4.41 Aš esu atviros durys

AŠ ESU Dievo sūnus/dukra, ir stoju šią akimirką į Dievo bendrakūrėjų Žemėje gretas. Ir dabar, sąmoningai renkuosi pripažinti savo laisvos valios galią rinktis šviesą, rinktis gyvenimą, rinktis Dievo tobulumą vietoj šiame pasaulyje egzistuojančio netobulumo. Renkuosi tvirtinti, kad visi netobulumai yra netikri, ir tik Dievo šviesa ir Dievo tobulumas yra tikri bei amžini.

Todėl patvirtinu, kad mano širdyje yra Dievo kibirkštis, šviesos kibirkštis, kuri iš tiesų yra atviros durys, kurių užtrenkti negali jokia žmogiška jėga, išskyrus mano laisvą valią. Aš dabar renkuosi atverti šias duris, ir todėl esu atviros durys, kurių jokia žmogiška jėga, jokia tamsybių jėga negali užtrenkti.

Aš dabar pripažįstu savo tikrąjį AŠ ESU Esaties individualumą, ir renkuosi leisti savo Esaties šviesai tekėti per mane ir sudeginti viską, kas nepanašu į ją. Aš renkuosi būti Dievo Liepsna, kuri esu Danguje, ir materializuoti ją Žemėje kaip ugnį, kuri degė Mozei, pakilusiam ant Dievo kalno. Renkuosi leisti ugniai, kuri esu, atnešti tikrąjį dvasinį įstatymą, kurio Mozė negalėjo gauti dėl žmonijos nepaklusnumo. Renkuosi būti atviromis durimis šiam tikrajam dvasiniam įstatymui, kuris dabar atnešamas į fizinę Žemės planetos oktavą.

Renkuosi būti atviromis durimis Begalinės Šviesos Esačiai srūti į materialią visatą ir sudeginti visus netobulumus bei disbalansus. Renkuosi būti atviromis durimis Dievo Žemės planetos vizijai. Šaukiu Begalinės Šviesos Esatį pasiųsti nesustabdomą, nenugalimą Dievo Šviesą, įdiegti tobulą Dievo viziją į Materijos substanciją, iš kurios sukurtas mano fizinis kūnas, mano siela ir protas, mano išorinės aplinkybės ir visa ši planeta, visi žmonių visuomenės apsektai ir Motina Gamta.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com