Dangus

Kaip skleisti mokymus universaliu būdu

Klausimas: Pakylėtieji mokytojai mūsų prašė pamąstyti apie svetainių kūrimą, bet kas turėtų būti tose svetainėse? Ir kam jos turėtų būti skirtos? Nes argi visa informacija jau nėra prieinama „Ask Real Jesus“ svetainėse? Ar turėtume perpasakoti mokymus savais žodžiais tiems, kuriuos galėtume pavadinti esančiais laipteliu žemiau už mus? Tai yra, tiems žmonėms, kurie yra atviri pačioms idėjoms, bet dar nėra visai pasirengę skaityti tiesioginį diktavimą? O gal turėtume mėginti kažką čenelinti? Jeigu ne diktavimus, tai galbūt atsakymus iš pakylėtųjų mokytojų? Regis, kad šioje srityje egzistuoja didelė paklausa.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Na, visų pirma, galite paimti mokymus, kuriuos mes perdavėme, galite pažvelgti į tą faktą, kad turėjome šias svetaines 20 metų, beveik 20 metų, perdavėme daugybę knygų, kurios buvo išleistos. Ir nors svetainėse apsilankė milijonai lankytojų, jos nesulaukė plataus pripažinimo. Iš to galite padaryti išvadą, kad yra daug, daug žmonių Žemėje, kurie nėra pasiruošę pripažinti pakylėtųjų mokytojų ar kad vienas žmogus galėtų gauti žinias iš pakylėtųjų mokytojų.

Žinoma, kaip jau anksčiau sakėme, egzistuoja didelė būtinybė paimti mokymus, išreikšti idėjas universaliu būdu, jas, taip sakant, supaprastinant žmonėms, kurie nėra tame pačiame dvasinio sąmoningumo lygmenyje, kuriame esate jūs. Tai galima daryti bet kurioje visuomenės srityje. Kam būtų skirtos tos svetainės? Jos būtų skirtos tam tikra sritimi besidomintiems žmonėms. Gali būti daug tokių svetainių. Neprivalo egzistuoti tik viena svetainė vienai temai, jų gali būti keletas ta pačia tema.

Na o dabar, kalbant apie tai, ar turėtumėte siekti kažką čenelinti iš pakylėtųjų mokytojų, tai yra labai individualu. Galite tai daryti, jeigu jaučiate tokį pašaukimą. Tačiau taip pat galite sukurti svetaines, kuriose žmonės galėtų uždavinėti klausimus, o jūs į juos atsakytumėte, remdamiesi savo patirtimi ir remdamiesi mūsų mokymais, perpasakodami juos tokiu būdu, kad nesakytumėte, iš kur šie mokymai ateina. Mes jūsų neprašome meluoti žmonėms ar naudoti apgaulę, tačiau turite suvokti, kad jau pačios idėjos turi galią. Tačiau yra daug žmonių Žemėje, kuriuos labai jaudina, iš kur tos idėjos ateina. Ir jeigu jiems nepatinka, iš kur šios idėjos ateina, jie šių idėjų net nesvarsto.

Jeigu pristatysite idėjas tokiu būdu, kad tai nereikalaus iš žmonių patikėti tokiais dalykais kaip pakylėtieji mokytojai, galėsite pasiekti platesnį žmonių ratą nei galėtumėte tai padaryti kitu atveju. Turite suprasti, kad mes su šiuo pasiuntiniu priėmėme apskaičiuotą riziką. Žinome, kad mums atvirai išėjus į viešumą ir pasakius, kad mes esame pakylėtieji mokytojai, kad kalbame per šį pasiuntinį, automatiškai bus daug žmonių, kurių negalėsime pasiekti šiais mokymais. Tad iš tiesų egzistuoja būtinybė paimti šias idėjas, pritaikyti jas kitam lygiui, kad tuo būdu galėtume pasiekti daugiau žmonių.

Neprašome jūsų jausti obsesinį-kompulsinį poreikį kažką dėl to daryti. Neprašome užsimesti naštos. Turite atsargiai ištirti savo psichologiją ir pažiūrėti, kas jumyse iškyla, kai apie tai mąstote. Ieškokite tų savasčių, kurias turite, susijusių su viešu kalbėjimu, su išsiskyrimu iš pilkos masės, išsiskyrimu iš minios. Ir dirbkite su tuo, nes tai taip pat yra jūsų Kristiškumo dalis. Galite žiūrėti į tokios svetainės sukūrimą ne tik kaip į kažką, ką darote dėl kitų ar darote dėl pakylėtųjų mokytojų; tai darydami jūs gaunate galimybę pamatyti pakibimus savo pačių psichologijoje, kuriuos turite ir kurie yra susiję su tokių dalykų darymu. Daugelis jūsų viešai pasisakėte ankstesniuose gyvenimuose ir sulaukėte už tai žiauraus persekiojimo. Kai kuriems iš jūsų tai yra jūsų pirminė gimimo trauma. Tai darydami jūs suteikiate sau galimybę dirbti su šia psichologija, kaip šis pasiuntinys tai darė vėl ir vėl, jis išnaudojo visus šiuos 20 savo tarnavimo metų darbui su savo psichologija ir su savo reakcijomis į buvimą toje pozicijoje, kurioje jis yra.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels