12. Iškvieskite Budos tėkmę Korėjoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

 

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano Aš Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau Gautamą Budą materializuoti savo Esatį Korėjoje ir padėti mums susiderinti su tavo proto tėkme bei įveikti visus reakcinius šablonus ir prisirišimus, tame tarpe ir …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje išeiti iš savo įprastinės sąmonės būsenos ir pilnai patirti buvimą dabartinėje akimirkoje, patirti buvimą pilnai gyvu, pilnai vertinančiu šią akimirką.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pasiekti tašką, kuriame jie bet kurią akimirką, galėtų susiderinti ir galėtų būti pilnai dabartiniame momente, netgi darydami tam tikras veiklas, kurios iš jų nereikalauja viso dėmesio.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pasiekti proto būseną, kurioje gyvenimas būtų gyvenamas nuolatinio dėkingumo būsenoje. Mes esame dėkingi už visą gyvenimą, ir bet kurią akimirką galime susiderinti su dabartiniu momentu ir pilnai jį įvertinti.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pasiekti vaiko protą, kuris nieko neteisia, neanalizuoja ir nelygina.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje įveikti tendenciją būti įstrigusiais praeityje arba ateityje. Padėk mums liautis analizuoti ir lyginti dabartį su praeitimi ar ateitimi.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje sąmoningai ugdytis proto būseną, kurioje neteisiame, neanalizuojame.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pasiekti tašką, kuriame nebeturime poreikio teisti tai, kad vyksta gyvenime. Neturime poreikio visada išreikšti nuomonę apie dalykus, susijusius su visuomene ar kitais žmonėmis.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje iš tiesų suvokti, kaip viską teisdami tik dar stipriau susisaistome su dualistine sąmone ir puolusiomis būtybėmis.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje nebemaitinti šio savo proto elemento, kuris nuolatos nori teisti ir lyginti, remdamasis dualistine teisingumo ir klaidingumo skale, gėrio ir blogio skale. Padėk mums apgalvotai ir sąmoningai nuspręsti įsitraukti į procesą, per kurį visa tai paliktume nuošaly.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2 dalis

1. Gautama Buda, prašau sudeginti energijas emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose, kurios traukia mūsų protą kartoti šias tendencijas.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje įveikti sumaištį savo emociniame kūne, dėl kurios jaučiame nuolatinį poreikį ant kažko pykti.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pasiekti tašką, kuriame mums nebebūtų būtina viską teisti. Mums nebebūtų būtina viską vertinti ir apie viską turėti nuomonę.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pasiekti proto būseną, kuri neteisia, remdamasi dualistine skale; šioje proto būsenoje mes tiesiog stebime.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pradėti stebėti save, stebėti, kiek prisirišimų ir reakcinių šablonų traukia mūsų protą.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad Maros demonai visada mėgina įsiskverbti į mūsų protą ir atrasti kokią nors tendenciją, kokį nors prisirišimą, kuriuo pasinaudoję galėtų įtraukti mūsų dėmesį į reakcinį šabloną.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms suvokti, kad tik tuomet, kai nebeturėsime jokių prisirišimų, sugebėsime išlikti visiškai neįsitraukę į tai, ką mums rodys Maros demonai, šio pasaulio Princas.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad gyvenimas yra nesibaigiančių iniciacijų procesas. Mes visą laiką susiduriame su Maros demonais, kurie turi tik vieną tikslą: prasiskverbti į mūsų esybę, atrasti prisirišimą, ir, juo pasinaudoję, įtraukti mus į reakcinį šabloną, kuris kuriam laikui užvaldytų mūsų sąmoningą dėmesį.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje įveikti būseną, kurioje mūsų dėmesį užvaldo tam tikra tendencija, pavyzdžiui, troškimas nugalėti kitus žmones, kuriuos laikome priešais, arba troškimas išgyventi tam tikrą patyrimą arba pasiekti tam tikrą tikslą.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3 dalis

1. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pripažinti, kad dvasinio kelio tikslas yra palaipsniui pamatyti ir įveikti savo prisirišimus, kad Maros demonai negalėtų įtraukti mūsų į reakcinį šabloną, kuriuo reaguotume į pasaulį.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad kiek toli esame pažengę kelyje rodo tai, kaip dažnai mūsų protas yra įtraukiamas į šias reakcijas, kokio intensyvumo yra šios reakcijos, kiek emocionalios yra šios reakcijos.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pasiekti didesnę ramybę, idant galėtume pradėti praktikuoti šį neprisirišimą, galėtume pradėti žiūrėti į gyvenimą kitaip, nevertindami, neteisdami, neanalizuodami.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad dauguma žmogiškų santykių yra grįsti žmonių prisirišimais ir teisimu, tai reiškia, jog jie padaro mus pažeidžiamus Maros demonams.

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pripažinti būtinybę keisti save, įveikiant savo reakcinius šablonus. Padėk mums liautis mėginti pakeisti kitus žmones tam, kad jie neiššauktų mūsų vidinio šablono.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje išsilaisvinti nuo labiausiai paplitusio žmogiškų santykių tipo, kuomet žmonės mėgina pakeisti kitus, kad nereikėtų keisti savęs. Padėk mums išsilaisvinti nuo šio šablono ir pajausti laisvę, ramybę ir per kraštus besiliejantį džiaugsmą.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje sąmoningai suvokti: „Betgi man nereikia nuolatos teisti kitų žmonių ir gyvenimo. Man nereikia nuolatos teisti savęs. Galiu nebeteisti savęs.“

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje išsilaisvinti iš subtiliausio velnio arba Maros demonų sąmokslo, kuriuo jie nori priversti mus visą laiką save teisti, remiantis idėja, kad mes iš prigimties esame ydingi ir netobuli, ar kad padarėme kažkokią klaidą praeityje, dėl kurios turime praleisti visą amžinybę, mėgindami ją kompensuoti.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje įžengti į proto būseną, kurioje esame ramybėje su tuo, kuo esame dabar, nes žinome pastoviai augantys kelyje.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4 dalis

1. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pripažinti, kad viskas, kas vyksta materijos karalijoje, yra laikinas pasireiškimas.

 • Gautama, parodyk proto būseną,
 • Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,
 • Apnuoginimą tavo aš tveriu,
 • Matyti noriu suvokimu tyru.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad fizinės pasekmės nedaro įtakos mūsų gyvenimo patirčiai, kadangi mūsų gyvenimo patirtis yra išgyvenama mūsų prote.

 • Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje,
 • Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,
 • Matau, kad Budos prigimties,
 • Mes esame abu išties.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje pripažinti, kad visos mūsų patiriamos fizinės situacijos yra galimybė mums pamatyti mumyse egzistuojantį reakcinį šabloną, išsilaisvinti nuo šio šablono ir tuomet žengti žingsnį arčiau Budiškumo.

 • Gautama, esu aš viena su tavim,
 • Maros demonai bėga šalin,
 • Raminantis balzamas – tavo Esatis,
 • Nurimsta mano protas ir širdis.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad esame amžinos esybės, tęstinumą turinčios esybės. Argi taip svarbu, kas mums nutinka fizinėje plotmėje, jeigu tai, kas nutinka fizinėje plotmėje, neturės jokio poveikio mūsų gyvenimui po šio gyvenimo?

 • Gautama, priesaiką tariu:
 • Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,
 • Virš laiko su tavim kylu,
 • Dabartyje didingoj gyvenu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad fiziniai įvykiai patys savaime neturi jokios reikšmės. Jie mus tegali paveikti per reakcijas, kurias išgyvename savo prote ir mes bet kuriuo metu galime pakeisti reakcinį šabloną prote.

 • Gautama, troškimų jau nebeturiu,
 • Ir siekių žemiškų jokių.
 • Neprisirišime esu ramus,
 • Išlaikęs Maros subtilius testus.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje atrasti esminį raktą į Budiškumą – suvokimą, kad visada galime pakeisti tai, kas vyksta mūsų prote.

 • Gautama, aš tavyje tirpstu,
 • Ir protas mano vienas, nebe du,
 • Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,
 • Nirvanoje paniręs ištirpstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje įveikti savo reakcinius šablonus, kad būtume laisvi rinktis tarp daugelio kelių, vedančių į ateitį, užuot leidę, kad mūsų ateitį nulemtų reakciniai šablonai.

 • Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,
 • Į šokį kosmoso nyru.
 • Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,
 • Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje suvokti, kad gyvenimas yra nuolatinė tėkmė, ir tai nėra procesas, kuriame galėtumėme sustoti ir užstrigti tam tikrame taške, kad ir koks dramatiškas ar traumuojantis būtų buvęs mūsų patirtas įvykis.

 • Gautama, nubudęs aš esu,
 • Kas vyksta aiškiai jau regiu,
 • Ir teisę šventąją teigiu,
 • Budos Šviesos būti šaukliu.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, padėk dvasingiems žmonėms Korėjoje susiderinti su mokymais, kuriuos pademonstravai savo mokiniams prieš 2500 metų ir padėk mums pasinaudoti pakylėtųjų mokytojų mokymais, idant pagautume kelio į Budiškumą esmę. Padėk mums pasiekti ramybę judėjime.

 • Gautama, perkūnijos trenksmu,
 • Pažadiname Žemę iš miegų,
 • Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,
 • Ir stos į Budos mokinių gretas.

 • Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,
 • Audringos mintys rimsta manyje,
 • Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,
 • Samsaros jūroje tyla – ramu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com