3 Spindulys, Atleidimo afirmacijos

3.51 O Motina Marija, išmokyk mane besąlyginio atleidimo

O Motina Marija, padėk man suprasti, priimti ir sugerti esminę tiesą, kad mano sielos lygmenyje, aš esu, kas manausi esąs. Padėk man pamatyti, kad visata yra veidrodis, atspindintis man viską, ką į ją išsiunčiu. Todėl mano išorinė situacija yra mano tapatumo jausmo atspindys. Mano pasaulis yra tai, kuo aš save laikau.

O Motina Marija, padėk man suprasti, kad, kai renkuosi pyktį, kaltinimus arba keršto troškimą, iš tiesų sau kenkiu daugiau nei kam nors kitam. Padėk man žinoti, kad visata atspindės visus negatyvius jausmus man atgal, ir jie pastatys kalėjimą mano sielai.

O Motina Marija, padėk man suprasti, kad mano AŠ ESU lygmenyje, aš esu tai, kuo Dievas mane laiko esant, ir tai yra mano tikrasis ir amžinas tapatumas. Padėk man pamatyti ir priimti, kad mano AŠ ESU Esatis yra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir tą dieną, kai ji buvo sukurta tyroje Dievo proto vizijoje. Todėl niekas, ką kada nors padariau šiame pasaulyje, ar ką kokia nors jėga šiame pasaulyje padarė man, nepažeidė ir nesutepė dieviško tobulumo, kuris aš iš tiesų esu.

O Motina Marija, padėk man priimti dievišką tiesą, kad aš bet kuriuo momentu galiu leisti šiam tobulumui šviesti per mano sielą ir išorinę sąmonę. Turiu tik atleisti sau ir visai gyvybei, kad galėčiau paleisti visas netobulas tapatybes, įsitikinimus, jausmus ir pasireiškimus, kurie laiko uždengę mano tikrąjį tapatumą, sukurdami sieną aplink mano AŠ ESU Esaties šviesos spindulį.

O Motina Marija, padėk man pamatyti, kad, kai atleidžiu besąlygiškai, aš leidžiu mano AŠ ESU Esaties šviesai šviesti per mane ir atnešti Dievo tobulumą į šį pasaulį. Padėk man priimti, kad, kai aš atleidžiu, mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu. Todėl aš ir mano Tėvas esame viena!

3.52 O Jėzau, išmokyk mane besąlyginio atleidimo

O Jėzau, padėk man suprasti, priimti ir sugerti esminę tiesą, kad mano sielos lygmenyje, aš esu, kas manausi esąs. Padėk man pamatyti, kad visata yra veidrodis, atspindintis man viską, ką į jį išsiunčiu. Todėl mano išorinė situacija yra mano tapatumo jausmo atspindys. Mano pasaulis yra tai, kuo aš save laikau.

O Jėzau, padėk man suprasti, kad, kai renkuosi pyktį, kaltinimus arba keršto troškimą, iš tiesų sau kenkiu daugiau nei kam nors kitam. Padėk man žinoti, kad visata atspindės visus negatyvius jausmus man atgal, ir jie pastatys kalėjimą mano sielai.

O Jėzau, padėk man suprasti, kad mano AŠ ESU lygmenyje, aš esu tai, kuo Dievas mane laiko esant, ir tai yra mano tikrasis ir amžinas tapatumas. Padėk man pamatyti ir priimti, kad mano AŠ ESU Esatis yra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir tą dieną, kai ji buvo sukurta tyroje Dievo proto vizijoje. Todėl niekas, ką kada nors padariau šiame pasaulyje, ar ką kokia nors jėga šiame pasaulyje padarė man, nepažeidė ir nesutepė dieviško tobulumo, kuris aš iš tiesų esu.

O Jėzau, padėk man priimti dievišką tiesą, kad aš bet kuriuo momentu galiu leisti šiam tobulumui šviesti per mano sielą ir išorinę sąmonę. Turiu tik atleisti sau ir visai gyvybei, kad galėčiau paleisti visas netobulas tapatybes, įsitikinimus, jausmus ir pasireiškimus, kurie laiko uždengę mano tikrąjį tapatumą, sukurdami sieną aplink mano AŠ ESU Esaties šviesos spindulį.

O Jėzau, padėk man pamatyti, kad, kai atleidžiu besąlygiškai, aš leidžiu mano AŠ ESU Esaties šviesai šviesti per mane ir atnešti Dievo tobulumą į šį pasaulį. Padėk man priimti, kad, kai aš atleidžiu, mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu. Todėl aš ir mano Tėvas esame viena!

3.53 O Šventoji Dvasia, išmokyk mane besąlyginio atleidimo

O Šventoji Dvasia, padėk man suprasti, priimti ir sugerti esminę tiesą, kad mano sielos lygmenyje, aš esu, kas manausi esąs. Padėk man pamatyti, kad visata yra veidrodis, atspindintis man viską, ką į jį išsiunčiu. Todėl mano išorinė situacija yra mano tapatumo jausmo atspindys. Mano pasaulis yra tai, kuo aš save laikau.

O Šventoji Dvasia, padėk man suprasti, kad, kai renkuosi pyktį, kaltinimus arba keršto troškimą, iš tiesų sau kenkiu daugiau nei kam nors kitam. Padėk man žinoti, kad visata atspindės visus negatyvius jausmus man atgal, ir jie pastatys kalėjimą mano sielai.

O Šventoji Dvasia, padėk man suprasti, kad mano AŠ ESU lygmenyje, aš esu tai, kuo Dievas mane laiko esant, ir tai yra mano tikrasis ir amžinas tapatumas. Padėk man pamatyti ir priimti, kad mano AŠ ESU Esatis yra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir tą dieną, kai ji buvo sukurta tyroje Dievo proto vizijoje. Todėl niekas, ką kada nors padariau šiame pasaulyje, ar ką kokia nors jėga šiame pasaulyje padarė man, nepažeidė ir nesutepė dieviško tobulumo, kuris aš iš tiesų esu.

O Šventoji Dvasia, padėk man priimti dievišką tiesą, kad aš bet kuriuo momentu galiu leisti šiam tobulumui šviesti per mano sielą ir išorinę sąmonę. Turiu tik atleisti sau ir visai gyvybei, kad galėčiau paleisti visas netobulas tapatybes, įsitikinimus, jausmus ir pasireiškimus, kurie laiko uždengę mano tikrąjį tapatumą, sukurdami sieną aplink mano AŠ ESU Esaties šviesos spindulį.

O Šventoji Dvasia, padėk man pamatyti, kad, kai atleidžiu besąlygiškai, aš leidžiu mano AŠ ESU Esaties šviesai šviesti per mane ir atnešti Dievo tobulumą į šį pasaulį. Padėk man priimti, kad, kai aš atleidžiu, mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu. Todėl aš ir mano Tėvas esame viena!

3.54 O Dieve, išmokyk mane besąlyginio atleidimo

O Dieve, padėk man suprasti, priimti ir sugerti esminę tiesą, kad mano sielos lygmenyje, aš esu, kas manausi esąs. Padėk man pamatyti, kad visata yra veidrodis, atspindintis man viską, ką į jį išsiunčiu. Todėl mano išorinė situacija yra mano tapatumo jausmo atspindys. Mano pasaulis yra tai, kuo aš save laikau.

O Dieve, padėk man suprasti, kad, kai renkuosi pyktį, kaltinimus arba keršto troškimą, iš tiesų sau kenkiu daugiau nei kam nors kitam. Padėk man žinoti, kad visata atspindės visus negatyvius jausmus man atgal, ir jie pastatys kalėjimą mano sielai.

O Dieve, padėk man suprasti, kad mano AŠ ESU lygmenyje, aš esu tai, kuo Dievas mane laiko esant, ir tai yra mano tikrasis ir amžinas tapatumas. Padėk man pamatyti ir priimti, kad mano AŠ ESU Esatis yra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir tą dieną, kai ji buvo sukurta tyroje Dievo proto vizijoje. Todėl niekas, ką kada nors padariau šiame pasaulyje, ar ką kokia nors jėga šiame pasaulyje padarė man, nepažeidė ir nesutepė dieviško tobulumo, kuris aš iš tiesų esu.

O Dieve, padėk man priimti dievišką tiesą, kad aš bet kuriuo momentu galiu leisti šiam tobulumui šviesti per mano sielą ir išorinę sąmonę. Turiu tik atleisti sau ir visai gyvybei, kad galėčiau paleisti visas netobulas tapatybes, įsitikinimus, jausmus ir pasireiškimus, kurie laiko uždengę mano tikrąjį tapatumą, sukurdami sieną aplink mano AŠ ESU Esaties šviesos spindulį.

O Dieve, padėk man pamatyti, kad, kai atleidžiu besąlygiškai, aš leidžiu mano AŠ ESU Esaties šviesai šviesti per mane ir atnešti Dievo tobulumą į šį pasaulį. Padėk man priimti, kad, kai aš atleidžiu, mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu. Todėl aš ir mano Tėvas esame viena!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com