Dangus

Koks mano gyvenimo tikslas?

TEMOS: Individualus ir visuotinis tikslas – asmeninis tikslas turi ateiti iš vidaus – kaip viršuje taip ir apačioje – buvimas bendrakūrėju – plėskite savojo aš jausmą – tikrasis individualumas paslėptas po išorinio aš sluoksniais – atidenkite tikrąjį aš – jūsų dangiškasis planas šiam gyvenimui – karmos balansavimas – jūsų pamokos gyvenime – pademonstruokite, kaip baigti mokyklą – pakylėjimas – Kristiškumas Žemėje

Klausimas: Norėčiau žinoti, koks yra mano gyvenimo tikslas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Yra du jūsų gyvenimo tikslo aspektai – individualus, asmeninis tikslas ir bendras, visuotinis tikslas, kuriuo dalinatės su dauguma kitų žmonių.

Jūsų individualus tikslas gyvenime yra būdingas tik jums vienam, o taip pat jo konkreti forma bei įgyvendinimas yra unikalūs ir priklausantys tik nuo jūsų šiame gyvenime. Ir nors galėčiau atsisėsti su žmogumi ir pasakyti šiam žmogui jo arba jos asmeninį tikslą gyvenime, aš šito nedaryčiau. Matote, jūsų asmeninio gyvenimo tikslo įgyvendinimas pareikalaus iš jūsų viso jūsų dėmesio ir pasišventimo, ir šis pasišventimas turi ateiti jums iš vidaus.

Todėl, jeigu aš, kaip dvasinis mokytojas, pasakyčiau jums, koks yra jūsų gyvenimo tikslas, jūs jį gautumėte iš išorinio šaltinio. Tai jums niekada nepadėtų įsisavinti šio tikslo ir pasišvęsti jam iki galo, nes tai galite pasiekti tiktai gavę šį tikslą iš vidinio šaltinio – iš savo Kristaus AŠ. Todėl labai svarbu užmegzti ryšį su savo Kristaus AŠ, ir tuomet per šį ryšį pačiam gauti intuityvias įžvalgas apie savo gyvenimo tikslą. Tačiau, norint atrasti savo asmeninį tikslą, labai naudinga suprasti visuotinius tikslus, tinkančius daugumai žmonių šioje planetoje.

Vienas būdas aprašyti gyvenimo tikslą yra pasinaudoti nauja aukso taisykle, kurią paskelbiau savo svetainėje: „Būkite čia žemai visu tuo, kas esate Aukštai.“ Kai Dievas, o tiksliau jūsų dvasiniai tėvai sukūrė jūsų gyvybės srautą, jie jį apdovanojo unikaliu individualumu, unikalia dvasine liepsna. Šis individualumas yra tai, kas jūs iš tiesų esate, ir nesvarbu, kas jums benutiko čia Žemėje, jūsų dvasinis individualumas nebuvo nė truputį pažeistas ar pakeistas. Jis yra visiškai sveikas, kadangi jis saugomas jūsų AŠ ESU Esatyje, kuri egzistuoja už materialaus pasaulio ribų ir todėl negali būti įtakojama jokių materialiame pasaulyje egzistuojančių energijų.

Todėl galėtume sakyti, kad jūsų tikslas gyvenime yra išreikšti jums Dievo duotąjį individualumą šiame materialiame pasaulyje. Kai tai vykdote, veikiate kaip Dievo bendrakūrėjas ir nešate savo unikalią dovaną į šį pasaulį. Tuo pat metu plečiate ir vystote savo tikrąjį dvasinį individualumą, iškeldami jį aukščiau už Dievo jums iš pradžių duotąjį. Jūs, taip sakant, dauginate savo talentus, kad Dievas galėtų juos padauginti dar daugiau.

Problema, kurią šiuo metu regime Žemėje, yra ta, kad dauguma žmonių nusileido į žemesnės sąmonės būseną, kurioje jie aiškiai nesuvokia savo tikrojo dvasinio individualumo. Todėl jie negali šio individualumo išreikšti. Daugumos žmonių tikrasis individualumas buvo palaidotas po daugybe žmogiškosios asmenybės sluoksnių, kuriuos jie susikūrė per daugelį gyvenimų. Šis žemesnysis protas, šis dualistinis protas daugeliui žmonių visiškai aptemdė jų dvasinį individualumą. Jis paskatino juos tapatinti save su mirtingomis žmogiškomis būtybėmis, kurios labai skiriasi nuo unikalių dvasinių būtybių, kuriomis jie buvo sukurti būti.

Todėl šiuo artimiausiu metu jūsų tikslas gyvenime yra atidengti savo tikrąjį individualumą ir nusimesti išorinį individualumą. Būtent apie tai kalbėjo Paulius, sakydamas, kad turite nusimesti senąjį žmogų (žmogiškąjį aš) ir apsivilkti naująjį žmogų (dvasinį aš).

Kadangi jūsų dvasinis individualumas yra įtvirtintas aukštesnėje karalijoje, jūs negalite pasiekti šio dvasinio aš savo sąmoningu protu. Tai galite padaryti tik per tarpininką – savo Kristaus AŠ. Todėl šiuo metu artimiausias jūsų tikslas yra užmegzti tiesioginį, sąmoningą ryšį su savo Kristaus AŠ. Iš pradžių tai pasireikš paaštrėjusia intuicija, ir galite daug ką padaryti, kad šią intuiciją pagerintumėte. Aš daviau keletą įrankių ir mokymų, kuriuose apie tai kalbama ir kurie gali jums padėti pagerinti šį ryšį su savo Kristaus AŠ.

Taigi visuotinis jūsų gyvenimo tikslas yra būti tuo, kas iš tiesų esate kaip dvasinė būtybė, ir būti tuo, kol dar tebesate įsikūnijime šiame materialiame pasaulyje. Tačiau, kadangi jau esate buvę įsikūnijime anksčiau, taip pat turite tikslą, kuris būdingas tiktai šiam gyvenimui. Galite rasti daug įkvėpimo skaitydami apie tai knygose, aprašančiose žmones, atsidūrusius prie mirties slenksčio, arba aprašančiose gyvybės srautus, sąmoningai prisimenančius atėjimą į šį dabartinį savo įsikūnijimą.

Svarbu, kad suprastumėte, jog prieš savo atėjimą į šį įsikūnijimą, jūsų gyvybės srautas turėjo pasitarimą su jūsų asmeniniais dvasiniais mokytojais. Jūs sudėliojote dangiškąjį planą – misiją, kurią jūsų gyvybės srautas troško įvykdyti šiame gyvenime. Dalis šios misijos yra pagilinti savo dvasinį supratimą ir užmegzti ryšį su savo Kristaus AŠ. Todėl studijuodami technikas, padedančias pagerinti ryšį su savo Kristaus aš ir studijuodami dvasinius mokymus, jūs ne tik įvykdote dalį savo misijos, jūs taip pat atrandate ir kitas savo misijos dalis.

Dauguma žmonių, esančių įsikūnijime, susikūrė karmą praeituose gyvenimuose, todėl taip pat svarbus šio gyvenimo tikslas yra subalansuoti šią karmą. Dažnai tai reiškia, jog gyvybės srautas savanoriškai pasisiūlė gimti tam tikroje situacijoje ir susitikti tam tikrus žmones. Tad kad ir kokia bebūtų jūsų išorinė situacija, svarbu susitaikyti su šia situacija ir suvokti, kad jūsų gyvybės srautas pasirinko ateiti į šį įsikūnijimą tokiomis aplinkybėmis. Kai tai priimate, galite nustoti mėginti pabėgti nuo nemalonių savo dabartinės situacijos aspektų ir vietoj to priimti savo situaciją kaip galimybę judėti pirmyn bei augti dvasiškai.

Tad galėtume sakyti – kad ir kokia bebūtų jūsų išorinė situacija, svarbus jūsų gyvenimo tikslas yra žvelgti į šią situaciją kaip į galimybę subalansuoti karmą, išmokti tam tikras pamokas apie dvasinę gyvenimo pusę, patirti tam tikrus gyvenimo Žemėje aspektus ir atnešti savo unikalią dovaną pasauliui ar tam tikriems žmonėms.

Kai priimsite gyvenimą kaip galimybę augti, jūsų požiūris į gyvenimą magiškai pasikeis. Patyrę šią vidinę transformaciją, dažnai pamatysite, kad jūsų išorinė situacija taip pat keičiasi. Paprastas faktas yra tas, kad gyvenimas Žemėje yra tarsi ėjimas į mokyklą. Žemės planetos tikslas yra padėti jūsų gyvybės srautui pasiekti savo, kaip dvasinės būtybės, amžinąją laisvę. Norėdami pasiekti šią laisvę, privalote išmokti tam tikras pamokas ir jų negalima išmokti vien intelektu.

Jūsų pamokos privalo būti pilnai įsisavintos, štai kodėl dažnai turite patirti sunkias situacijas, kad per šią tiesioginę patirtį galėtumėte išmokti pamoką, kurią jums skirta toje situacijoje išmokti ir pilnai integruoti ją į savo esybę. Kai tai suvokiate, imate suprasti, kad, kai išmokstate tam tikrą pamoką, jums daugiau nebėra jokios priežasties būti toje išorinėje situacijoje. Todėl, kai priimsite gyvenimą kaip galimybę ir sieksite išmokti savo pamokas bei integruoti jas į savo esybę, pamatysite, jog sunkios situacijos pradės tirpti lyg pamojus burtų lazdele. Žinoma, čia nėra jokių burtų. Taip yra paprasčiausiai dėl to, kad dabar jūs jau išmokote pamoką ir turite judėti toliau bei mokytis aukštesnes pamokas kitose situacijose.

Dar vienas gyvenimo tikslas yra tas, kad jūs galite laimėti savo pakylėjimą iš materialaus pasaulio, kad nebereikėtų čia reinkarnuotis. Kol tebeturite neužbaigtų reikalų šiame pasaulyje, tai yra, turite nesubalansuotos karmos, neišmoktų pamokų ar patirčių, reikalingų jūsų augimui, nesate laisvi visam laikui pakilti į dvasinę karaliją. Jus čia atgal pritrauks Priežasties-Pasekmės Dėsnis arba jūsų gyvybės srauto troškimas užbaigti savo nebaigtus reikalus.

Svarbus mano misijos Žemėje aspektas buvo pademonstruoti, kad gyvybės srautams yra įmanoma pabaigti žemiškąją mokyklą ir laimėti savo amžinąjį pakylėjimą, per kurį gyvybės srautas tampa pakylėtąja būtybe, pakylėtuoju mokytoju.

Todėl galėtume sakyti, kad vienas iš gyvenimo tikslų yra pakylėjimas, po kurio jums nebereikia čia grįžti. Tačiau šiandienos amžiuje svarbesnis tikslas yra užsitarnauti pakylėjimą, tačiau pasiekti tai dar tebebūnant fiziniame kūne. Tuo būdu pasieksite Kristaus sąmonę dar tebebūdami čia Žemėje. Kitaip tariant, galite būti nepakylėtasis mokytojas, vaikštantis Žeme ir todėl sugebantis suteikti ypatingą tarnystę žmonijai ir Dievo tikslams. Tikrąja to žodžio prasme, galite būti nepakylėtasis mokytojas čia žemai, kaip aš ir visi mano kolegos esame pakylėtieji mokytojai čia Aukštai. Tai mums suteiks unikalią galimybę dirbti kartu, įgyvendinant Dievo karalystę Žemėje, kas iš tiesų turi įvykti šiame amžiuje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels