Dangus

Tyros ir iškreiptos seksualinės praktikos

Klausimas: Pakylėtoji mokytoja Astrėja neseniai Rusijai skirtame vebinare užsiminė, kad kai kurie Rusijos vyrai išnaudoja moteris per netyras seksualines praktikas. Ar galėtume sužinoti, ką būtų galima priskirti „tyroms“ praktikoms. Jeigu kažkokie aktai yra nederami minėti, ar būtų galima sužinoti kriterijus, pagal kuriuos galėtume suprasti, kokios praktikos yra tyros ir kokios netyros, kad galėtume jų išvengti.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, iš tiesų nėra tokių lytinių aktų, kurie pakylėtajam mokytojui būtų nederami minėti, tačiau, žinoma, kai kuriems pakylėtųjų mokytojų mokiniams tai gali pasirodyti nederama, jeigu aprašytume tai su smulkiausiomis detalėmis.

Tačiau galime pasakyti, kad moterų išnaudojimas yra sudėtinga tema, ir esmė čia nėra patys atliekami aktai, kiek požiūris, su kuriuo jie yra atliekami. Visų pirma, seksualinį aktą netyru paverčia jame dalyvaujančių žmonių požiūris, šiuo atveju, vyrų požiūris, kurie naudoja kažkokią jėgą, kažkokius grasinimus, kažkokį spaudimą, kažkokias manipuliacijas, kad priverstų moterį pildyti jų seksualinius troškimus.

Tad jeigu vyrai turi šį požiūrį, jog jie turi teisę versti moteris, seksualinis aktas visada bus netyras. Kai jie turi požiūrį, kad moterys yra žemesnės būtybės, kad jos čia yra tik tam, kad juos seksualiai patenkintų, kad jos turėtų būti sekso vergės, kad jos turėtų paklusniai pildyti vyro troškimus, ypač jeigu jie yra vedę, tuomet jau pats šis požiūris savaime paverčia seksualinį aktą netyru.

Taip pat egzistuoja tam tikros seksualinės praktikos, kurios daro tam tikrą poveikį energijos tekėjimui čakrose. Viskas čia tiesiog priklauso nuo energijos tekėjimo, nuo to, kaip yra išsidėsčiusios čakros. Jeigu vyras į moterį įeina iš nugaros, kaip tai daro gyvūnai, tai nesukuria pozityvaus aukštyn keliančio energijos tekėjimo nė vieno iš jų čakrose. Kūnų pozicijų apkeitimas, kuomet čakros yra sukeičiamos priešingomis kryptimis, taip pat veikia energijos tekėjimą.

Tačiau bendrai paėmus tai yra štai kas: ar seksualiniame akte yra naudojama prievarta? Ar iš vyrų pusės yra rodomas paniekinantis, negatyvus, moteris žeminantis požiūris? Žinoma, taip pat ir moterys gali turėti netyrą požiūrį, iš dalies į vyrus, iš dalies į save, ir tai visada iškreips seksualinį aktą ir nesukurs pozityvaus energijos tekėjimo.

Galėtume sakyti, kad tyras seksualinis aktas yra toks, kuriame vyras arba moteris neieško asmeninio pasitenkinimo. Abi pusės siekia, kad pasitenkinimas būtų pasiektas abiejų pusių, kad abi pusės patirtų orgazmą, kad abi puses aktas emociškai patenkintų. Tai reiškia, kad turi atsirasti ryšys tarp vyro ir moters, ir jiems iš tiesų reikia siekti ne tik seksualinio pasitenkinimo orgazmo pavidalu, bet reikia siekti pakilti virš fizinio pasitenkinimo ir ieškoti gilesnio tarpusavio ryšio, psichologinio, emocinio, dvasinio ryšio.

Kai du žmonės galės pasiekti šią gilesnę vienovę, seksualinis aktas galės sukurti maksimaliai pozityvų energijos tekėjimą, ir tai tuomet jau nebebus seksualinis aktas, kaip tai apibrėžia pasaulis. Tai bus dvasinis vienybės, susivienijimo ir harmonijos aktas.

Žinoma, jums taip pat reikia suprasti, kad bet koks seksualinis aktas, kuriame yra naudojamas smurtas, ar tai vyras naudotų fizinę prievartą prieš moterį, ar jis muštų moterį, ar tai būtų jūsų taip vadinamas sadomazochistinis seksas, tai taip pat sukuria nekonstruktyvų energijos tekėjimą. Ir taip pat, žinoma, egzistuoja ir daugiau tokių jūsų taip vadinamų ekstremalių arba iškrypusių seksualinių praktikų, kurias žmonės išvystė arba atrado amžių bėgyje, jų yra per daug, kad būtų galima jas visas suminėti, tačiau jau suvokėte pagrindinę idėją, kad jeigu yra naudojama jėga arba smurtas, net ir psichologinė jėga ir psichologinis smurtas, tuomet tai sukuria žemyn traukiančios energijos tekėjimą.

Ir tai labai stipriai susaisto, ypač vyrus, su šiais padarais kolektyvinėje sąmonėje, kurie tuomet juos priverčia įsisukti į šį negatyvų sūkurį, kuriame jų seksualiniai troškimai tampa nepasotinami, ima juos persekioti, ir juos pastoviai persekioja mintys apie užsiiminėjimą seksu. Vyrus tai žeidžia tiek pat, o gal netgi dar labiau, kaip ir moteris. Tad esmė čia nėra išlaisvinti vien moteris nuo šių iškrypusių seksualinių praktikų. Esmė taip pat yra išlaisvinti ir vyrus, kadangi vyrai, dažnai būna dar labiau įstrigę, nes moterys bent jau suvokia, kad prieš jas yra naudojama prievarta, ir todėl jos gali pasistatyti sieną emociškai. Kai tuo tarpu vyrai dažnai atsiveria emociškai už to slypinčioms tamsos jėgoms.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels