaikyti savo dėmesio centrą fizinėje oktavoje. Todėl, net jeigu jie, tikrąja to žodžio prasme, išorėje funkcionuotų kaip daržovė, jie vis tiek – per savo fizinį buvimą – galėtų naudotis savo protu, atnešdami energijas į materialią karaliją. Tačiau kitiems žmonėms būtų geriau kuo greičiau palikti savo kūną, ir jau tikrai būtų gerai tą padaryti tuomet, kai kūnas nustoja normaliai funkcionuoti.

Medicinos srityje sukurtos technologijos iškėlė tam tikrus etinius ir moralinius klausimus. Ir šie klausimai neturi juodai balto atsakymo. Į juos privalu atsakyti individualiai, idant kiekvienas iš jūsų individualiai nuspręstumėte, ar turėtumėte parašyti testamentą, ir ar turėtumėte į jį įrašyti, prie kokių sąlygų norėtumėte atjungti gyvybės palaikymo aparatą – jeigu tai iš tiesų taptų būtina. Nes iš tiesų, šiuolaikinė medicinos technologija pasiekė tokį lygį, kuomet palaikyti kūno gyvastį gali net ir praėjus momentui, kuomet žmogus turėjo mirti, ir kuomet kūnas turėjo mirti pagal žmogaus Dangiškąjį Planą.

Tad vėlgi, tikrasis atsakymas yra visada siekti Kristaus įžvalgumo ir būti pasirengusiems permąstyti visas griežtas taisykles – net ir tas taisykles, kurios buvo duotos praeityje perduotuose mokymuose. Kiekviena taisyklė yra duodama tam tikrai sąmonės būsenai. Kai esate transcendavę šią sąmonės būseną, ši taisyklė jums nebėra būtina ir jums nebegalioja.

Tačiau galiausiai, Kristiškume nėra jokių taisyklių. Tėra tik vidinis vedimas, kuris leidžia jums žinoti, ką toje situacijoje daryti būtų teisingiausia.

Pavyzdžiui, galite prisiminti, kad, kai Jėzus vaikščiojo Žeme, jis atliko tam tikrus gydymo stebuklus. Tačiau jis taip pat sutiko žmonių, kurių negydė, nes vidinis vedimas jam leido žinoti, kad kai kuriems žmonėms nėra skirta būti išgydytiems, kaip paaiškinau kitame atsakyme apie ligas, kurį perdaviau Airijoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels