Ar yra piktas ir teisiantis Dievas danguje?

TEMOS: Piktas dievas yra netikras dievas – laisva valia – kodėl Dievas nieko nebaudžia – kaip žmonės patys save baudžia – karma ir reinkarnacija – Dievo įstatymas – asmeninis Kristiškumas – susitaikyk su Dievu – besąlyginė Dievo meilė – kodėl kai kuriems žmonėms reikalinga bausmės baimė – Senojo Testamento Dievas – kaltės jausmas nereikalingas – tu nebuvai sukurtas nusidėjėliu – Dievo atleidimas – tavo sąmonės būsena yra raktas į Dievo karalystę – karmos įstatymas

Klausimas: Ar Dievas yra piktas ir teisiantis Dievas, ir ar dabartinės sąlygos žemėje yra Dievo bausmė už mūsų nuodėmes?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Viena didžiausių problemų Žemėje šiandien yra tai, kad daugybė žmonių patikėjo klaidingu Dievo įvaizdžiu. Egzistuoja daug klaidingų įvaizdžių, bet didžiausią rūpestį man kelia idėja, esą Dievas yra piktas ir teisiantis, pasirengęs bausti net ir už menkiausią nusižengimą Jo įstatymui.

Mėginau tau kuo išsamiau paaiškinti priežasties-pasekmės dėsnį, taip pat reinkarnaciją ir karmą. Jei apmąstysi mano paaiškinimus atvira širdimi, suprasi, kad Dievas nebaudžia žmonių už jų nuodėmes.

Iš tiesų situacija yra tokia: davęs žmonėms laisvą valią, Dievas privalėjo sukurti saugumo mechanizmą, kad gyvybės srautas nepasiklystų, piktnaudžiaudamas laisva valia. Dievo taip buvo sumanyta, kad visi gyvybės srautai galėtų reikšti savo individualumą ir naudotis laisva valia nepažeisdami Dievo įstatymų, ant kurių Dievas sukūrė šią visatą. Todėl, jei gyvensi šioje visatoje ir pažeidinėsi pamatinius šios visatos įstatymus, neišvengiamai save susinaikinsi.

Svarbu, kad suprastum, jog Dievo įstatymai neriboja tavo kūrybinės laisvės. Paimkime, pavyzdžiui, dabartinę situaciją Žemės planetoje. Jūs gavote nuostabią planetą, sugebančią puikiai išmaitinti didžiulį skaičių žmonių. Bet ką matome šiandien? Milžinišką aplinkos taršą, kuri potencialiai gali sugriauti visą ekosistemą ir sutrukdyti reikštis tavo kūrybingumui ir laisvei. Be to, žmonės sukūrė atominius ginklus, todėl didelio masto atominis karas taip pat viską sunaikintų ir sukliudytų tavo kūrybinei laisvei. Akivaizdu, jog tarša ir atominis karas nesuderinami su Dievo įstatymais. Visgi visai įmanoma žmonėms gyventi Žemės planetoje jos nesunaikinant. Ir visai įmanoma tai pasiekti, paliekant pakankamai erdvės kūrybinei išraiškai.

Dievas nenori riboti tavo kūrybiškumo, ir Jo įstatymai neriboja tavo laisvės. Jei žinotum Dievo įstatymus, natūraliai rinktumeisi išreikšti savo kūrybiškumą nenaikindamas savęs. Tik, žinoma, problema ta, kad žmonės nupuolė į mirties sąmonę, kurioje juos valdo ego, todėl jie nebežino Dievo įstatymų. Tai nebuvo numatyta Dievo planuose, tačiau, davęs jums laisvą valią, Dievas nieko negalėjo padaryti, kad jus sustabdytų.

Ką gi Dievui reikėjo daryti su gyvybės srautais, kurie nupuolė į žemesniąją sąmonę ir pamiršo savo dievišką kilmę? Žinoma, Jis galėjo sunaikinti tuos gyvybės srautus, ką būtent ir būtų padaręs piktas ir teisiantis Dievas. Bet jau pats faktas, kad esi gyvas, įrodo, jog tavo Dievas nėra piktas ir teisiantis. Tavo Dievas yra gailestingas ir užjaučiantis Dievas, todėl Jis suteikė žmonėms dar vieną šansą. Tiesą sakant, žmonėms Jis suteikė daugybę šansų.

Dievas tavęs nebaudžia

Esmė ta, kad Dievas tavęs nebaudžia už padarytas klaidas. Davęs tau laisvą valią, Dievas sukūrė saugumo mechanizmą, kuris neleistų tau susinaikinti net ir tuomet, jei piktnaudžiautum savo laisva valia. Dievas sukūrė objektyvų įstatymą, kuris visą energiją grąžina tau atgal su tomis pačiomis savybėmis, su kokiomis ją išsiuntei. Todėl ką pasėsi, tą ir pjausi.

Tad, jeigu dabartinė tavo situacija yra tavo veiksmų pasekmė, ir jeigu visi tavo veiksmai, praeityje ar dabartyje atlikti, yra laisvos valios rezultatas, tai argi logiška sakyti, kad dabartinė situacija, kurioje yra Žemės planeta yra Dievo bausmė?

Šią situaciją sukūrė ne Dievas ir ji nėra tai, ko Dievas linkėtų savo vaikams. Šią planetos situaciją sukūrė žmonės. Atvirai pripažinsiu, jog dauguma žmonių prisidėjo prie šios situacijos kūrimo iš nežinojimo. Tiesą pasakius, dauguma žmonių buvo apgaule įtraukti į šios ašarų pakalnės Žemėje kūrimą. Juos apgavo valdžios elitas, nedidelė grupelė sielų, atvirai ir sąmoningai pasirinkusių maištauti prieš Dievo įstatymus.

Visgi liūdna tiesa ta, kad žmonės baudžia save patys ir baus save tol, kol ignoruos Dievo įstatymus. Dievas siuntė daug pranašų, dvasinių mokytojų ir pasiuntinių, mėgindamas atvesti žmones į kelią.

Tačiau kol kas dauguma žmonių ignoruoja Dievo žinią, todėl Dievas negali atnešti didelių pokyčių į Žemės planetą. Dievui belieka laukti, kol daugiau žmonių pakils virš mirties sąmonės ir ims vilktis asmeninį Kristiškumą.

Kiekvienas žmogus gali ištrūkti iš ašarų pakalnės ir siekti Kristaus sąmonės. Pripažinsiu, jog ši galimybė nebuvo visiems žinoma. Visgi neketinu apgailestauti dėl to, kas galėjo būti. Ketinu parodyti tau, kas gali būti – dabar ir ateityje.

Jeigu tau nepatinka, ką matai savo gyvenime, prisiimk atsakomybę už savo situaciją ir perkurk save pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jeigu tau nepatinka, ką matai šioje planetoje, prisiimk atsakomybę už jos situaciją ir perkurk Žemę pagal Dievo Karalystės paveikslą ir panašumą.

Aš esu Jėzus Kristus ir dirbu vienoje komandoje su dvasinėmis būtybėmis, kurios visą savo gyvenimą pašventė padėti žmonėms pakilti iš šios ašarų pakalnės. Mes norime, kad į Žemę ateitų Dievo karalystė ir Jo gausa. Turime didžiules galias ir esame pasiruošę tau bet kurią akimirką padėti. Tačiau mes privalome gerbti mūsų Tėvo Laisvos Valios Įstatymą. Jeigu pasirinksi likti neišmanyme, jeigu pasirinksi neprisiimti atsakomybės už savo gyvenimą ir už šią planetą, mums beliks laukti, kol priimsi geresnį sprendimą.

Atėjau pasakyti, kad laikas priimti šį sprendimą. Jei net ir nedidelė saujelė žmonių nuspręstų eiti individualaus Kristiškumo keliu, mes, pakylėtieji mokytojai, galėtume iš karto atnešti didžiulius pokyčius į šią planetą. Mes pasirengę ir laukiame, laukiame tavo kvietimo.

PASTABA: Likusį atsakymą rasite knygoje "Mistinis Jėzaus mokymas".

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels