Ateinu pažadinti tų, kurie pasisiūlė atnešti Aukso Amžių!

TEMOS: Nepriimkite senųjų mąstymo formų – Pergalė yra tuomet, kai duodate – Žmonės turi gebėjimą klestėti be elito – Įveikite dvasinę krizę

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2007 liepos 12 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, aš, Marija, ateinu pas jus su dideliu džiaugsmu – su didžiuliu, nenustygstančiu, per kraštus besiliejančiu džiaugsmu dėl to, kad esate čia, šioje vietoje, Angelų Mieste, Vakarinėje Jungtinių Valstijų pakrantėje. Yra daug dalykų, kuriuos norėtume padaryti dėl šio miesto ir šios Kalifornijos valstijos.

Nes, iš tiesų, turiu jums pasakyti, kad, jeigu šis didžiulis pokytis Jungtinėse Valstijose – iš senosios Žuvų amžiaus sąmonės į Vandenio amžiaus sąmonę – iš tiesų įvyktų, na tai tuomet, mano mylimieji, šis pokytis gali prasidėti tik vienoje vietoje, ir tai yra čia, Kalifornijos valstijoje. Nes nėra kitos vietos Jungtinėse Valstijose, turinčios tokią didelę koncentracija žmonių, kurie vidiniuose lygmenyse yra pasiekę dvasinę brandą, leidžiančią jiems pilnai priimti Vandenio amžiaus sąmonę, dvasinės laisvės amžių, dvasinės laisvės sąmonę. Ir ši nauja sąmonė turi užlieti šią šalį, jeigu ji nori išsilaisvinti nuo grandinių, ne tik nuo senosios Žuvų amžiaus sąmonės grandinių, bet ir nuo sąmonės tų gyvybės srautų, kurie eonus metų sudarė valdžios elitą, ir kurie laikė šią planetą ir daugumą joje gyvenančių žmonių dvasiniais ir fiziniais elito ir jų sąmonės būsenos vergais.

Dalykas, kurį norėčiau jums perduoti, yra tai, kad mes turime potencialą sukurti stulbinantį ir unikalų lūžį šio miesto ir net visos valstijos žmonių sąmonėje. Kuomet daugelis šių žmonių, pasisiūliusių ateiti į įsikūnijimą šioje valstijoje šiuo konkrečiu metu, staiga bus pažadinti realybei, kad jie čia atėjo dėl aukštesnio tikslo. Jie čia neatėjo vien tam, kad mėgautųsi saule ar banglenčių sportu, ar maloniu materialistiniu gyvenimo būdu, kuris jau pats yra tapęs beveik kaip religija, ne tik šioje valstijoje, bet ir visose Jungtinėse Valstijose.

Nepriimkite senųjų mąstymo formų

Ir tereikia labai paprasto dalyko – kad šie žmonės būtų pažadinti tikslui, kurį jie patys pasirinko prieš ateidami į įsikūnijimą. Ar suvokiate, jog nekalbu apie prievartą, kuomet verstumėte kitus daryti tai, ko jie nenori daryti? Aš tiesiog kalbu apie žmonių pažadinimą realybei to, ką jie patys pasirinko, prieš ateidami į įsikūnijimą. Tai yra žmonių pažadinimas didžiausiam džiaugsmui, didžiausiai jų turimai meilei – tai meilei, kuri juos paskatino atlikti didelę auką, ateinant į įsikūnijimą, kai ši planeta yra kritiniame taške. Kai negatyvi energija turi didžiausią svorį, kokio nebuvo jau labai ilgą laiką, vien todėl, kad jėgos, kurios norėtų matyti šią planetą pasiliekant senoje sąmonėje, daro viską, ką gali, idant neleistų žmonėms išsilaisvinti ir nusimesti senojo mąstymo būdo grandinių.

Jūs žiūrėjote šį filmą [Spalio Dangus] apie vieną žmogų, kuris mažame kalnakasių miestelyje išsiveržė iš senosios sąmonės, išsiveržė iš sąmonės, kad jums yra lemta leistis į žemę ir savo pragyvenimui užsidirbti, knisant purvą ir kvėpuojant dulkėmis, kurios galiausiai jus nužudys – ir kad nėra jokio kito kelio, ir tiesiog privalote tai daryti. Bet šis žmogus išsiveržė iš to ir tarė: „Ne, yra kitas kelias. Nepriimsiu, kad toks yra mano gyvenimo likimas, vien todėl, kad gimiau šioje konkrečioje vietoje šiuo konkrečiu metu.“

Yra tūkstančiai – dešimtys tūkstančių žmonių – kurie pasisiūlė ateiti į įsikūnijimą Kalifornijoje šiuo metu ir kurie gali patirti tokį patį lūžį sąmonėje, kuomet tartų: „Ne, nepriimsiu, kad tai yra limitas tam, ką galiu padaryti ir kaip galiu nugyventi savo gyvenimą. Nes žinau, kad yra kažkas daugiau, kad egzistuoja aukštesnis gyvenimo būdas ir esu pasiryžęs būti pionieriumi, esu pasiryžęs būti pavyzdžiu, esu pasiryžęs atsistoti ir kalbėti. Ir esu pasiryžęs pademonstruoti savo paties gyvenimu, kad yra šis tas daugiau, kad egzistuoja aukštesnis gyvenimo būdas už materializmą, už depresiją, už ateizmą, už senąsias religijos formas, kurios nugrimzdo į tokį sustabarėjimą, ir buvo taip užsmaugtos visomis tomis doktrinomis ir dogmomis, kad iš tiesų mažai kuo skiriasi nuo ateizmo, nes negarbina Gyvojo Dievo, o garbina negyvą savo pačių susikurtą dievą.“

Kai mąstote apie šį filmą ir mąstote apie pagrindinio veikėjo savybes – ir suvokiate, kad jūs taip pat turite kai kurias iš šių savybių – noriu jūsų paklausti: Kiek iš jūsų, žiūrėdami šį filmą, matėte save pagrindinio veikėjo rolėje? Nes jeigu pažvelgsite į savo gyvenimą, suvoksite, kad buvote unikalūs individai. Drįsote išsiskirti iš minios. Drįsote mąstyti plačiau, nei jūsų tėvai, jūsų bendraamžiai ir jūsų visuomenė programavo jus mąstyti. Drįsote mąstyti už dėžutės ribų.

Galite žiūrėti į savo gyvenimą ir sakyti, kad nieko reikšmingo išoriškai nenuveikėte. Ir vis dėlto, dalykas, kurį noriu, kad suprastumėte, yra tai, kad drįsote mąstyti už dėžutės ribų. Kodėl galiu tai sakyti? Galiu taip sakyti dėl to, kad sėdite čia, klausydamiesi žmogaus, kuris mano leidžiantis dvasinei būtybei kalbėti per jį. Mano Mylimieji, kiek žmonių pasaulyje ryžtųsi tai daryti? Ir todėl žinote, kad turite drąsos mąstyti už dėžutės ribų, argi ne taip?

Tad dalykas, kurį noriu, kad suprastumėte, yra tai, kad net jeigu manote, jog nedaug ką tenuveikėte savo gyvenime, jūsų gyvenimas dar nesibaigė, argi ne taip? Vis dar tebeturite potencialą. Ir noriu, kad susiderintumėte su faktu, jog jau vien tik tai, kad esate atviri aukštesniam mokymui, aukštesniam mąstymo būdui, reiškia, jog turite potencialą palypėti daug aukščiau, nei iki šiol esate palypėję. Ir neparašau jūsų jaustis kaltais. Neprašau jūsų jaustis neadekvačiais. Neprašau jūsų į savo gyvenimą žiūrėti kaip į nesėkmę. Tiesiog prašau jūsų pripažinti faktą, jog tai, kad čia esate ir to klausote, reiškia, jog turite potencialą būti tarp tų, kurie būtų persilaužimo į naują sąmoningumą, į naują sąmonės būseną pionieriais. Ir kad ir koks bebūtų jūsų amžius, kad ir kiek daug ar mažai metų jums būtų likę gyventi, galite išpildyti šį potencialą ir įnešti reikšmingą indėlį.

Ir aš čia nekalbu apie raketų paleidinėjimą į dangų ar apie to ar ano dalyko išradimą. Aš čia kalbu apie Buvimą tuo, kuo esate, kuomet drįstate Būti tuo, kuo esate ir spinduliuojate šią sąmonę, spinduliuojate šį Buvimą. Nes turiu jus užtikrinti, kad, kai tai darysite, spinduliuosite tokią galingą šviesos matricą, jog ji gali pažadinti tuos, kurie dar nėra išdrįsę mąstyti už dėžutės ribų, kadangi jie – kaip matėte filme žmones, užaugusius tame mažame miestelyje – yra slegiami jų aplinkoje tvyrančios masinės sąmonės.

Jie priėmė apribojimus, kuriuos yra nustačiusi ši masinė sąmonė, ir todėl nedrįsta mąstyti už šios dėžutės ribų. Jie nedrįsta užmegzti ryšio su savo potencialu, ir todėl nedrįsta net prisiminti tikslo, dėl kurio atėjo į įsikūnijimą – nes jaučiasi tokie neadekvatūs, tokie prislėgti, kad netgi nedrįsta pamąstyti, jog galėtų būti naujo judėjimo dalimi, naujo judėjimo sąmonėje dalimi, kuris bus daug reikšmingesnis už bet kokius nubudimus, kuriuos esate matę rašytinėje istorijoje.

Drįskite priimti šį potencialą. Drįskite pažvelgti į savo gyvenimą ir suvokite, kad turite daug ką pasiūlyti, kad Dievas jumyse turi daug ką pasiūlyti šiam pasauliui. Net jeigu atrodo, kad pasaulis to nenori, net jeigu aplink jus esantys žmonės, jūsų pačių šeima, jūsų draugai ir bendradarbiai atrodo to nenorintys. Esmė čia nėra vertinti, ar kiti žmonės nori jūsų dovanos. Esmė yra spinduliuoti šią šviesą, dovanoti šią dovaną. Pergalė nepriklauso nuo kitų žmonių atsako ar šio atsako nebuvimo. Pergalė yra spinduliuoti Šviesą.

Pergalė yra tuomet, kai duodate

Saulė nevertina, ar sėkmingai atlieka savo darbą, remdamasi tuo, ką žmonės Žemėje daro su Saulės spinduliais. Saulė savo sėkmingumą vertina tik tuo, kiek šviesos ji išspinduliuoja ir kokia yra šios šviesos kokybė. Nes saulė čia yra ne tam, kad jaudintųsi dėl žmonių, nes jie turi savo laisvą valią. Saulė – o tiksliau dvasinės būtybės, kurios tarnauja fizinės saulės hierarchais – čia yra tik tam, kad spinduliuotų Šviesą. Jūs čia esate tam, kad spinduliuotumėte Šviesą, kuria esate – savosios Dievo Liepsnos Šviesą – Būdami tuo, kuo esate – netgi būdami čia, fizinėje visatoje, kurioje tiek daug jėgų yra nukreipta prieš jūsų Buvimą.

Ar nematote, net ir šiame filme, kaip visas miestelis buvo taip stipriai įstrigęs tam tikroje sąmonėje, kad jie tegali dirbti šiuos purvinus, pavojingus darbus po žeme, kad galėtų užsidirbti pragyvenimui? Bet kas yra šios kasyklos savininkai? Kas pelnosi iš šių žmonių prakaito ir rizikuojamų gyvybių? Argi tai nėra kažkoks elitas, kuris pelnosi iš žmonių sunkaus darbo? Ir argi šis elitas nėra priklausomas nuo to, kad išlaikytų žmones toje sąmonės būsenoje, kurioje jie ir toliau suktųsi toje karuselėje, manydami, kad tai yra vienintelis būdas užsidirbti pragyvenimui.

Pažvelkite į šią Kalifornijos valstiją. Žinoma, jūs čia turite daug geresnę ekonomiką nei turėjo tie žmonės mažame kalnakasių miestelyje Vakarų Virdžinijoje. Žinoma, jūs turite daug daugiau galimybių įsidarbinti įvairiuose darbuose, ir netgi galite gauti didesnį atlyginimą ir galite turėti patogesnį gyvenimo būdą. Bet argi kažkas vis tiek nesipelno iš to, ką jūs darote? Ar dirbtumėte patys sau, ar dirbtumėte kažkokiame darbe, visada yra kažkas, kas gauna didesnį pelną už jus, nes jiems kažkaip pavyko užrakinti visą valstiją, visą populiaciją proto dėžutėje, mąstysenoje, kuri jiems leidžia pelnytis iš kitų žmonių darbo, nieko jiems neduodant mainais.

O tai, mano mylimieji, yra visiškai bedieviškas principas, kurį galite matyti per visą šios planetos istoriją, kuomet visada egzistavo tie, kurie nori gauti, nieko neduodami mainais. Tačiau Dievo principas yra toks, kaip jį aprašė Jėzus savo palyginime apie tarnus, gavusius dešimt, penkis ir du talentus. Ir du tarnai padaugino šiuos talentus, o vienas tarnas užkasė juos į žemę. Nes matote, Dievo principas yra paprastas: Jeigu dauginsite tai, kas jums buvo duota, mainais gausite dar daugiau. Nes, kai esate pasiryžę dauginti savo gyvenime, dauginate gausą, kuri yra prieinama visiems žmonėms Žemėje. Tačiau tie, kurie užkasa talentus į žemę – ir ne tik kad užkasa juos į žemę, bet siekia atimti juos iš kitų, užuot dauginę savuosius – yra tie, kurie sudaro elitą, siekiantį pasinaudoti kitais.

Ir būtent ši sąmonė privalo būti įveikta, norint, kad Vandenio amžius materializuotųsi – kuomet žmonės suvoktų, jog jiems nereikalingi jokie valdovai fizinėje oktavoje, materialioje karalijoje. Jiems nereikalinga dvasininkija, kuri jiems pasakotų, jog jie tegali būti išganyti, sekdami visais dvasininkijos įsakymais – nes kitaip visą amžinybę degs pragare. Ir jiems taip pat nereikalinga politinė dvasininkija, pasakojanti jiems, kad, jeigu jie už juos nebalsuos, arba neleis jiems daryti to, ko jie nori, kai jie jau yra išrinkti, įvyks katastrofa, ekonomika žlugs, akcijų biržoje įvyks griūtis, įvyks tas ar anas. Ir žmonėms taip pat nereikalingas ekonominis elitas, kuris užkulisiuose tampo politikus už virvučių – politines marionetes – kurie tiesiog šoka pagal pasislėpusio valdžios elito pučiamą dūdelę.

Žmonės turi gebėjimą klestėti be elito

Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu rytoj pašalintumėte valdžios elitą iš Kalifornijos valstijos, ekonomika nežlugtų. Žinoma, ji turėtų būti pakoreguota – turėtų būti atliktas didžiulis pakoregavimas. Tačiau ekonomika nenustotų funkcionuoti. Ekonomika nežlugtų. Politinė sistema nežlugtų. Nes žmonės pakiltų aukščiau ir imtųsi vykdyti roles, kurias dabar vykdo elitas arba tie, kuriuos elitas kontroliuoja. Elitas gali išgyventi, tiktai įkinkydamas žmones į jungą, priversdamas juos patikėti, kad jie yra niekas, kad nesugeba savęs valdyti, kad nesugeba valdyti savo visuomenės ar bendruomenės. Tai yra melas, kuris žmonijai buvo diegiamas labai, labai ilgą laiką, kaip yra aprašoma Maitrėjos knygoje.

Tai yra toks pat didelis melas, kaip ir tuomet, kai jis pirmą kartą buvo pradėtas skleisti šiame pasaulyje. Nėra absoliučiai jokių argumentų – kad ir kokie subtilūs jie bebūtų, kad ir kokie regimai protingi jie bebūtų – kurie galėtų padaryti jį mažesniu melu. Tai yra melas dėl tos paprastos priežasties, kad Dievas yra visuose. Ir kaip sakė Jėzus: „Žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma.“ Ir todėl, kai žmonės nebus prispausti elito, Dievas juose pakils aukščiau, ir jie sugebės save valdyti, valdyti savo ekonomiką ir savo šeimas. Tai yra absoliuti tiesa, kurią jums sakau. Žmonės turi galią, ir valdžios elitas gali išgyventi tik neleisdamas žmonėms išlaisvinti šią galią, kurią galima atrasti… kur? Na, šią galią galima atrasti Dievo Karalystėje, kuri yra jumyse, kiekviename žmoguje.

Tad, jeigu dar kartą pažvelgtumėte į Jėzaus mokymus, pamatytumėte, kad jis buvo prieš įsigalėjusį elitą nuo pat pradžių. Ir jis atėjo išlaisvinti žmones nuo elito, sugebėjusio įtikinti žmones, jog jiems reikalingas elitas, kad galėtų būti išganyti, kad jų visuomenė galėtų funkcionuoti, kad būtų užtikrintas įstatymų laikymąsis ir tvarka, kad valdžia funkcionuotų, kad ekonomika funkcionuotų – ar kad ir kas tai bebūtų. Tai yra melas, kuris kiekvieną dieną yra transliuojamas žmonėms iš vyraujančios žiniasklaidos, kuri taip pat yra patikėjusi šiuo melu. Manydama, kad negalėtų išgyventi be elito, ir todėl privalo skleisti elito mąstyseną ir tikėjimo sistemą. Nors daugelis jų žino, kad tai yra melas, ką jie rašo savo laikraščiuose ar transliuoja iš savo televizijos stočių.

Įveikite dvasinę krizę

Bet aš trokštu, kad jūs susikoncentruotumėte į Buvimo Pergalę. Tačiau dalis šios Buvimo Pergalės yra padėti žmonėms įveikti jausmą, jog jie yra krizės būsenoje, jog jie yra prislėgti, jog jie yra slegiami kasdienių savo problemų, problemų savo šeimoje, savo darbe, kad ir kas tai bebūtų – problemų su sveikata, psichine sveikata. Pažvelkite, kiek daug žmonių – net ir šioje valstijoje, kurioje egzistuoja tokia didelė materialinė gausa – pažvelkite, kiek daug žmonių patiria dvasinę arba emocinę krizę, visą laiką būdami taip stipriai susikoncentravę į save ir į savo dabartinę situaciją, kad nesugeba nuo jos atsitraukti ir suvokti: „Atėjau čia ne tam, kad būčiau slegiamas šių problemų. Atėjau čia dėl aukštesnio tikslo. Atėjau čia iš didesnės meilės. Ir kai atkursiu su tuo ryšį, galėsiu išspręsti visas šias problemas, ir galėsiu toliau tęsti savo misiją gyvenime.“

Jie negali net minties įsileisti, kad turi misiją gyvenime, nes yra taip stipriai prislėgti dvasinės krizės. Ir būtent dėl to mes paruošėme Dvasinės Krizės Vaistinėlę. Ir prašome jūsų kalbėti šiuos du naujus rožinius per šią konferenciją, ypač dėl žmonių Los Andžele ir Kalifornijoje pažadinimo. Idant jie pabustų ir suvoktų savo pačių asmeninį potencialą, savo asmeninį dangiškąjį planą, tačiau taip pat suvoktų ir šios valstijos potencialą bei dangiškąjį planą ir ką ji gali padaryti dėl visos Amerikos šalies.

Tikiuosi, kad dauguma jūsų nemanote šiuo metu esantys dvasinėje krizėje. Ir būtent dėl to jūsų prašau peržengti savo ribas ir naudoti Dvasinės Krizės Vaistinėlę už tuos daugybę žmonių, kuriuos slegia įvairios sąlygos, neleidžiančios jiems susiderinti su savo dangiškuoju planu ir savo atėjimo į šį įsikūnijimą tikslu. Ir prašau jūsų vizualizuoti kolektyvinę šios Kalifornijos valstijos ir šio Los Anždelo miesto sąmonę, egzistuojančią poliariškume su San Francisko miestu, ir kaip jūsų išsakomi prašymai ir kalbami rožiniai, net ir pati jūsų sąmonė, paskleidžia jūsų Buvimo Liepsną, kuri prasiverš pro šį debesį, tamsų debesį, kabantį virš šios valstijos, ir išsklaidys niūrastį ir tamsą, ribotą mąstymą, net ir kataklizmų baimę, įvairių pranašysčių, pranašaujančių žemės drebėjimus ir kitus panašius dalykus, galinčius užgriūti šią valstiją, baimę.

Tiek daug žmonių bijo to, kas gali nutikti, kad nedrįsta išreikšti savo Kristiškumo šiandien, nors būtent jų šiandien išreiškiamas Kristiškumas gali užkirsti kelią rytojaus kataklizmams ir neleisti jiems materializuotis. Prašau jūsų vizualizuoti, kaip išsklaidote šį debesį ir kaip jūsų aukštesniųjų aš, jūsų AŠ ESU Esačių jungtinė Šviesa sukuria galingą saulę virš šios valstijos ir šio miesto, kuri prasiskverbs pro debesis ir juos išsklaidys, ir žmonės pajus naują nubudimą, pajus naują buvimo šviesą, naujos dienos sąmoningumą, naują sąmonės būseną.

Ir tokia yra mano šio vakaro žinia, ir galiu jus užtikrinti, kad turime dar daug daugiau ką pasakyti apie Kalifornijos valstiją ir jos potencialą įnešti savo indėlį, ištraukiant Jungtines Valstijas iš Žuvų proto dėžutės ir atvedant ją – ne į Vandenio proto dėžutę, nes nėra tokios proto dėžutės, kuri pajėgtų sutalpinti Vandenio sąmonę. Nes argi ji nėra paremta paties Sen Žermeno Laisvės liepsna, kurios neįmanoma uždaryti į jokias žmonių sukurtas proto dėžutes?

Ir todėl iš tiesų dar daug daugiau ką išgirsite iš Sen Žermeno per šias ateinančias dienas, nes jis yra mokytojas, kuris atneš į fizinę plotmę matricą to, ką mes trokštame šiuo metu perduoti iš Aukso Amžiaus sąmonės. Nes mes trokštame atitraukti šydą, kad fizinėje plotmėje būtų įtvirtinta bent dalis tos vizijos, kurią Sen Žermenas turi Aukso Amžiui Kalifornijoje, Amerikoje ir už jos ribų.

Prašau jūsų pajusti vibraciją, energiją. Nekalbu tyliai, nes neateinu pas jus kaip švelni Motina. Ateinu kaip ugninga Motina – pažadinti jūsų. Susiderinkite su energijomis, kurias perduodame, pajuskite savo energetinio lauko, savo proto pagreitinimą. Leiskite sau kilti aukščiau su šiuo greitėjimu, ir tiesiog paleiskite senąją sąmonę, kad negalite pakilti – nes iš tiesų galite pakilti aukščiau, jei tik turite noro. Galite kilti aukščiau su mumis. Nes galiu jus užtikrinti, kad mes iš tiesų esame pasirengę kilti aukščiau ir norime matyti ir jus kylant aukštyn. Taigi, mano mylimieji, būkite užsklęsti ugningoje Motinos Marijos meilėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels