Kažkuriuo metu turėsite nutraukti sutartį, kurią jūsų ego sudarė su velniu

TEMOS: Pamąstykite, kodėl į viską žiūrite tam tikru būdu, ir ką tai sako apie jūsų psichologiją – visiems ieškotojams reikia susidurti su velnio koncepcija – turite ištirti savo požiūrį į tamsos jėgas, kad nuo jų išsilaisvintumėte – 99% žmonių yra veikiami tamsos jėgų – turite žinoti apie tamsos jėgas, kad neduotumėte joms savo energijos – kodėl Naujojo Amžiaus judėjimas neišpildė savo potencialo – kaip galite matyti žiaurumus pasaulyje ir toliau neigti tamsos jėgų egzistavimą? – dieviškoji meilė meta iššūkį žmonių netobulumams, kad išlaisvintų žmones – kai kurie Naujojo Amžiaus žmonės turi tokį patį teisiantį požiūrį kaip ir krikščioniai fundamentalistai – dualizmo sąmonė ir ego – ego verčia žmones apsibrėžti savo pačių „absoliučią“ tiesą – tėvo ir motinos iškraipymai – kai kurie žmonės teisia Jėzų, sakydami, kad jis nėra mylintis, nes neatitinka jų ego paremto standarto – ar rezonuojate su tikrąja meile? - žmogiška meilė nenuves jūsų į dangų – teisimas stovi vietoje, tuo tarpu dieviškoji meilė siekia perkeisti – kalbėjimas ir ėjimas – tamsos jėgų neigimas kyla iš baimės, ne iš meilės – pasiekę tam tikrą tašką negalėsite daryti tolesnio progreso, neįveikę tamsos jėgų – nutraukite savo sutartį su velniu – jeigu nesieksite Kristiškumo, velnias jus paliks ramybėje – kai siekiate pakilti į naują lygmenį, jums bus metami iššūkiai – Jėzus jums duos supratimą, tačiau jums reikia patiems parodyti valią, kad įveiktumėte ego

Klausimas: Mielas Jėzau, kodėl čia tiek daug koncentruojamasi į Velnią, kuriuo renkuosi netikėti, ir į tamsos jėgas šioje svetainėje? Kodėl nenešti žinios apie koncentravimąsi į šviesą, meilę ir džiaugsmą? Juk iš tiesų, mums visiems būtų naudinga šių dalykų gauti kuo daugiau! Skaičiau daug per čenelingus perduotos medžiagos, skaičiau daug „Naujojo Amžiaus“ knygų ir klausiausi audio įrašų, ir jie visi nori koncentruotis į šviesą ir pozityvią energiją, ir juose duodama informacija retai kalba apie „negatyvią energiją.“ Kodėl taip yra? Maniau, kad į ką sutelkiame savo dėmesį, tą ir kuriame, tad, jeigu skaitome apie tamsias energijas, ar nesukursime to savo gyvenime? Nuo pat to laiko, kai pradėjau lankytis šioje svetainėje, pajaučiau aplink save besisukiojančias negatyvias dvasias; ar aš sukūriau jas, skaitydamas apie jas šioje svetainėje, o gal būtent yra kaip tu sakai, kad šios tamsos energijos mėgina neleisti man artėti prie DIEVO. Galbūt esu naivus, galvodamas, kad viskas rožiniais debesėliais klota? Informacija šioje svetainėje skiriasi nuo daugelio mano skaitytų „Naujojo Amžiaus“ knygų ir klausytų audio įrašų, ji mane išvertė iš koto. Tai ir viskas, ką šiuo metu norėjau pasakyti. Ačiū Dievui už šią informaciją, nors manajam ego ji ir nepatinka.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Būti pasirengusiu leisti dvasiniam mokymui „išversti jus iš koto“ yra esminis tikro dvasios ieškotojo charakterio bruožas. Būti pasirengusiu paprašyti paaiškinimo – užuot iš karto atmetus tai, kas prieštarauja jūsų egzistuojantiems įsitikinimams – yra lygiai taip pat svarbu.

Noriu paprašyti jūsų atsižvelgti į tai, kad tai yra labai didelė ir sudėtinga svetainė. Daugelis žmonių nesutiktų su tavo įvertinimu, kad ši svetainė pagrinde koncentruojasi į velnią ir tamsos jėgas. Kai kurie iš jų sakytų, kad ši svetainė koncentruojasi į šviesos ir meilės nešimą. Tad pamąstyk, kodėl tu žvelgi į šią svetainę ir matai koncentravimąsi į tamsos jėgas? Būdami tikrais dvasios ieškotojais turėtumėte suvokti, kad viskas, su kuo susiduriate, neša savyje potencialią žinią ir galimybę jums kažką išmokti. Tad tai visiškai nėra atsitiktinumas, kad atradai šią svetainę šiuo metu. Ar negalėjo taip įvykti dėl to, kad dabar jau pasiekei tokį tašką savo asmeniniame kelyje, kuomet turi susidurti su tamsos jėgomis, idant galėtum išsilaisvinti nuo jų įtakos savo gyvenimui?

Matote, dvasinis augimas iš tiesų reiškia pakilimą virš visų žmogiškų iliuzijų. Tad ar velnias būtų tikras ar ne, tikram dvasios ieškotojui neišvengiamai teks susidurti su velnio koncepcija. Jums reikia pasiekti tokį tašką, kuomet net ir pati koncepcija nebeturėtų jokios galios jūsų protui. O bėgdami nuo velnio koncepcijos arba ją ignoruodami, neišsilaisvinsite nuo jos. Tik ir toliau liksite įstrigę toje koncepcijoje, kad ir kokią būtumėte susikūrę šią koncepciją savo prote – net jeigu laikotės koncepcijos, kad velnias neegzistuoja. Tik tuomet, kai proto koncepcija bus pakeista vidiniu žinojimu, pakilsite virš visų iliuzijų.

Žvelgiant iš mano perspektyvos, šios svetainės pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į asmeninį Kristiškumą. O kad galėtumėte pasiekti asmeninį Kristiškumą, neišvengiamai turėsite nugalėti tamsos jėgas. Jeigu jų nenugalėsite, negalėsite įveikti dualistinių melų, kurie teikia joms valdžią jūsų protui. Ir todėl negalėsite pasiekti tos pakopos, kuomet galėtumėte sakyti: „Šio pasaulio princas ateina ir nieko manyje neranda!“ Ir, kalbant visiškai atvirai, jeigu šio pasaulio princas – tai reiškia, dualizmo sąmonė, antikristo sąmonė – jumyse kažką ras, negalėsite pasiekti savo Kristiškumo.

Sakai: „Nuo pat to laiko, kai pradėjau lankytis šioje svetainėje, pajaučiau aplink save besisukiojančias negatyvias dvasias; ar aš sukūriau jas, skaitydamas apie jas šioje svetainėje.“ Ar nesusimąstei, jog yra visiškai tikėtina, kad šios tamsos jėgos „visada aplink tave sukiojosi,“ bet tu tiesiog to nesuvokei, kol nebuvai atradęs šios svetainės? Mokslininkai ne taip seniai atrado bakterijas ir suvokė, kad jos sukelia ligas. Ar mokslininkai sukūrė bakterijas savo atradimu, ar jos visada egzistavo?

Žiaurus faktas yra toks, kad 99% žmonių šioje planetoje yra negatyviai veikiami tamsos jėgų. Pasakymas, kad „tai ko nežinote, negali jūsų sužeisti,“ neatėjo iš pakylėtųjų mokytojų, tad spėkite, kas jį įkvėpė? Kaip įrodo bakterijų atradimas, tai, ko nežinote, iš tiesų gali jus sužeisti. Ir todėl jūs susiduriate su pasirinkimu, ar ir toliau leisite, kad jūsų dvasinį augimą ribotų tamsos jėgos, ar „čiupsite velnią už ragų“ ir pakilsite virš tamsos jėgų įtakos.

Sakai: „Maniau, kad į ką sutelkiame savo dėmesį, tą ir kuriame, tad, jeigu skaitome apie tamsias energijas, ar nesukursime to savo gyvenime?“ Tai yra suprantamas klausimas, bet šioje svetainėje neprašau jūsų koncentruotis į tamsos jėgas ir duoti joms savo energiją. Prašau jūsų įsisąmoninti, kaip jos jus veikia, idant galėtumėte nuo jų išsilaisvinti. Žinote, kad bakterijos egzistuoja, tačiau neleidžiate šioms žinioms praryti jūsų gyvenimo. Tiesiog imatės būtinų apsisaugojimo priemonių, kad išvengtumėte infekcijos, ir toliau laimingai gyvenate, žinodami, jog bakterijos negali jums pakenkti, kai esate apsisaugoję.

Puikiai žinau, kad daugelis Naujojo Amžiaus mokymų koncentruojasi į šviesos, meilės ir džiaugsmo nešimą. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad pakylėtieji mokytojai laiko Naujojo Amžiaus judėjimui priklausančius žmones didžiausią potencialą turinčiais žmonėmis, kurie galėtų atnešti didelio masto dvasinį nubudimą į šią planetą. Priežastis tam yra ta, kad dauguma šių žmonių yra atvirti būtinybei atnešti naujus dvasinius mokymus šiame amžiuje, ko, deja, negalima pasakyti apie daugumą krikščionių. Tačiau tai yra faktas, kad šiuo metu potencialas Naujojo Amžiaus judėjimui tik tai ir tėra – potencialas, o ne realybė, kaip paaiškinu kitur. Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad pernelyg daug Naujojo Amžiaus judėjimui priklausančių žmonių atsisako daryti „purviną darbą“ ir tenori mėgautis tuo, kas malonu, patogu ir lengva.

Mažas vaikas natūraliai žaidžia purve ir tuomet įsikiša pirštą į burną. Būdami atsakingais suaugusiais, mėginate paraginti vaiką šito nedaryti, nes žinote, kad egzistuoja kenksmingos bakterijos, kurios gali vaiką susargdinti ar netgi nužudyti. Maži vaikai nesugeba suprasti bakterijų koncepcijos, todėl suaugusieji naudojasi kitais metodais, kad neleistų vaikui kišti pirštus į burną. Šie metodai gali apriboti natūralų vaiko vystymąsi ir įvaryti jam įvairias baimės formas. Ar tipišką Naujojo Amžiaus požiūrį turintis žmogus sakytų, kad neturėtumėme riboti vaiko polinkio žaisti ir tiesiog turėtumėme leisti jam valgyti purvą, net jeigu jis vaiką nužudytų, nes tai tiesiog gyvenimo dalis? Taip elgtis, žinoma, nebūtų atsakinga.

Man yra visiškai nesuvokiama, kaip žmonės gali gyventi šiandieniniame pasaulyje, matydami visus tuos žmonių vykdomus žiaurumus, ir tuo pat metu neigti tamsos jėgų egzistavimą ir neigti faktą, kad jos gali daryti įtaką žmonėms ir netgi juos apsėsti. Kaip galite žiūrėti į vaikų prievartautojus ir serijinius žudikus ir manyti, kad mielaširdingas Dievas būtų sukūręs žmones su polinkiu vykdyti tokius veiksmus? Kaip galite tikėti, kad, jeigu ignoruosime blogį ir koncentruosimės į šviesą ir meilę, žmonės vieną dieną nubus ir staiga taps tobuli? Kodėl, jūsų manymu, mečiau iššūkį valdžios autoritetams, kodėl išvarinėjau piktąsias dvasias, užuot sakęs savo mokiniams tiesiog visus mylėti?

Dalykas, kurį iš tiesų sakiau savo mokiniams, buvo atsakyti į kiekvieną situaciją su meile – tai reiškia, su dieviškąja meile. Aš pademonstravau, ką reiškia ši dieviškoji meilė, bet, deja, daugelis žmonių Naujojo Amžiaus bendruomenėje nesuvokė dieviškosios meilės prigimties. Jie susikūrė stabą, aukso veršį, kokia, jų manymu, turėtų būti meilė, tačiau iš tiesų jie šoka aplink žmogišką meilę, kuri visuomet yra švelni ir niekada nemeta iššūkio jokiems netobulumas, įskaitant tamsos jėgas bei žmonių ego. Paprastas faktas yra toks, kad, jeigu nenorite pažvelgti į rąstą savo akyje – nenorite mesti iššūkio savajam ego – nenorite kad ir kas nors kitas tai darytų. Todėl susikuriate standartą, kad tikras dvasinis lyderis turėtų būti „mylintis“ ir niekada neturėtų mesti iššūkio nė vienam žmogaus ego. Tačiau, jeigu dvasinis mokytojas nemeta iššūkio jūsų ego, kaip jis galės padėti jums įveikti šį ego?

Dieviškoji meilė yra bazinė kūrinijos jėga, ir todėl tai yra pati galingiausia jėga visatoje. Būtent Dieviškoji meilė suteikė jūsų Kūrėjui troškimą kurti, nes ji paskatino Kūrėją tapti daugiau, sukuriant jus. Tad pačios dieviškosios meilės prigimtyje yra užkoduota tai, kad ji nori, jog viskas taptų daugiau, ji niekada nenori nė vieno palikti netobuloje arba ribotoje būsenoje. Tad, jeigu nenorite mesti iššūkio tamsos jėgoms, žmonių ego ar netobulumams žmonių visuomenėje, nesate susikoncentravę į dieviškąją meilę. Ir kaip tuomet Aukso Amžius – kurį teisingai įsivaizduoja daugelis Naujojo Amžiaus žmonių – galės būti įkūnytas, jei pirma neišvalysime viso šito šiukšlyno planetoje? Ir kaip galėsime išvalyti šį šiukšlyną, jeigu kritinė masė žmonių nenuspręs, kad jie tiesiog nebenori toleruoti tam tikrų dalykų šioje planetoje, kaip paaiškinu kitur?

Brutalus faktas yra toks, kad daugelis žmonių Naujojo Amžiaus bendruomenėje nepildo savo tikrojo potencialo būti pozityvia pokyčius į šią planetą nešančia jėga. O priežastis tam yra ta, kad jie dar nepakilo virš tos pačios sąmonės būsenos, kurioje įstrigę yra tiek daug tradicinių krikščionių ir krikščionių fundamentalistų – tendencijoje viską teisti, remiantis žmogišku, dualistiniu, baime paremtu standartu.

Nuolatos matau krikščionius, kurie atranda šią svetainę, bet kai tik jie pamato mane kalbant apie kažką, kas išeina už Biblijos ribų – ar jų Biblijos interpretacijų – jie taria, jog tai negalėtų būti tikrasis Jėzus. Nuolatos matau Naujojo Amžiaus žmones, kurie atranda šią svetainę, bet kai tik jie pamato mane metant kažkam iššūkį arba kalbant apie kažką, kas išeina už jų susikurto meilės įvaizdžio ribų, jie taria, kad aš negalėčiau būti tikrasis Jėzus. Šių dviejų grupių žmonių reakcijos iš esmės yra tokios pačios, jos tik ateina iš priešingų krypčių. Leiskite man paaiškinti.

Esminė šios svetainės žinia yra ta, kad absoliuti dauguma žmonių yra įstrigę dualistinėje sąmonėje, antikristo sąmonėje. Ši sąmonė yra paremta atskirties nuo Dievo jausmu, kuris sukuria fundamentalų dualizmą, verčiantį žmones tikėti, kad Dievo nėra ten, kur yra jie. Kaip paaiškinu kitur, dualizmas yra apibrėžtas reliatyvių priešingybių, tokių kaip gėris ir blogis. Problema čia yra ta, kad dualistinė sąmonė susikuria savo pačios gėrio ir blogio apibrėžimus, ir abu šie apibrėžimai nėra dermėje su Dievo realybe, kurią galite pažinti tik per Kristaus sąmonę. Kristaus sąmonė yra „vienatinis tėvo pradėtas sūnus,“ nes tai yra buvimo vienovėje su Dievu ir Dievo tiesa sąmonė.

Dualizmo sąmonės pasekmė yra žmogiškojo ego sukūrimas, kurio pačioje prigimtyje yra užkoduota viską teisti pagal dualistinį standartą, standartą, kuris yra paremtas „šio pasaulio dalykais,“ užuot buvęs paremtas Kristaus tiesa. Štai kodėl religingi žmonės gali tikėti, jog yra pateisinama Dievo akyse žudyti tuos, kurie priešinasi jų (vienintelei tikrai) religijai. Ir kalbant visiškai atvirai, jeigu to nematote arba jeigu neigiate šią žmonių turimą tendenciją apsibrėžti „tiesą,“ kad ji atitiktų jų ego poreikius, iš tiesų dar nepradėjote rimtai eiti dvasiniu keliu.

Kaip paaiškina Motina Marija, viskas yra sukurta iš Tėvo plėtimosi jėgos ir Motinos traukimosi jėgos. Esmė ta, kad krikščioniai fundamentalistai su savo polinkiu teisti nuėjo į vieną kraštutinumą, iškreipdami Tėvo aspektą. Jie teigia, kad viskas, kas neatitinka jų pažodinės Biblijos interpretacijos, yra iš velnio, ir jie laiko tai savo šventa pareiga išnaikinti. Būtent tai sukėlė kryžiaus žygius, inkviziciją ir visus kitus žiaurumus, kuriuos vykdė tie, kurie teigė esantys mano pasekėjai, bet neturėjo nė menkiausio noro įkūnyti mano mokymus.

Daugelis Naujojo Amžiaus žmonių su šiuo polinkiu teisti nuėjo į priešingą kraštutinumą, iškreipdami Motinos aspektą. Jie susikūrė netikrą meilės įvaizdį, manydami, kad ji visada turi būti švelni ir niekada neturėtų niekam mesti iššūkio, tuo pačiu, žinoma, nedrumsdama ir jų ego ramybės. Jie tiki, kad, kol nemes iššūkio jokiems netobulumams ir, tiesą sakant, ignoruos viską, kas nėra pozityvu ar malonu, bus išganyti ir pakylės šią planetą aukštyn. Lygiai taip pat tiki ir krikščioniai, kad, kol ignoruos velnią arba nuo jo bėgs, bus išganyti ir atneš Dievo karalystę į Žemę.

Tikiuosi, jog nuovokesni ieškotojai jau suvokė, kad iš esmės tai yra ta pati reakcija, su kuria tiesiog buvo nueita į du reliatyvius kraštutinumus, apibrėžtus dualistinėje sąmonėje. Ar sakytumėte, kad viskas, kas nėra Biblijoje, yra iš velnio, ar sakytumėte, kad velnio nėra, ir vienu ir kitu atveju atsisakote siekti Kristaus proto, kuris įgalintų jus atskirti Kristaus tiesą nuo dualistinių melų. Esmė ta, kad daugelis Naujojo Amžiaus žmonių mano, jog dėl to, kad visada yra švelnūs, jie nėra tokie teisiantys kaip krikščioniai fundamentalistai. Tačiau Naujojo Amžiaus žmonės iš tiesų taip pat viską teisia, jie tiesiog priėmė kitokį standartą – žmogiškos meilės standartą, ir pagal šį standartą jie teisia visus ir viską.

Tad, kai jie susiduria su šia svetaine ir susiduria su mano ugninga dieviška meile – kuri nė vieno nepaliks įstrigusio savo iliuzijose – jie iš karto ima mane teisti, ima teisti mano žodžius ir vibraciją. Jeigu neatitinku jų standarto, ką reiškia būti „mylinčiu,“ negaliu būti tikrasis Jėzus ir jie tuomet „nejaučia mano meilės“ arba galvoja, kad tai negalėtų būti dangiškai įkvėpta žinia. Na, dangiškos meilės jūs nejaučiate todėl, kad leidote dangiškosios meilės liepsnai jūsų širdyje būti išstumtai ir pakeistai žmogiškos meilės aukso veršiu. Jumyse nebeliko nieko, kas galėtų rezonuoti su mano dangiškąja meile, ir todėl negaliu jūsų pasiekti, kaip negalėjau pasiekti rašto aiškintojų ir fariziejų. Jie taip pat manėsi viską žinantys, bet turėjo tik intelektualias žinias ir „juose nebuvo tiesos.“

Iš tiesų yra daug žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, kurie studijavo įvairius mokymus. Jie daug ką suprato intelektualiame lygmenyje, ir priėmė požiūrį, jog dabar visus „mylės.“ Todėl jie gali pasirodyti turintys labai daug žinių ir labai visus mylintys, tai kaip tuomet jie galėtų klysti? Na, mano drauge, lygiai taip pat samprotavo daugelis žydų prieš 2000 metų, kai mečiau iššūkį rašto aiškintojams, fariziejams ir kitiems veidmainiams, kurie tikėjo viską žinantys, bet nenorėjo pažvelgti į rąstą savo pačių akyje ir mesti iššūkį savajam ego.

Šie žmonės darė viską teisingai pagal išorinę religiją, kaip ir daugelis Naujojo Amžiaus žmonių šiandien daro viską teisingai pagal savo pačių susikurtą dualistinį standartą. Tačiau, jeigu pažvelgtumėte giliau, pamatytumėte juose subtilų teisimą, kuriuo jie teisia visus ir viską, kas neatitinka jų pačių susikurto standarto. Matote proto sustabarėjimą ir nenorą pripažinti, kad jų įsitikinimai nėra neklystantys. Tai tiesiog yra „kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi.“ (Patarlių 14,12)

Kodėl tai yra mirties kelias? Nes mirtis yra stovėjimas vietoje, kai tuo tarpu gyvenimas – meilė – yra niekada nesibaigianti savitranscendencija. Dieviškoji meilė niekada neteisia – ji visuomet siekia transformuoti. Teisimas siekia primesti dualistinį įvaizdį ant kitų, netgi siekia priversti visą visatą gyventi pagal jo dualistinį įvaizdį. Kažką nuteisęs, toks žmogus dažnai nenori persvarstyti savo požiūrio ir nenori atšaukti savo nuteisimo – kaip tą galite matyti iš žmonių, kurie atmeta šią svetainę, vos tik susiduria su pirmu teiginiu, su kuriuo nesutinka. Dieviškoji meilė, priešingai, niekada nesilaiko fiksuoto kieno nors įvaizdžio. Ji visada regi tik Kristaus viziją ir į visus bei į viską žiūri nuolatinio savitranscendencijos proceso šviesoje. Tad tiek krikščioniai fundamentalistai – nenorintys palikti savo Biblijos interpretacijų – tiek ir Naujojo Amžiaus žmonės – nenorintys palikti savo meilės įvaizdžio – yra įstrigę mirties sąmonėje.

Atkreipkite dėmesį, kad dvasinis kelias yra vertikalus procesas. Kai kurie žmonės mano, jog gali kopti juo aukštyn, įgydami išorines, intelektualias, horizontalias žinias, tačiau taip nėra. Jeigu nedarote to, apie ką kalbate, stovite vietoje, nors jums gali pavykti įtikinti save ir kitus, kad esate labai pažengę – pagal savo pačių susikurtą, dualistinį standartą.

Pabūsiu su jumis visiškai atviras. Iš tiesų yra žmonių, kuriems nereikia jaudintis dėl tamsos jėgų. Tam gali būti dvi pagrindinės priežastys:

  • Pirmoji priežastis yra ta, kad jie vis dar tebėra žemesnėse dvasinio kelio pakopose. Todėl jie dar nepasiekė tokio lygmens, kuomet jiems reikėtų stoti į konfrontaciją su tamsos jėgomis. Tai nereiškia, kad jie nėra šių jėgų veikiami, tai tiesiog reiškia, jog jie dar nėra pakankamai stiprūs, kad galėtų jas nugalėti.

  • Kita galimybė yra ta, kad žmonės jau pakilo virš tos pakopos, kurioje tamsos jėgos gali juos veikti. Tačiau kiekvienas, kuris iš tiesų pakilo į šį lygmenį, niekada neneigs tamsos jėgų egzistavimo ir taip pat neneigs būtinybės dvasios ieškotojams virš jų pakilti.

Žmonės, kurie neigia, kad tamsos jėgos egzistuoja ar visiems pasakoja, kad jums su jomis nereikia kovoti, demonstruoja, jog patys iš tiesų dar neįveikė tamsos jėgų. Jie tai daro arba iš neišmanymo arba tyčia siekia suklaidinti žmones.

Paprastas faktas yra toks, kad geriausias ginklas velnio arsenale yra neišmanymas. Jeigu nežinote arba nepriimate tamsos jėgų egzistavimo, jums bus lygiai taip pat sunku išvengti jums jų daromos įtakos, kaip yra sunku išvengti užkrečiamų ligų, kai nežinote apie bakterijų egzistavimą. Tyčinis kažko ignoravimas yra baime paremta reakcija, kuri kyla iš baimės, kad negalėsite apsisaugoti nuo pavojaus. Tačiau šioje savo svetainėje mes duodame žmonėms supratimą ir praktiškus įrankius, kurie jiems bus reikalingi, norint apsisaugoti nuo tamsos jėgų – iki kol jie įveiks dualistinius įsitikinimus, kurie daro juos pažeidžiamus tamsos jėgoms. Tad, jeigu esate pasiryžę įgyti supratimą ir esate pasiryžę naudotis įrankiais, galite pripažinti tamsos jėgų egzistavimą be jokios baimės.

Esminis faktas yra toks, kad ateis toks momentas jūsų dvasiniame kelyje, kuomet nebegalėsite daryti tolesnio progreso, kol nebūsite įveikę tamsos jėgų – tai reiškia, tiek tamsiųjų dvasių išorėje, tiek ego viduje – kurios siekia sukliudyti jums įkūnyti savo Kristiškumą. Žiaurus faktas yra toks – ir būtent dėl to šiuo metu pasirinkau atsakyti į šį klausimą – kad žmogiškasis ego yra paremtas sutartimi su velniu, su dualizmo sąmone. O kad galėtumėte pakilti į aukštesnius dvasinio kelio lygmenis – ir galėtumėte įkūnyti savo Kristiškumą – turite sąmoningai, sąmoningomis pastangomis nutraukti savo asmeninę sutartį su velniu. Atkreipkite dėmesį, kad negalite sąmoningai nutraukti šios sutarties tol, kol ignoruojate arba neigiate velnio egzistavimą. Tai yra mėgstamiausias jo dalykas, kai žmonės renkasi juo netikėti, nes tuomet jie automatiškai užkerta sau kelią pakilti virš antikristo sąmonės (kuri iš tiesų ir reiškia velnią) ir įkūnyti savo Kristiškumą.

Daugelis dvasingų ir religingų žmonių šioje planetoje mano darantys visus teisingus dalykus, tačiau iš tiesų jie sustabdė savo dvasinį augimą, nes sudarė sutartį su velniu. Žinoma, šie žmonės sąmoningai nesuvokia sudarę tokią sutartį, ir daugelis jų šią sutartį sudarė prieš daugybę gyvenimų. Ir vis dėlto, žiaurus faktas yra toks, kad jie sudarė šią sutartį, kurioje parašyta, kad, jeigu jie nepakils virš tam tikro kelio lygmens – jeigu jie iš tiesų neįkūnys savo Kristiškumo (mesdami iššūkį savajam ego) ir neišreikš šio Kristiškumo (mesdami iššūkį antikristo sąmonei, visur, kur ją besutiktų) – tuomet velnias ir tamsos jėgos paliks juos ramybėje. Ir iš tiesų, kai nesiekiate tapti Kristumi, velnias paliks jus ramybėje, nes nebūsite grėsmė nei jam, nei jo turimai kontrolei šiai Žemės planetai. Galėsite ir toliau koncentruotis į šviesos ir meilės nešimą, įtikinėdami save, kad esate iš tiesų dvasingas žmogus ir nesuvokdami, kad jūsų dvasingumas yra uždarytas į labai mažą dėžutę.

Tai yra tikroji priežastis, dėl kurios tiek daug žmonių – tiek krikščionių fundamentalistų, tiek ir Naujojo Amžiaus žmonių – nesijaučia trikdomi tamsos jėgų. Tai yra netikras saugumo jausmas, kuris laiko juos uždarytus mažoje dėžutėje, suteikiančioje velniui galimybę kontroliuoti jų gyvenimus. Ir tai yra tikroji priežastis, dėl kurios „prisitrauksite“ tokias jėgas, kai pamėginsite išeiti už savo sutartyje su velniu nubrėžtų ribų. Kai tik pamėginsite išsilaisvinti iš šioje sutartyje apibrėžto narvo, tamsos jėgos tuoj puls jums mesti iššūkį visais įmanomais būdais. Jos gali tą daryti per baimę arba gali pasinaudoti labai subtiliais melais, versdamos jus priimti netikros meilės įvaizdį. Šios jėgos pasinaudos visomis įmanomomis priemonėmis, kad sukliudytų jums palikti gardą ir siekti savo Kristiškumo – šio pasaulio princas panaudos viską, ką jumyse ras.

Raktas į jų įveikimą yra suvokti, kad jos neturi jums galios, išskyrus tą, kurią joms patys suteikiate savo laisva valia. Tačiau, kad galėtumėte įveikti tamsos jėgas, turite sąmoningai naudotis savo laisva valia. Daugelis žmonių atidavė galią priiminėti sąmoningus sprendimus, ignoruodami tamsos jėgų ir savo pačių ego egzistavimą. Tai tik laiko jus įkalintą už iliuzijų šydo, ir neišsilaisvinsite iš jų tol, kol nesusigrąžinsite savo sąmoningos valios ir nepradėsite priiminėti sprendimų šviesoje, sprendimų, kurie būtų paremti Kristaus proto įžvalgumu, atskiriančių tiesą nuo melo.

Deja, daugelis žmonių atsisako tai daryti ir įsikibę laikosi žmonių sukurto (ar netgi velnio sukurto) tiesos apibrėžimo, ar tai būtų pažodinė Biblijos interpretacija ar Naujojo Amžiaus sukurtas meilės apibrėžimas. Tai yra stabų garbinimas, ir nors tai gali jums kelti gerus jausmus ir gali įtikinti jus, kad esate išganyti, jis niekaip nepadės jums pakilti virš dualistinių iliuzijų. O šių iliuzijų įveikimas yra vienintelis kelias į išganymą, į aukštesnę sąmonės būseną, į nušvitimą, ar kad ir kaip norėtumėte tai pavadinti.

Jums yra būtinas ir supratimas, ir tvirta valia įveikti ego bei išorines jėgas, siekiančias jus įkalinti. Aš jums duosiu supratimą šioje svetainėje, tačiau jums reikia patiems parodyti valią. Aš nesiruošiu rinktis už jus – palieku tai daryti velniui, kuris su džiaugsmu perims jūsų laisvą valią, jums net nesuvokiant, kas vyksta.

Mano šio ilgo mokymo tikslas yra paprastas. Nesiruošiu niekaip teisintis dėl fakto, kad kalbu apie daugelį dalykų šioje svetainėje, kurie kelia iššūkį tiek tradiciniams krikščionims, tiek ir Naujojo Amžiaus žmonėms. Mano tikslas yra padėti kiekvienam žmogui, kuris yra pasirengęs pereiti į aukštesnius dvasinio kelio lygmenis, suteikiant žmonėms supratimą ir įrankius, kurie jiems bus reikalingi. Ši svetainė nėra skirta tiems, kurie nori pasilikti savo patogiose iliuzijose. Ši svetainė yra skirta tiems, kurie yra pasiryžę nutraukti sutartį, kurį jų ego sudarė su velniu, ir siekti Kristaus sąmonės – pradedant eiti vieninteliu tikru keliu, galinčiu išvesti juos iš dualistinių iliuzijų, kylančių iš antikristo sąmonės.

Kai vaikščiojau Žeme prieš 2000 metų, sakiau: „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių. O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa“ (Mato 7,13-14). Šiandien atėjau užtikrinti, kad kiekvienas, kuris yra pasiryžęs pakilti virš dualizmo, galėtų atrasti šį „ankštą ir siaurą“ kelią, vedantį į Kristaus sąmonę.

Jau parodžiau jums pradinius šio kelio etapus savo svetainėje ir toliau tęsiu šio kelio laipsnišką atskleidimą. Tačiau jūsų darbas yra suvokti, kad negaliu išlaisvinti jūsų iš ego kalėjimo, nemesdamas iššūkio tiek paties ego iliuzijoms, tiek ir velnio melams, kurie laiko jus įkalintą šiame kalėjime. Jeigu nenorite leisti man mesti iššūkio jūsų įsitikinimams, turite teisę pasilikti ten, kur jūsų ego yra patogu (nes jis žino galintis jus kontroliuoti).

Tačiau pamąstykite apie vieną iš dvasiniam augimui vadovaujančių įstatymų: „Kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas.“ Tai, jog atradote šią svetainę, reiškia, kad esate pasirengę pasinaudoti tuo, ką ji siūlo, idant iškiltumėte į visiškai naują lygį dvasiniame kelyje. Vienintelis klausimas čia yra toks, ar jūsų išorinis protas yra pasirengęs pripažinti šią vidinę realybę ir imtis atitinkamų veiksmų. Tad prašau visų jūsų, kurie rimtai perskaitėte šią žinią, pamąstyti apie sutartį, kurią jūsų ego sudarė su velniu. Paprašykite manęs arba savojo Kristaus AŠ atskleisti šią sutartį jums, ir tuomet pasistenkite nuo jos kartą ir visiems laikams išsilaisvinti.Daugiau mokymų apie tamsos jėgas ir apie tai, ar velnias egzistuoja, žiūrėkite šį skyrelį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com