7.03 Šaukinys Sen Žermenui

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Šaukiu mylimą Sen Žermeną ir Portiją, kitus Čohanus ir Maha Čohaną atverti vartus šviesai, kuri sudegintų visas kliūtis ir prisirišimus, neleidžiančius man susivienyti su septintojo spindulio – kūrybinės laisvės ir nuolat save transcenduojančios vienovės spindulio – amžinąją tėkme, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]

 • 1. Sen Žermenai, alchemija tava,
 • Violetinė ugnis išlaisvina.
 • Sen Žermenai, galingoje,
 • Aš augu laisvės tėkmėje.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Atversiu duris aš tau savyje.
 • Šviesos veržli galinga banga,
 • Transcenduoti save mano teisė šventa.

 • 2. Sen Žermenai, meistras šviesos,
 • Geometrijos violetinės liepsnos.
 • Sen Žermenai, tavy aš matau,
 • Paslaptį laisvės pagaliau supratau.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Atversiu duris aš tau savyje.
 • Šviesos veržli galinga banga,
 • Transcenduoti save mano teisė šventa.

 • 3. Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Tavąją meilę jaučiu širdy,
 • Sen Žermenai, pagarbint einu,
 • Aukštyn pakylėjančių violetinių liepsnų.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Atversiu duris aš tau savyje.
 • Šviesos veržli galinga banga,
 • Transcenduoti save mano teisė šventa.

 • 4. Sen Žermenai, vienatyje,
 • Dualizmą įveiksiu aš savyje.
 • Sen Žermenai, tyras esu,
 • Apšviestas tavų violetinių spindulių.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Atversiu duris aš tau savyje.
 • Šviesos veržli galinga banga,
 • Transcenduoti save mano teisė šventa.

 • 5. Sen Žermenai, tikrovę jaučiu,
 • Violetinėj šviesoj laimingas esu.
 • Sen Žermenai, mano aura tyra,
 • Čakras išvalo violetinė liepsna.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Atversiu duris aš tau savyje.
 • Šviesos veržli galinga banga,
 • Transcenduoti save mano teisė šventa.

 • 6. Sen Žermenai, alchemija tavo,
 • Violetinė ugnis - laisvė atomų.
 • Sen Žermenai, iš švino į auksą,
 • Naujojo Amžiaus rytas išaušta.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Atversiu duris aš tau savyje.
 • Šviesos veržli galinga banga,
 • Transcenduoti save mano teisė šventa.

 • 7. Sen Žermenai, kylu aukštyn,
 • Vienovėj esu visada su tavim.
 • Sen Žermenai, atiduodu sielą,
 • Būti savim džiaugsmas kas dieną.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Atversiu duris aš tau savyje.
 • Šviesos veržli galinga banga,
 • Transcenduoti save mano teisė šventa.

 • 8. Sen Žermenai, taurumas prakilnus,
 • Alchemijos šventos atvers man vartus.
 • Sen Žermenai, suderini tu,
 • Harmoniją tyrą septynių spindulių.

 • Šventoji Dvasia, tekėk per mane,
 • Atversiu duris aš tau savyje.
 • Šviesos veržli galinga banga,
 • Transcenduoti save mano teisė šventa.

Užsklanda:

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com