4.01 Šaukinys Elohimams Astrėjai ir Tyrumui

AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Šaukiu mylimą Galingąją Astrėją ir Tyrumą išlaisvinti mane nuo visų netobulų energijų ir bet kokių ryšių su tamsos jėgomis ir būsenomis, kurios ne iš Šviesos, taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
Rate dega Kardas, mėlio balta,
Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.


Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
Suteiki naujų man gyvybės jėgų,
Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,
Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.


2. Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
Aukštyn į tyrumą, AŠ laisvas ESU,
Tai, kas netyra, palikęs skrendu.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
Kardu mėlynu rate vidury,
Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,
Atskleidžia many tikrus dalykus.


3. Mieloji Astrėja, aukštyn veski mus,
Perkirski mano vergovės mazgus,
Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
Virš baimės, dvejonių ryžtingai kylu.


Mieloji Astrėja, AŠ noriu išvysti
Klastingus melus, mane kur suvystė,
Pakylu aukštyn iš drumzlių visų,
Tyrumo šviesoj amžinai gyvenu.


4. Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
Kovas dualizmo įveikti padėki,
Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.


Mieloji Astrėja, su meile prašau,
Mus skiriančias sienas nugriauki greičiau,
Aš nuopuolio melą praeity palieku,
Vienovę Visų per amžius teigiu.


Koda:
Aukštyn į Tyrumą, AŠ tikras ESU,
Aukštyn į Tyrumą, gyvybę kviečiu,
Aukštyn į Tyrumą, daugiau AŠ ESU,
Aukštyn į Tyrumą, kylam kartu.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)
Mylima Elohim' Astrėja.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)
Mylimi Gabrieliau ir Viltie.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)
Mylimas Serapi Bėjau.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)
Mylimas AŠ ESU.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com