Kaip atpažinti savo aukštesniojo aš balsą

Klausimas: Kuo iš tiesų skiriasi mano AŠ ESU Esaties balsas nuo Jėzaus balso? Kokiais kriterijais remdamasis galiu suvokti šį skirtumą? Kaip galiu suvokti, kad visa tai nevyksta vien mano vaizduotėje? Aš turiu labai stiprų mentalinį protą, ir dėl to beveik nepasitikiu savo intuicija bei kvestionuoju visus savo jausmus, nuojautą ir daug savimi abejoju.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, kai esate labai stipriai susitelkę į mentalinį protą, beveik nėra prasmės kalbėti apie tai, kuo skiriasi jūsų AŠ ESU Esaties balsas nuo Jėzaus balso. Nes pirmiausia jums reikia išspręsti šį susikoncentravimą į mentalinį protą. Tai, žinoma, yra labai dažnai pasitaikanti problema šiuolaikiniame amžiuje, kadangi visuomenė tapo taip stipriai priklausoma nuo mūsų taip vadinamo analitinio, linijiško, racionalaus, logiško proto, užuot padėjusi žmonėms išvystyti pusiausvyrą tarp racionalaus proto ir intuityvaus proto, tarp intuicijos ir samprotavimų.

Tas faktas, kad esi atviras dvasiniam mokymui, rodo, jog turi intuiciją. Tau reikia naudotis mūsų įrankiais pasąmonės savastims išrišti. Nes tiesiog nėra taip, kad racionalus protas tave skatintų abejoti. Kaip paaiškinome, intelektualus racionalus protas gali ginčytis už ir prieš bet kokiu klausimu. Būtent tai jums suteikia pagrindą abejonėms, kuomet galite sakyti: „Na, ar tai iš tiesų yra mano AŠ ESU Esaties balsas? Ar tai yra mano intuicija? O gal tai ateina iš kokio kito šaltinio?“ Tačiau ne pats racionalus protas sukuria abejonę, tai padaro atskiroji savastis.

Ir puolusios būtybės yra labai gudrios, nusitaikydamos į dvasingus žmones ir priversdamos juos susidurti su situacijomis, kuriose jie susikuria pasąmonės savastį, verčiančią jus abejoti savimi. Nes jaučiate, jog padarėte tokią siaubingą klaidą, ir neturėjote to padaryti. Ir dabar jūs iš tiesų nežinote, kaip galėtumėte išvengti to ateityje. Ir kai kurie žmonės tapo tokie suparalyžiuoti, kad atsisako priiminėti sprendimus. O kai kurie žmonės eina kita kryptimi ir ieško kažko, kas jiems galėtų pasakyti, ką jiems reikėtų daryti kiekvienoje situacijoje, kad nepadarytų klaidos.

Tačiau tai tėra savastis, o tiksliau, atskiroji savastis, mažiausiai dvi savastys, kurios buvo sukurtos specifinėje situacijoje. Ir turite atrasti tas savastis, pažvelgti į jas, pamatyti iliuziją, kuria jos yra paremtos, ir jas išrišti. Ir viena labai dažnai pasitaikanti reakcija, ir nemėginu sakyti, kad visi turi lygiai tokį patį įsitikinimą, tačiau vienas labai dažnai paplitęs įsitikinimas šiame kontekste yra tai, kad susikūrėte savastį, kuri sako: „Negaliu priimti teisingų sprendimų savarankiškai. Nesugebu priiminėti teisingų sprendimų.“ Tai jus užblokuoja ir neleidžia išdrįsti priiminėti sprendimus, išdrįsti eksperimentuoti. Tačiau jeigu pažvelgtumėte į šią savastį, pamatytumėte, kad giliau už jos slypi kita savastis, kuri yra įsitikinusi, jog egzistuoja teisingi sprendimai ir klaidingi sprendimai.

Ir yra taip, kaip sakėme, kad puolusios būtybės sukūrė standartą ir paskelbė, kad viskas turėtų būti lyginama su standartu. Visi dalykai, visi sprendimai turėtų būti vertinamas pagal tai, ar jie yra teisingi aukščiausia prasme, ar klaidingi aukščiausia prasme. Ir tai yra savastys, į kurias jums reikia pažvelgti ir jas paleisti, ir tarti: „Tai yra netikra, tai tėra iliuzija. Aš esu bendrakūrėjas. Man buvo suteikta laisva valia, nes mokausi eksperimentuodamas.“ Ir esmė čia nėra sakyti, kad pasirinkimai yra teisingi arba klaidingi. Esmė yra suvokti, kad kiekvienas pasirinkimas gali padėti jums kažko išmokti, gali padėti jums augti, gali padėti jums išplėsti savo savasties jausmą. Tad būtent su tuo tau pirmiausia reikia dirbti. Kodėl esi taip susikoncentravęs į mentalinį protą ir kas tai yra, kokias turi atskirąsias savastis, kurios yra susijusios su savarankišku sprendimų priiminėjimu? Užuot vertinę pasekmes pagal tai, ar jos yra teisingos ar klaidingos, sakote: „Kaip galiu iš to pasimokyti? Kaip galiu iš to paaugti? Kaip galiu tai paversti pozityvia patirtimi?“ Na ir dabar, kalbant apie tai, kuo skiriasi Jėzaus balsas nuo jūsų AŠ ESU Esaties, na, Jėzus yra pakylėtasis mokytojas, kuris yra jūsų išorėje.

Ir mes tai sakėme Korėjos konferencijoje, kur kalbėjome apie susijungimą su savo dvasiniais mokytojais ir savo aukštesniuoju aš. Pakylėtąjį mokytoją visada suvoksite kaip už savo ribų esančią būtybę. Tai yra balsas, kuris ateina jums iš išorės. O štai jūsų AŠ ESU Esatis nėra jūsų išorėje. Ji iš tiesų yra tai, kas jūs esate. Jūs esate jos tąsa. Jūsų AŠ ESU Esaties balsas ateina jums iš vidaus, ir dažnai tai net neateina kaip griausmingas balsas iš dangaus. Tai ateina kaip šis mažytis tylus balselis viduje, kuris dažnai net nėra žodžiai, bet pojūtis, atskaitos taškas. Vėlgi, galite išstudijuoti diktavimus iš Korėjos konferencijos, kurie yra sudėti į naują knygą, ir tenai rasite daugiau mokymų apie tai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels