Kaip įkūnyti Kristiškumą totalitarinėje valstybėje

Klausimas: Kaip galime įkūnyti savo Kristiškumą totalitarinėje valstybėje, kurioje nėra jokių teisių ir laisvės save išreikšti? Bet kuriuo metu toks asmuo gali būti prievarta išvežtas į psichiatrinę ligoninę arba įmestas į kalėjimą. Ką tokiu atveju daryti tiems, kurie įsirašė į savo dangiškąjį planą tapti gyvuoju Kristumi įsikūnijime?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Nėra jokio standarto, ką reiškia būti gyvuoju Kristumi. Tai yra kažkas, ką jūs nusprendžiate, tapdami atviromis durimis AŠ ESU Esačiai. Esmė čia nėra išoriniu protu sakyti: „Ką turėčiau daryti? Ar iš viso yra kažkokia prasmė išreikšti savo Kristiškumą, jeigu atsidursiu psichiatrinėje ar kalėjime?“ Esmė čia yra naudotis mūsų mokymais ir įrankiais, siekiant didesnės vienovės su AŠ ESU Esatimi, kol tapsite atviromis durimis, leisdami AŠ ESU Esačiai išreikšti save per jus. Ir tuomet, kad ir kokias tai sukeltų pasekmes, jūs tai priimate ir gyvenate su tuo. Matote, jeigu sakote išoriniu protu: „Neturėčiau atsidurti psichiatrinėje arba kalėjime“, varžote savo Kristiškumą. Tačiau jeigu galvojate, kad vienintelis būdas būti gyvuoju Kristumi totalitarinėje valstybėje yra atsidurti psichiatrinėje arba kalėjime, taip pat varžote savo Kristiškumą. Negalite žinoti išoriniu protu. Ką turite daryti, tai turite siekti vienovės su AŠ ESU Esatimi ir gilesnio intuityvaus savo dangiškojo plano pajautimo.

Ir tuomet žinosite iš vidaus. Na ir dabar, tarp jūsų gali būti daug tokių, kurie pasirinkote įsikūnyti totalitarinėje valstybėje ne dėl to, kad norėjote maištauti ar garsiai pasisakyti prieš tą valstybę, su iš to išeinančiomis neišvengiamomis pasekmėmis, bet dėl to, kad norėjote būti gyvuoju Kristumi įsikūnijime kitokiu būdu, kai nebūtinai garsiai pasisakote. Bent jau ne viešai, bet galbūt galite tai daryti privačiai, arba tiesiog galite pasiekti aukštesnį Kristiškumo laipsnį, tapdami atviromis durimis spinduliuoti šviesą į kolektyvinę sąmonę. Egzistuoja daugiau nei vienas būdas būti gyvuoju Kristumi. Tai nereiškia, kad būtinai turite vykti į šventyklą ir išvartyti pinigų keitėjų stalus, ir leistis nukryžiuojami. Bet suvokiate mano mintį: negalite to nuspręsti išoriniu protu. Negalite nuspręsti, kad neturėtų įvykti to ir turėtų įvykti šitai. Būti gyvuoju Kristumi reiškia būti atviromis durimis AŠ ESU Esačiai ir leisti tekėti tam, kas teka. Tačiau jūs nenusprendžiate išoriniu protu, jūs leidžiate tekėti.

Kaip sakėme Kazachstane, jūs tampate viena su Gyvenimo Upe ir leidžiate Gyvenimo Upei tekėti per jus, kad ir kaip upė, Šventoji Dvasia norėtų tekėti jūsų konkrečioje situacijoje. Nėra jokių garantijų, kad būdami gyvuoju Kristumi totalitarinėje valstybėje atsidursite kalėjime arba būsite uždaryti į psichiatrinę, ar būsite nužudyti. Tai nėra vienintelis būdas būti gyvuoju Kristumi. Žinoma, gyvojo Kristaus tikslas nėra pasiekti tam tikrą išorinį rezultatą. Esmė yra dirbti dėl ilgalaikės perspektyvos, keliant kolektyvinę sąmonę, nes būtent tai atneš pokyčius. Užimti kažkokią aukščiausią poziciją ir būti nužudytiems – daugelyje situacijų tai nėra aukščiausias būdas būti Kristumi. Geriau yra likti įsikūnijime ilgam laikui, būnant atviromis durimis šviesai, kurią spinduliuojate į kolektyvinę sąmonę, idant šalis pasikeistų per ilgesnį laiko tarpą. Tačiau, vėlgi, nėra jokio standarto, tad turite susiderinti. Ir, žinoma, jums taip pat reikia priimti tą sprendimą Sąmoningojo AŠ lygmenyje, kad ryšitės būti atviromis durimis AŠ ESU Esačiai, kad ir kokios būtų pasekmės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels