Tegul tai, kas paslėpta, bus atskleista

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2005 gruodžio 22 d., per Kim Michaels


Aš, Marija, atėjau išreikšti jums savo padėką už jūsų tarnystę ir jūsų buvimą šioje vietoje. Aš ateinu kaip Dangiškosios Motinos Žemėje atstovė, ir ateinu paskelbti Dangiškosios Motinos teismą viskam, kas yra paslėpta Žemėje, po Žeme ir Žemės paviršiuje. Mes nusprendėme, kad tam, jog žmonija patirtų būtiną dvasinį nubudimą prieš 2012 metus, mes turime inauguruoti ciklą, kuomet pati Motina Žemė nebeleistų tiems kurie slepiasi po jos paviršiumi, ilgiau slapstytis.

Žmonija privalo žinoti, kas vyksta šioje planetoje ir kam jie leido vykti šioje planetoje, nes jie nesusitvarkė su tuo, kas yra jų pačių pasąmonėje. Ir todėl tamsos jėgos sugebėjo išlikti pasislėpusios po Žemės paviršiumi ir po išorinėmis regimybėmis. Tai privalo liautis, ir žmonės privalo susidurti su tuo, kas vyksta jų pačių psichikoje, jų pačių pasąmonėje, o taip pat visos planetos pasąmonės lygmenyse.

Ir iš pradžių daugelį tai išgąsdins, tačiau galiausiai tai atves prie didesnio sąmoningumo ir netgi prie didesnės ramybės. Nes kai žinosite, su kuo turite reikalą, žinosite, kaip nukreipti Dievo šviesą, tekančią per jus. Ir ši šviesa iš tiesų, kaip sakėme vakar, sudegins visą tamsą Žemėje, kai leisite jai tekėti per jus.

Todėl aš pasinaudojau šia galimybe, kad esame susirinkę čia, po Žemės paviršiumi, iškelti dešiniąją Dangiškosios Motinos ranką ir paskelbti teismą visai tamsai Žemėje, viskam, kas slepiasi, ir sakyti: „Viskas, gana. Jų dienos suskaičiuotos.“ Ir jų Žemėje nebeliks, kai iškviesite ir sustiprinsite šį teismą, idant jie galėtų būti apnuoginti ir žmonija galėtų pasirinkti aukštesnį Kristaus sąmonės kelią, galėtų pasirinkti Kristaus Gyvenimą vietoj mirties sąmonės, kuri slepiasi po Žeme.

Todėl aš pasiunčiu Dangiškosios Motinos Šviesą per šį fizinį instrumentą, kalbantį šiuos žodžius. Pasiunčiu ją per Žemę ir po jos paviršiumi. Ir iš tiesų, ši šviesa bus teismas visiems tiems, kurie renkasi neigti šią šviesą kituose ir neigti šviesą savyje. Ir todėl, jeigu jie ir toliau neigs šią šviesą, pati Motina Žemė nusipurtys juos nuo savo kūno ir apnuogins juos visų žmonių akims. Tad tai atlikta, tai įkūnyta, dabar ir amžinai. Nes iš tiesų, Dangus ir Žemė gali praeiti, bet Dangiškosios Motinos Žodžiai nepraeis. Tai ištarta, Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels