Dangus

Intuicija ir intelektas

Klausimas: Ar galėtų pakylėtieji mokytojai paaiškinti, kodėl taip yra, jeigu aš, būdamas pakylėtųjų mokytojų mokiniu, turiu reliatyviai aukštą sąmonės arba sąmoningumo lygmenį, kodėl tuomet yra tiek daug kitų žmonių pasaulyje, kurie, nors nėra ypatingai dvasingi, turi už mane daug labiau išvystytus gebėjimus ir intelektą? Koks yra ryšys tarp sąmonės arba sąmoningumo ir intelekto? Ir kas lemia žmogaus intelekto lygmenį konkrečiame gyvenime?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Mes jau anksčiau kalbėjome, kad nėra jokio tiesioginio ryšio tarp to, ką pasaulis vadina intelektu, ir to, ką mes vadiname dvasiniu sąmoningumu arba dvasiniais pasiekimais. Augimas dvasiniuose pasiekimuose yra kažkas tokio, kas peržengia šio pasaulio ribas. Kristiškumas peržengia šio pasaulio ribas. Pasaulietiškų gebėjimų vystymas nėra tapatus keliavimui dvasiniu keliu.

Matote, daugelis žmonių pasaulyje, kurie turi ypatingus gebėjimus, ypatingą intelektą, arba turi gebėjimą vadovauti žmonėms arba naudotis valdžia, yra puolusios būtybės. Taip yra dėl to, kad jos negali eiti Kristiškumo keliu, tad visą savo dėmesį sukoncentruoja savo pasaulietiškiems gebėjimams vystyti, naudodamos visas joms prieinamas priemones, net ir mūsų taip vadinamą juodąją magiją, kad tai pasiektų.

Tai, ką šiuo metu pasaulis vadina intelektu, ar bent jau ką Vakarų pasaulis vadina intelektu, yra intelektualaus proto naudojimas, linijiško, analitinio proto naudojimas, kuris, kaip sakėme, gali ginčytis už ir prieš bet kokiu klausimu. Na ir dabar, tai taip pat jums suteikia tam tikrą gebėjimą suprasti tokius dalykus kaip matematika ar kitos mokslinės sritys. Tačiau tai yra pasaulietiškas gebėjimas. Tai iš tiesų nėra kažkas, ko jums iš tiesų reikia, einant Kristiškumo keliu ar siekiant savo pakylėjimo. Būtent dėl to daugumai dvasingų žmonių yra taip, kad netapote dvasingu žmogumi tik šiame gyvenime, tikėtina, kad dvasingu žmogumi buvote daugelį gyvenimų, ir jūs iš tiesų nejautėte intuityvaus impulso koncentruotis į šių išorinių gebėjimų vystymą. Ir kam gi į juos koncentruotumėtės, jeigu jūsų tikslas peržengia šio pasaulio ribas?

Turite suprasti, kad jeigu esate dvasingas žmogus, esmė čia nėra išvystyti pasaulietiškus įgūdžius ar pasaulietiškus gebėjimus. Tai nereiškia, kad negalite jų turėti, jeigu išvystėte juos ankstesniuose gyvenimuose, tačiau tai nėra jūsų pagrindinis tikslas. Jūsų pagrindinis tikslas, būnant dvasingu žmogumi kelyje į Kristiškumą, yra susiderinti su Kristaus sąmone, su pakylėtąja karalija, su AŠ ESU Esatimi, o tai nėra analitinis, intelektualus gebėjimas. Intelektas tam nėra reikalingas, tam yra reikalinga intuicija. Būtent dėl to koncentruojatės į savo intuicijos vystymą. Ir daugeliu atvejų, kuo intuityvesni tapsite, tuo mažiau intelektualizmo, analitiškumo ir linijiškumo bus jūsų mąstyme. Ir jums iš tiesų gali būti sunku suvokti šiuos linijiškus, analitinius dalykus.

Gali būti, kad jaunystėje visai gerai gebėjote suvokti šias mokslines koncepcijas, šias linijiškas, analitines koncepcijas. Tačiau augdami dvasiniame kelyje vis labiau prarandate gebėjimą aprėpti tai savo protu, nes iš tiesų nebegalite į tai koncentruoti savo proto, nebegalite jo koncentruoti tame mąstymo lygmenyje. Jūsų mąstymas, jūsų protas nebėra taip stipriai sukoncentruotas arba įstrigęs mentalinėje karalijoje. Jūs pereinate į identiteto karaliją, kurioje turite daug labiau intuicija paremtą matymą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels