Viskas yra koncepcija, kol netampa patirtimi

TEMOS: Pirmiausia matote koncepciją, o po to išgyvenate patyrimą – naudokitės koncepcija, kad pramintumėte taką patyrimui – kai naudojatės koncepcija patyrimui užblokuoti – žmonės į viską žiūri per koncepcijų prizmę – grynoji sąmonė yra gryna, Sąmoningasis AŠ tiesiog yra pavadinimas – jūs save apribojote koncepcijomis – ego taip pat yra koncepcija ir jo neįmanoma įveikti koncepcijų lygmenyje – dvasingo ego sukūrimas – grynoji sąmonė yra aukščiausias atskaitos taškas

Klausimas: Jėzus, galbūt ne be Kimo įsikišimo, išdėsto 20 koncepcijų 2010 lapkričio 16 dienos mokyme. Aprašote sferas ir Sąmoningąjį AŠ kaip koncepcijas. Mane tai glumina. Ankstesni mokymai labiau siekia pakeisti atskaitos tašką intelektualiai, o svarbiausia viduje dvasiškai, idant naudotumėmės pasauliu vis mažiau ir mažiau kaip konceptualia priemone ir sutelktume dėmesį į AŠ ESU viduje. Šekspyras sakė: „Gyvenimas – tai teatras.“ Argi būtent ne gyvenimas materialiame pasaulyje yra koncepcija apie individualias ir dvasines sferas, o Sąmoningasis AŠ yra tikroji mūsų tiesa ir kilmė? Ar reikėtų suprasti, kad mūsų Kūrėjo sfera yra jo/jos Kūrėjų koncepcija?

Kol kas per Jus sužinojau, kad mano tikrasis aš yra Sąmoningajame AŠ. Jeigu mano Sąmoningasis AŠ yra koncepcija sferoje, tuomet vau! Prašau paaiškinimo sau ir kitiems, ar mes esame daugiau nei koncepcinės laisvą valią turinčios būtybės.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Viskas yra koncepcija, kol tai netampa patirtimi.

Jūs pirmiausia su kažkuo susipažįstate, leisdami tam patekti į savo išorinį/sąmoningą protą koncepcijos pavidalu.

Koncepcija yra idėja, kurią laikote savo prote. Idėja yra susijusi su objektu, kurio dar nesate matę, tačiau idėja nėra tapati objektui.

Pavyzdžiui, jeigu paimtumėte kelionių lankstinuką, kuriame yra aprašoma tolima atostogų vieta, iš lankstinuko gautumėte tos vietos koncepciją. Ši koncepcija gali jums sukelti troškimą nukeliauti į tą vietą. Tačiau tik tuomet, kai iš tiesų į tą vietą nuvyksite, jūsų koncepcija bus pakeista tiesiogine patirtimi.

Mes, pakylėtoje karalijoje, patiriame viską, apie ką jums pasakojame, tačiau negalime jums šios patirties perduoti. Vienintelis būdas mums su jumis bendrauti – jūsų dabartinėje sąmonės būsenoje – yra duoti jums koncepcijas. Mes tikimės, kad mūsų jums perduodamos koncepcijos pažadins jumyse troškimą tiesiogiai viską patirti.

Tiesioginį patyrimą galėsite patirti tuomet, kai suvoksite, kad jūsų esybės šerdis yra grynoji sąmonė, o tai reiškia, kad galite save suprojektuoti į dvasinę karaliją – kaip suprojektavote save į savo kūną ir dabartinį gyvenimo patyrimą.

Apie AŠ ESU Esatį mokymus perdavinėjame nuo XX-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio, tačiau visą tą laiką mūsų perdavinėjami mokymai tebuvo koncepcijos. Kai kurie mokiniai pasinaudojo koncepcijomis, kad pramintų „taką“ savo prote, ir Sąmoningasis AŠ tuomet ėjo tuo taku, kol patyrė vienovę su Esatimi.

Kiti mokiniai nenorėjo to daryti, tad jiems AŠ ESU Esatis taip ir teliko koncepcija. Pirmoji grupė užmezgė tiesioginį ryšį su savo AŠ ESU Esatimi per patirtį. Antroji grupė su savo Esatimi neužmezgė jokio ryšio; jie su ja sąveikavo kaip su mentaliniu įvaizdžiu – Esaties koncepcija, kurią susikūrė savo protuose.

Pavojus, perduodant žmonėms Žemėje bet kokias koncepcijas apie dvasinę karaliją yra tas, kad jie gali pasinaudoti šiomis koncepcijomis patirčiai užblokuoti. Tačiau tokia tiesiog yra užduoties, su kuria susiduriame, prigimtis.

Jūs visi esate dvasinės būtybės, kurios nėra įkalintos jokioje formoje ir nėra ribojamos formos. Tačiau čia ir dabar jūs „esate“ tuo, kuo save laikote. Taip yra todėl, kad pamiršote, jog esate grynoji sąmonė, ir vietoj to susikūrėte koncepciją apie tai, kas esate.

Jūs esate įstrigę šiame „pasaulyje,“ kuriame beveik su visais dalykais sąveikaujate per koncepcijas. Tad vienintelė galimybė mums jus pasiekti yra duoti jums dar daugiau koncepcijų – tikintis, kad kai kurios iš jų pažadins jumyse troškimą patirti kažką daugiau už koncepcijas.

Jeigu nesate patyrę grynosios sąmonės, tuomet Sąmoningasis AŠ jums tiesiog tebus dar viena koncepcija. Tačiau kai patiriate grynąją sąmonę, matote, jog Sąmoningasis AŠ tiesiog yra pavadinimas. Tam tikra prasme, yra beprasmiška priskirti pavadinimą grynajai sąmonei, kadangi grynosios sąmonės neįmanoma tiksliai aprašyti jokiais pavadinimais ar koncepcijomis – ją tegalima patirti. Tačiau kol tebesate įstrigę mentalinių koncepcijų pasaulyje, na tai tuomet…

O dabar kas liečia paskutinį tavo klausimą:

Prašau paaiškinimo sau ir kitiems, ar mes esame daugiau nei koncepcinės laisvą valią turinčios būtybės.

Jūs esate daugiau nei koncepcinės būtybės ta prasme, kad esate už formos ribų. Tačiau būtent jūs perkėlėte tam tikras koncepcijas ant to, kas esate kaip grynoji sąmonė, kurią jūsų AŠ ESU Esatis pasiuntė į materialią visatą. Todėl tiktai jūs patys galite išeiti iš šio savivaizdžio ir vėl save patirti kaip grynąją sąmonę. Kol nesate atkūrę ryšio su grynąja sąmone, esate – visais praktiniais aspektais – ne daugiau nei koncepcinės būtybės.

Jeigu su savo tapatumo jausmu sąveikausite vien koncepcijų lygmenyje, tiesiog susikursite dar vieną koncepciją. Štai kodėl mes jums perdavėme Sąmoningojo AŠ „koncepciją,“ kuris yra grynoji sąmonė ir todėl negali būti apribotas jokiomis koncepcijomis.

Matote, kai pradėjome perdavinėti mokymus apie ego, tapo aišku, kad daugelis mokinių savo ego mėgina įveikti koncepcijų lygmenyje. Tačiau matote, ego tiesiog yra koncepcija. Tad jeigu mėginsite nusikratyti ego koncepcijos, susikurdami dar vieną – dvasingesnę arba malonesnę – koncepciją, taip tiesiog paskatinsite ego persikūnijimą į naują formą.

Štai kodėl daugelis žmonių, dvasiniu keliu ėję ištisus dešimtmečius, netapo nė kiek laisvesni nuo ego. Jie tiesiog susikūrė naują ego, kuris labai gerai moka atrodyti geru arba dvasingu. Šie žmonės galvoja, kad šis ego yra toks dvasingas, jog jam tikrai bus leista įžengti į dangų – tačiau jie absoliučiai klysta. Aprašiau tai savo palyginime apie vestuvių puotą.

Tad vienintelis būdas iš tiesų įveikti ego yra atrasti kažkokį atskaitos tašką, peržengiantį koncepcijų pasaulio ribas, kuriame egzistuoja ego. Ir vienintelis būdas pakilti virš koncepcijų yra pasinaudoti savo gebėjimu sugrįžti į grynąją sąmonę, kurioje imate matyti, kad visos Žemėje egzistuojančios koncepcijos – visos jūsų ego sudarančios koncepcijos – yra paprasčiausia netikrovė.

Jūs taip pat patiriate, kad JŪS – kaip grynoji sąmonė, iš tiesų esate tikri ir esate AŠ ESU Esaties tąsa. Ir tai yra vienintelis dalykas, leisiantis jums nustoti tapatintis su ego.

Iš tiesų nėra jokio kito kelio, ir nors tai galima aprašyti įvairiais skirtingais būdais, visų amžių mistikai patyrė grynąją sąmonę, ir jos pagalba nubudo iš sapno, kad dvasinė būtybė gali būti įkalinta formoje arba apibrėžta formos.

Jeigu į Sąmoningąjį AŠ žiūrėsite tik kaip į dar vieną koncepciją, tik dar labiau save įkalinsite. Jeigu leisite sau patirti grynąją sąmonę, tai galės būti jūsų galutinis nubudimas.

Kaip ir visada, mes jums tegalime duoti įrankį, suteikdami žmonėms laisvę rinktis, kaip jie šiuo įrankiu naudosis. Štai kodėl nuolatos siekiame sugalvoti naujus įrankius, kurie pasakytų tą patį dalyką kitokiu būdu – tikėdamiesi, kad naujas išsireiškimas pažadins daugiau žmonių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels