Kai kurie žmonės prarado fizinį sekso troškimą

TEMOS: Jėzus patyrė visus žmogiško gyvenimo aspektus – daugelis žmonių transcendavo fizinio sekso poreikį ankstesniuose gyvenimuose – gilesnės dvasinės vienybės ilgesys – Dievo mokymai neprieštarauja jūsų tikrajai prigimčiai

Klausimas: Kadangi esi dvasinis mokytojas, ar neturėtum būti patyręs visų žmogiškų sąlygų? Meilė, neapykanta, pavydas, pyktis, aistra ir visi kiti dalykai, kurie daro žmogų žmogumi. Ar neturėtum būti visko patyręs, apie ką kalbi? Ar neturėtum būti patyręs santuokos, kad galėtum patarinėti vedusiems žmonėms, būti seksualiai pažinęs moteris, kad žinotum, ką reiškia aistra. Šiuo atžvilgiu aš esu keistas tipas, nes po sekso visada jaučiu liūdesį, o aš esu vyras, bet nejaučiu sekso varomosios jėgos, kaip ją jaučia visi kiti vyrai šioje planetoje. Jaučiu, kad seksas man bus beprasmiškas, kol nebūsiu atradęs sau skirtosios. Tai yra keista, bet juk sakei, kad tau nėra nieko keisto.

Kodėl Dievo mokymai prieštarauja žmogaus prigimčiai? Pavyzdžiui, žmogui yra labai natūralu būti neištikimam, bet ne, jam negalima mylėtis dėl malonumo, nes gali prarasti savo esenciją.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ir kodėl gi tu manai, kad aš nepatyriau žmogiškų sąlygų? Kiekvienas, kuris yra atviras reinkarnacijai, turėtų suprasti, kad įsikūnijimas, kuriame tapau žinomas kaip Jėzus Kristus, nebuvo pirmasis mano įsikūnijimas Žemėje.

Galiu jus užtikrinti, kad ankstesniuose gyvenimuose patyriau beveik visus žmogiško gyvenimo aspektus. Tiesą sakant, tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios buvau išrinktas būti dvasiniu Žuvų amžiaus mokytoju.

Net ir paskutiniame savo įsikūnijime negimiau turėdamas pilną savo Kristiškumo ar savo misijos suvokimą, kaip paaiškinau kitur. Tai tik tradicinės krikščionybės propaguojamas stabmeldystės kultas skatina žmones tikėti, kad aš turėjau būti tobulas žmogus ir todėl turėjau būti kitoks negu jie. Vienas iš pagrindinių mano misijos tikslų buvo pademonstruoti, kad žmogus, kuris gimė kukliose sąlygose, net ir nesantuokinis vaikas, kaip neseniai atskleidė Motina Marija, iš tiesų gali iškilti į Gyvojo Kristaus pilnatvę. Būtent tai siekiau pademonstruoti, pereidamas eksperimentų ir klaidų periodą savo paauglystės metais, ką taip pat patiria dauguma žmonių. Todėl kitiems žmonėms tai turėtų suteikti viltį, kad ir jie gali įkūnyti Kristiškumą.

Daugelis žmonių neturi didelio seksualinio troškimo, nes ankstesniuose gyvenimuose transcendavo poreikį naudotis seksu vien kūno ir kūniškų pojūčių patenkinimui. Todėl jie ilgisi gilesnės sąjungos, kurią įmanoma patirti tik tuomet, kai susitinkate gyvybės srautą, su kuriuo turite gilesnį dvasinį ryšį ir kurio varomoji jėga nėra fizinis potraukis. Tačiau net ir šis ilgesys yra tikrosios dvasinės vienovės tarp jūsų gyvybės srauto ir jūsų Kristaus AŠ ilgesys.

Galite susitelkti į šios dvasinės vienybės siekimą ir žiūrėti į tai kaip į potencialų būdą pritraukti tinkamą išorinį partnerį. Juk Dievo įstatymas sako, kad visata atspindės jums atgal tai, kas yra jūsų sąmonėje. Todėl norėdami pritraukti tinkamą partnerį gyvenime, turite pasiekti žmogaus, kurį norite pritraukti, sąmonės būseną. Turite tapti savo sąmonėje tuo, ką norite pamatyti įsikūnijant savo išoriniame gyvenime.

Dievo mokymai nėra priešingi jūsų tikrajai prigimčiai, dvasinės būtybės, kuria iš tiesų ir esate, prigimčiai. Dievo mokymai, ar kalba eitų apie seksą ar apie bet kurią kitą temą, visada yra priešingi dualistiniam protui. Todėl, kol būsite įstrigę dualistiniame prote, tol manysite, kad Dievo mokymai yra priešingi jūsų prigimčiai, nes tapatinsite save su dualistiniu protu. Tačiau, kai pradėsite įveikti šį netikrą tapatumo jausmą, suvoksite, kad Dievo mokymai nėra priešingi jūsų tikrajai dvasinei prigimčiai.

Kaip paaiškinau kitur, turite tik ribotą energijos kiekį. Todėl privalote nuspręsti, ar ją naudosite seksualiniams malonumams ar dvasiniam augimui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels