Dangus

Mūsų dangiškasis planas ir konkrečių rezultatų siekimas Žemėje

Klausimas: Ar savo dangiškojo plano įgyvendinimas ir įvykdymas tam tikram gyvenimui, nėra tai, ką mums yra skirta pasiekti Žemėje? Tai yra, ar egzistuoja skirtumas tarp noro sukurti tam tikras specifines sąlygas Žemėje ir noro išpildyti savo unikalų dangiškąjį planą Žemėje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, kai suvokiate, kas yra dangiškasis planas, suvokiate, kad dangiškajame plane gali būti pasakyta, jog turėtumėte daryti tam tikrus dalykus ir pasiekti tam tikrus rezultatus čia Žemėje. Tad jums yra įmanoma tai įgyvendinti. Kitaip nebūtumėte to įrašę į savo dangiškąjį planą, nes nenusistatote sau tikslo, kurio negalėtumėte realistiškai tame gyvenime pasiekti.

Tačiau nepaisant to jums, žinoma, yra įmanoma, kai ateinate į įsikūnijimą, nuspręsti išoriniu protu, kad norite pasiekti tam tikrą išorinį rezultatą. Ir jeigu to nėra jūsų dangiškajame plane, tuomet tai gali tapti kliūtimi jūsų dangiškojo plano įgyvendinimui, tai gali pradėti trukdyti jūsų sąmonės augimui, ir gali tapti jūsų dėmesį į šoną nukreipiančiu dalyku, kuris jus atves į aklavietę. Jūsų dangiškajame plane nėra nustatomi tokie tikslai, kurių jums būtų neįmanoma pasiekti šiame gyvenime.

Jūsų dangiškasis planas yra sukuriamas tam konkrečiam gyvenimui. Jame taip pat gali būti nustatyti tam tikri labiau ilgalaikiai tikslai, tačiau jis apibrėžia tam tikrus tikslus tam konkrečiam gyvenimui. Ir yra įmanoma bei realistiška šiuos tikslus įgyvendinti, jeigu save transcenduosite, kaip įrašėte savo plane, kad norite save šiame gyvenime transcenduoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels