1.22 Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta jūsų Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame jūsų karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti jūsų valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną mums duodate galimybę būti viskuo, kuo esate jūs. Mes pripažįstame, kad atleidžiate mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad galėtumėte išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad jūsų karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com