Kodėl dvasiniai judėjimai stagnuoja

TEMOS: Mokytojai paleidžia Šventosios Dvasios išsiliejimą – Kai kurie žmonės su tuo susiderina ir įkuria naują judėjimą – tačiau judėjimas sustoja tam tikrame sąmonės lygmenyje – jeigu laipsniškas apreiškimas sustoja, tuomet judėjimas ima stagnuoti – jis gali turėti mokymų, kuriais naudojantis galima pakilti į tam tikrą lygį, tačiau negalėsite, naudodamiesi šiais mokymais, pakilti virš to lygmens – tad būkite pasišventę nuolatinei savitranscendencijai

Klausimas: Turiu klausimą Mokytojui MOR, klausimą apie žmones, įkūrusius naują dvasinį judėjimą. Regis egzistuoja tam tikri ciklai, kuomet susikuria daugiau nei vienas judėjimas, bet palaipsniui dauguma jų išnyksta arba sumažėja iki tokio dydžio, kad tampa nereikšmingi. Kokia yra už šio reiškinio slypinti dvasinė priežastis?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo MOR per Kim Michaels:

Jėzus davė atsakymą, kaip naujo dvasinio ciklo pradžioje gali įvykti Dvasios išsiliejimas ir daugelis žmonių gali su tuo susiderinti ir judėti kartu su tuo pirmyn. Jie susiderina su Šventosios Dvasios judėjimu ir atneša mokymą, kuris turi kažkokią vertę, tačiau jau nuo pat pradžių nėra tyras mokymas. Kai kuriais atvejais taip yra dėl to, kad žmonės nesugeba išsilaisvinti nuo savo asmeninio bagažo arba nesugeba išsilaisvinti nuo krikščioniškojo judėjimo mąstysenos.

Ir šią tendenciją matote vėl ir vėl, kuomet atsiranda žmonių, kurie turi šiokį tokį susiderinimą, turi tam tikrą naujų koncepcijų ir idėjų suvokimą, tačiau jie vis dar tebėra pernelyg prisirišę prie kažkokių dalykų senojoje pasaulėžiūroje ir nenori viso to atiduoti, nenori visko permąstyti. Ir todėl, kaip Jėzus kalbėjo apie Mahometą, jie nesugeba atnešti visiškai tyros žinios, nes žinią paveikia jų sąmonės būsena.

Egzistuoja daug judėjimų, kurie turi tiesos elementų, elementų, kurie yra teisingi, ir jeigu jie bus įsisąmoninti, jie gali padėti žmonėms augti. Tačiau juose taip pat yra įmaišyta idėjų, kurios, jeigu nebus transcenduotos ir nebus suprastos iš aukštesnės perspektyvos, privers žmones stagnuoti ir neleis jiems peržengti tam tikros ribos.

Tad faktas yra toks, kad daugelis judėjimų iš tiesų leidžia žmonėms praaugti tam tikrą sąmonės lygį, tačiau neleidžia jiems įsisąmoninti fakto, kad dvasinis kelias yra nesibaigiantis procesas, kuris niekada negali sustoti. Nes turite nepaliauti transcenduoti, transcenduoti viską, kas tik prieš jus iškyla, kol staiga pamatysite visam laikui transcendavę net ir pačią materialią visatą ir nebeturėsite jokio noro ar būtinybės į ją grįžti.

Tad bet kokiame judėjime, kurį esate atradę, jums reikia būti budriems potencialui, kad jame gali būti idėjų, kurios jums gali padėti save transcenduoti, ir taip pat gali būti kitų idėjų, kurios stabdys jūsų progresą. Ir todėl daug žmonių atrado naują mokymą arba naują judėjimą ir kurį laiką jie patyrė tikrą augimą. Tačiau tuomet jie pasiekė tašką, kuomet ėmė stagnuoti, nes neturėjo noro pažvelgti už tam tikrų išorinių idėjų ribų, įsisąmonindami tikrąją už jų slypinčią dvasinę prasmę, ir tuo būdu toliau tęsdami transcendencijos judėjimą.

Tai galioja bet kokiam judėjimui ar organizacijai, kurie neturi gyvo laipsniško apreiškimo. Nes argi nėra taip, kad mes, pakylėtieji mokytojai, esame dvasiniai žmonijos mokytojai? Todėl mes atstovaujame dvasinio kelio realybę. Kuris, kaip daug kartų sakėme, yra niekada nesibaigiantis pačios Gyvenimo Upės procesas, amžinos, nuolatinės Dievo savitranscendencijos Upės procesas.

Ir todėl būdami tikrais dvasiniais mokytojais niekada nesiliausime duoti laipsnišką apreiškimą. Tiek individualiu mastu, žmonių širdyse, tačiau taip pat ir per įvairias naujas iniciatyvas, kurios gali įgyti įvairiausius pavidalus, ir netgi nebūtinai išoriškai panėšėti į dvasinį ar religinį judėjimą. Tačiau bet kuris judėjimas, kuris atneša naują transcendentinę idėją, yra nesibaigiančio laipsniško apreiškimo judėjimo dalis.

Tad kiekvienas judėjimas, kuris sustabarėjo ir sako: „Taip, laipsniškas apreiškimas iš tiesų kurį laiką vyko. Bet dabar jis dėl įvairių priežasčių liovėsi,“ na tai šis judėjimas yra praradęs ryšio giją su Gyvenimo Upės, kuria mes esame, nuolatine tėkme.

Vėlgi, tai nereiškia, kad žmonės negali pasinaudoti mokymu iš tokio judėjimo, kad pakiltų virš tam tikro sąmonės lygmens. Nes matote, gali būti, kad tas specifinis judėjimas buvo įkurtas su konkrečiu tikslu atnešti mokymą, kuris leistų tam tikroje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms pradėti pakilimo virš šio sąmonės lygmens procesą, kuomet jie pakiltų į aukštesnius lygmenis.

Ir todėl gali būti, kad toks judėjimas yra atnešęs mokymus, kurie leis žmonėms pakilti iš to konkretaus lygmens į tą lygmenį, kurį judėjimas buvo pasiekęs, kai laipsniškas apreiškimas sustojo. Ir todėl yra visiškai gerai, kad egzistuotų daugiau judėjimų, nes jie gali padėti pakilti žmonėms iš vieno lygmens į aukščiausią to judėjimo pasiektą lygmenį.

Tik, žinoma, rizika čia yra ta, kad žmonės tuomet gali įstrigti tame pačiame lygmenyje, kuriame yra įstrigęs ir judėjimas. Ir štai kodėl, vėlgi, labiau dvasiškai sąmoningiems mokiniams reikia suvokti, kad niekada negalite liautis save transcenduoti. Nes jeigu nustosite tai daryti, neišvengiamai imsite stagnuoti ir pradėsite slysti atgal, nes negalėsite plaukti kartu su Gyvenimo Upės, kuri yra Dievo sąmonė, nuolatiniu tekėjimu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels