9. Iškvieskite naują verslo klimatą Korėjoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Motiną Mariją materializuoti savo Esatį Korėjoje ir atnešti naują verslo klimatą be jokios korupcijos, tame tarpe ir …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad korupcijos fenomenas negali egzistuoti Aukso Amžiuje.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, padėk žmonėms Šiaurės Korėjoje suvokti, kad tai yra akivaizdus prieštaravimas, jog šalys, kurios teigia turinčios politinę sistemą, besirūpinančią paprastų žmonių interesais, turi tokį aukštą korupcijos lygį.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, padėk žmonėms Šiaurės Korėjoje suvokti, kad komunistinė sistema leidžia nevaržomai susiformuoti valdžios elitui, kuriam vadovauja puolusios būtybės.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad nevaržomas kapitalizmas šalyje leidžia viešpatauti nedideliam elitui, kurį taip pat sudaro puolusios būtybės, siekiančios užvaldyti visuomenę.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad korupcijos esmė yra siauras, baime grįstas, savanaudiškas interesas. Tiek kyšius duodantys žmonės, tiek juos priimantys, siekia siaurų, savanaudiškų interesų.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad aukščiausiuose visuomenės sluoksniuose egzistuoja nedidelis žmonių elitas, kuriam priklausantys žmonės keičiasi paslaugomis daug subtilesniu būdu. Jie padeda vieni kitiems išsaugoti tam tikras pozicijas visuomenėje arba padeda įgyti tam tikras asmenines privilegijas.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje sukurti kultūrą, kurioje žmonės neturėtų noro užsiiminėti korupcija, ir kurioje valdžia taikytų griežtas priemones korupcijai naikinti, kurioje spauda siektų ją atskleisti, ir kurioje patys žmonės siektų ją atskleisti, kad ir kur su ja besusidurtų.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad, peržengdami siaurų, baime grįstų savanaudiškų interesų ribas, galime pasiekti platesnį, aukštesnį interesą, kuomet tai iš tiesų būtų naudingiausia visiems žmonėms sukurti visuomenę, kurioje būtų kuo mažiau korupcijos.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje pažvelgti į tai, kokios institucijos ir struktūros visuomenėje leidžia puolusioms būtybėms tapti elitu, galinčiu naudotis valdžia be jokios atsakomybės, be jokio asmeninio atsakingumo.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra,
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2 dalis

1. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad vienas iš didžiausių korupcijos šaltinių yra šių verslo konglomeratų, arba čebolų, sukūrimas, kurie buvo sukurti po karo.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad vyriausybė suteikė tam tikroms šeimoms pozicijas, kuriose jos galėjo siekti savo siaurų savanaudiškų interesų, nenešdamos jokios atsakomybės prieš vyriausybę, žiniasklaidą ar žmones – ir nenešdamos jokios finansinės atsakomybės, kadangi vyriausybė joms suteikė paskolas, kurių joms nebūtų reikėję išmokėti, jeigu jų verslas būtų žlugęs.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje pažvelgti į šią struktūrą ir pasekmes, kurias tai turėjo visuomenei. Padėk mums pripažinti, kad šie verslo konglomeratai tiesiog negali atnešti Pietų Korėjos į Aukso Amžių.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad Pietų Korėjai reikalingos drastiškos ekonomikos reformos. Egzistuoja būtinybė vyriausybei imtis priemonių ir sukurti kitokią verslo struktūrą, kuri išskaidytų įtaką, idant ji nebūtų sukoncentruota tam tikrose šeimose, bet būtų paskleista daug plačiau.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje sukurti naują šiuolaikinio verslo tipą, kuris turės profesionalesnę vadovybę, bet taip pat daug skaidresnę vadovybę. Žmonės bus laikomi asmeniškai atsakingais už pasekmes, kurias jie sukuria visuomenei, darbuotojams ir visiems žmonėms.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kad, susikūrus elitui, kuris užima privilegijuotą poziciją, jis ima naudotis savo ryšiais, siekdamas išsaugoti savo privilegijuotas pozicijas.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, palaikyk tuos žmones vyriausybėje, žiniasklaidoje ir kitose visuomenės institucijose, kurie gali atnešti šias reformas, kurie turi charakterio tvirtumą ir valią jas įvykdyti, nepaisydami pasipriešinimo.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, padėk žmonėms Korėjoje suvokti, kaip yra organizuojami šie verslo konglomeratai ir kokią įtaką jie daro visuomenei. Padėk žmonėms atsistoti ir palaikyti pastangas reformuoti šią struktūrą.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, kviečiu reformas Šiaurės Korėjoje, kad joje būtų reformuotas reiškinys, suteikiantis privilegijas žmonėms, kurie yra laikomi patikimais savame partijos rate, tiems, kurie parodė absoliutų lojalumą sistemai ir siekia išsaugoti savo valdžios pozicijas.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra,
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3 dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą galingiausioms šeimoms, valdančioms šiuos verslo konglomeratus, ir kviečiu teismą puolusioms būtybėms įsikūnijime.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą puolusioms būtybėms šiuose konglomeratuose, kurios yra sudariusios tylų, nerašytą tarpusavio sandorį viena kitos nenaikinti, kadangi joms yra daug svarbiau išsaugoti dabartinę struktūrą, kuri leidžia joms išnaudoti visuomenę ir žmones.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą puolusioms būtybėms, kurios yra įsikūnijusios Pietų Korėjos visuomenėje ir kurios vadovauja šiems verslo konglomeratams.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą puolusioms būtybėms, kurios vadovauja Šiaurės Korėjoje, ir kviečiu teismą už jų stovintiems demonams.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą puolusioms būtybėms, kurios vadovauja Pietų Korėjai, ir kviečiu teismą už jų stovintiems demonams.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, padėk Pietų Korėjos vyriausybei sėkmingiau reformuoti didelius verslo konglomeratus ir padėk jai sukurti įvairiapusiškesnę ekonomiką.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, kviečiu sistemos destabilizavimą Šiaurės Korėjoje, kuomet centralizuota kontrolė pradėtų slysti iš rankų, ir vienas viršūnėje esantis žmogus bei keletas po juo esančių žmonių, kuriais jis pasitiki, nebesugebėtų išsaugoti valdžios.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą puolusioms būtybėms, sukūrusioms tokią stiprią disbalanso būseną daugelyje visuomenių, kad vienintelis būdas išsiveržti tokioje visuomenėje į priekį yra būti labai agresyviu ir absoliučiai negailestingu.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą puolusioms būtybėms, kurios išsaugo savo valdžią komunistinėje šalyje, kadangi turi praktiškai nežabotą pasiryžimą žudyti savo brolius žmones.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra,
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4 dalis

1. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą puolusioms būtybėms, kurios yra sukūrusios didžiules korporacijas ir nuožmiai stengiasi sunaikinti visus kitus verslus, kurie galėtų su jomis konkuruoti, ir taip pat stengiasi užgniaužti naujas idėjas bei technologijas, kurios galėtų mesti iššūkį jų monopolinei pozicijai.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą puolusioms būtybėms, kurios sukūrė situaciją, kurioje išlieka ne tie, kurie yra stipriausi, o tie, kurie yra patys nuožmiausi, patys agresyviausi, patys destruktyviausi.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad nei komunizmas, nei kapitalizmas nėra neišvengiamos pakopos, per kurias visuomenei reikėtų pereiti. Tai yra absoliučiai dirbtinis fenomenas, kurį sukūrė nedidelis elitas, ir jis teturi vieną tikslą – leisti elitui išsaugoti privilegijuotą poziciją visuomenės viršūnėje.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Aukso Amžiuje nebus įmanoma išsiveržti į priekį globalioje rinkoje, jeigu sieksite išsaugoti visuomenę, leidžiančią nedideliam elitui užsigrobti tokią didelę valdžią ir privilegijas iš plačiosios visuomenės.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, padėk Korėjos žmonėms atrasti naują visuomenės struktūrą, kuri nebūtų nei komunizmas, nei kapitalizmas, bet transcenduotų juos abu. Padėk mums išvystyti platesnę nuosavybės formą, kuomet visi žmonės būtų gamybinių priemonių bendrasavininkai. Jos nepriklausytų nedideliam kapitalistų elitui. Jos nepriklausytų valstybei. Jos priklausytų visiems žmonėms, kurie savo darbu prisidėtų prie visuomenės gaminamų produktų.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, prašau nušluoti pasipriešinimą šių idėjų nusileidimui per keturis materialios visatos lygmenis. Prašau surakinti demonus ir atnešti teismą įsikūnijime esantiems žmonėms, kurie priešinasi šiam nusileidimui.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad pagrindinė tėkmė, kuri dominuos Aukso Amžiuje, bus ta, kad visuomenė tarnaus savo žmonėms, kadangi visuomenės tikslas yra tarnauti žmonėms ir leisti šiems žmonėms išreikšti savo kūrybiškumą.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, kviečiu Dangiškosios Motinos teismą valdžios elito nariams, kurie naudojosi Darvino teorijomis, kad pateisintų savo valdžią ir privilegijas, skleisdami stipriausių išlikimo idėją.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, padėk Korėjos žmonėms suvokti, kad Aukso Amžiuje stipriausių išlikimo idėja bus pakeista kita idėja – mielaširdingiausių klestėjimo idėja.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra,
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com