6.61-4 Stebuklų Taikos afirmacijos

6.61 Aš patvirtinu savo meilę Dievui Tėvui

Taikos Motinos vardu, atiduodu visus Dievo Tėvo iškraipymus savo esybėje ir pasaulyje. Atiduodu bet kokį troškimą valdyti bei kontroliuoti ir bet kokį troškimą riboti laisvę. Atiduodu visą baimę keistis ir visą nenorą transcenduoti save.

Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji primintų man mano dvasinę kilmę ir tikrąjį tapatumą, ir kad išvysčiau savo aukščiausią potencialą Dievuje. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą pyktį prieš Dievą manyje ir visoje gyvybėje, sugrąžinanti mus į harmoniją su tobula Dievo valia šiai visatai.

Aš prisiekiu transcenduoti save ir toliau augti, išlaikydamas pusiausvyrą tarp plėtimosi ir traukimosi jėgų savo esybėje. Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sudegintų visus Dievo Tėvo iškraipymus manyje, visuose žmonėse ir Motinoje Žemėje. Aš priimu Dangiškojo Tėvo besąlyginę meilę man ir patvirtinu savo meilę Tėvui visuose.

6.62 Aš patvirtinu savo meilę Dievui Sūnui

Taikos Motinos vardu, atiduodu visus Dievo Sūnaus iškraipymus savo esybėje ir pasaulyje. Atiduodu visą nenorą atskirti, kas yra subalansuota Dievo Tėvo-Motinos išraiška. Atiduodu visą baimę iki galo ginti tiesą.

Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji atstatytų mano tobulą įžvalgumą, kad galėčiau matyti Kristaus tiesą. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą dvasinį aklumą manyje ir visoje gyvybėje, sugrąžinanti mus į harmoniją su tobula Dievo vizija šiai visatai.

Prisiekiu atsiskirti nuo reliatyvių tamsos jėgų sukurtų melagysčių ir iki galo ginti Dievo tiesą. Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sudegintų visus Dievo Sūnaus iškraipymus manyje, visuose žmonėse ir Motinoje Žemėje. Priimu Dangiškojo Sūnaus besąlyginę meilę man ir patvirtinu savo meilę Kristui visuose.

6.63 Aš patvirtinu savo meilę Dievui Motinai

Taikos Motinos vardu, atiduodu visus Dievo Motinos iškraipymus savo esybėje ir pasaulyje. Atiduodu visą nenorą laikytis Dievo įstatymų ir visus laisvės be apribojimų reikalavimus. Atiduodu bet kokį polinkį eiti į kompromisą su Dievo įstatymais, tam kad pritapčiau šiame pasaulyje.

Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sugrąžintų man meilę Dievo įstatymui. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visus kompromisus manyje ir visoje gyvybėje, sugrąžinanti mus į harmoniją su tobulu Dievo tikslu šiai visatai.

Prisiekiu palikti praeity poreikį daryti tai, kas šiuo metu atrodo malonu, neatsižvelgiant į pasekmes. Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sudegintų visus Dievo Motinos iškraipymus manyje, visuose žmonėse ir Motinoje Žemėje. Aš priimu Dangiškosios Motinos besąlyginę meilę man ir patvirtinu savo meilę Motinai visuose.

6.64 Aš patvirtinu savo meilę Dievui Šventajai Dvasiai

Taikos Motinos vardu, atiduodu visus Dievo Šventosios Dvasios iškraipymus savo esybėje ir pasaulyje. Atiduodu visą nenorą sekti paskui Dievo kūrybinį impulsą nuolat transcenduoti save. Atiduodu visą baimę išreikšti Dievo tobulumą šiame pasaulyje. Atiduodu mąstyseną, kad tikslas gali pateisinti priemones.

Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji man sugrąžintų pasiryžimą augti. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Taika, sudeginanti visą disbalansą, verčiantį žmones pulti į totalitaristinės kontrolės arba maišto prieš Dievo įstatymus kraštutinumus.

Prisiekiu pakilti virš komforto jausmo ir rimtai pradėti savo augimą. Prašau Dangiškosios Motinos suteikti man Stebuklų Taiką, kad ji sudegintų visus Dievo Šventosios Dvasios iškraipymus manyje, visuose žmonėse ir Motinoje Žemėje. Aš priimu Šventosios Dvasios besąlyginę meilę man ir patvirtinu savo meilę Dvasiai visuose.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com