Kaip vyksta sąmonės transformacija?

Klausimas: Kai skaitome straipsnius apie ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių patyrimus, tie žmonės, kurie pabuvojo ant mirties slenksčio, pasakoja tokius dalykus: „Kai palikau kūną, galėjau matyti visomis kryptimis, galėjau eiti kur tik norėjau ir stebėti situacijas, kurios man buvo įdomios. Be to, galėjau gauti visas žinias ir atsakymus į visus klausimus telepatiškai, net jei tai būtų buvę kosminiai klausimai ar klausimai apie gyvenimo principus.“ Ir galime matyti, kad po klinikinės mirties patyrimo žmonės pakeičia savo požiūrį į gyvenimą ir pakelia savo sąmonę. Lygiai taip pat, po savo mirties mes išmoksime įvairių dalykų, nebebūdami varžomi savo kūno iki kito įsikūnijimo. Ir ypač tuo metu galime suvokti, kad darėme daug iliuzijomis paremtų dalykų. Ir vis dėlto, kai persikūnijame, vėl grįžtame prie senųjų tendencijų kartojimo. Kodėl šios žinios, išmoktos prieš persikūnijimą, nėra išsaugomos sielos inde, kad galėtų būti panaudotos kitame gyvenime?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m. vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Na, visų pirma, turėtumėte šiek tiek atsargiau vertinti ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių patyrimus. Ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių fenomenas yra labai vertingas, ir jis padėjo daugeliui žmonių pasiekti arba priimti dvasingesnį požiūrį į gyvenimą. Tačiau taip pat turite suprasti, kad ne viskas, ką kai kurie žmonės patyrė pabuvoję ant mirties slenksčio, galioja visiems žmonėms.

Daug, daug žmonių žvelgė į šiuos ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių patyrimus, ir klausė savęs, kodėl jie nepatiria kažko panašaus per savo dvasines praktikas. Kai kurie žmonės iš tiesų pabuvojo ant mirties slenksčio ir nepatyrė šių gilių dvasinių patyrimų, ir jie savęs klausė kodėl. Turite suprasti, kad kai kurie iš žmonių, išgyvenusių šiuos labai gilius klinikinės mirties patyrimus, buvo pasiekę ganėtinai aukštą sąmonės lygį. Jie ne visada galėjo tai suvokti, tačiau jie turėjo tam tikrus pasiekimus iš ankstesnių gyvenimų.

Tai reiškia, kad jie nebuvo taip stipriai prisirišę prie fizinio kūno. Būtent dėl to jiems buvo ganėtai lengva palikti kūną ir išsaugoti sąmonę. Daugeliui žmonių yra žymiai sunkiau palikti kūną, ar jiems būtų suleisti anestetikai, ar jie miegotų, ar jų kūnas iš tiesų būtų miręs. Daugeliui žmonių prireikia daug daugiau laiko palikti kūną. Ir daugelis žmonių, netgi po to kai palieka kūną, nueina į karaliją, kuri yra pritaikyta prie jų sąmonės lygmens. Ir tik kai kurie žmonės gali taip aukštai pakilti virš kūno, kad išgyventų šiuos gilesnius patyrimus.

Na o dabar, pereikime prie klausimo apie tai, ką išmokstate palikę kūną tarp įsikūnijimų. Visų pirma, kai paliekate kūną tarp įsikūnijimų, jūs neišeinate iš savo keturių žemesniųjų kūnų. Jūs išeinate iš fizinio kūno, tačiau nepaliekate savo emocinio, mentalinio ir identiteto kūno. Na ir dabar, galite turėti periodų, kuriuose atsiskiriate nuo jų ir kažkur nukeliaujate ir išgyvenate tam tikrus patyrimus. Tačiau kai ateina laikas jums grįžti į kitą savo įsikūnijimą ir paruošti savo dangiškąjį planą tai aplinkai, jūs iš tiesų esate savo emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose, nes kitas jūsų įsikūnijimas yra planuojamas taip, kad galėtumėte įveikti žaizdas, atskirąsias savastis ir traumas, kurias turite tuose kūnuose.

Ir to negalima padaryti, bent jau ne pilnai, kol esate tarp įsikūnijimų. Egzistuoja tam tikri dalykai, kurie turi būti padaryti, kurie turi būti įveikti jums esant fiziniame įsikūnijime. Jūs mokotės tam tikras pamokas, kurios yra aukščiau jūsų sąmonės lygmens, tačiau pernelyg nepranoksta jūsų emocinio, mentalinio ir identiteto kūno lygmens. Kai grįžtate į įsikūnijimą, pamirštate ką išmokote būdami ne kūne, nes tai yra mokymosi proceso dalis tai atrasti tebesant tankiame fiziniame kūne.

Egzistuoja tam tikras klaidingas supratimas, kurį turi daugelis dvasingų žmonių ir kuris yra labai plačiai paplitęs Naujojo Amžiaus bendruomenėje. Ir tai yra, kad dvasinio augimo tikslas yra pasiekti kažkokį aukščiausią sąmonės lygį. Ar vadintumėte tai nušvitimu, ar kad ir kuo tai vadintumėte, nėra svarbu. Egzistuoja tikslas, kuris turi būti pasiektas, ir šie žmonės mano, kad esmė yra kaip įmanoma greičiau pasiekti šį tikslą: „Tai kodėl mokytojai tiesiog nepadeda man įveikti visų mano problemų, kad man nereikėtų grįžti į įsikūnijimą?“ Tačiau viskas yra ne taip. Tikslas nėra kuo greičiau pasiekti pakylėtąją būseną. Kaip jau anksčiau sakėme, gyvenimo tikslas nėra ateiti į įsikūnijimą, susikurti karmą, subalansuoti šią karmą ir tuomet išeiti. Tikslas yra transformuoti sąmonę.

Ir daugelį žmonių supainiojantis dalykas yra tai, kad sąmonės transformacija vyksta jūsų AŠ ESU Esaties lygmenyje, suteikdama jūsų Esačiai patyrimus, kurie yra saugomi kauzaliniame kūne. Tačiau šie patyrimai yra grįsti tuo, ką Sąmoningasis AŠ patiria jums būnant įsikūnijime. Esmė čia nėra tiesiog kaip įmanoma greičiau įveikti tam tikrą problemą. Esmė yra pereiti procesą, per kurį sąmoningai panaikintumėte savo praeityje padarytus pasirinkimus. Ir tik tuomet, kai Sąmoningasis AŠ panaikina sprendimą, kurį Sąmoningasis AŠ padarė praeityje, būdamas žemesnėje sąmonės būsenoje, jūsų AŠ ESU Esaties patyrimas pavirsta augimu tame lygmenyje.

Nebūtų jokios prasmės jums gauti pagalbą iš pakylėtųjų mokytojų tam, kad pasiektumėte nušvitimą per penkias minutes. Jūs praleidote tam tikrą laiką savo laisvos valios pasirinkimais įeidami į realybės simuliatoriaus labirintą. Ir viskas su tuo yra gerai. Jūs tą ir turėjote daryti – tai buvo jūsų panirimo fazės dalis. Tačiau nubudimo fazė yra tokia, kad grįžtate žingsniais atgal, panaikinate tuos sprendimus. Ir darydami tai žingsnis po žingsnio, žingsniuodami po mažą žingsnelį, jūs pasiekiate augimą. Ir jūsų AŠ ESU Esaties tikslas, dėl kurio ji pasiuntė Sąmoningąjį AŠ žemyn, buvo pasiekti augimą. Tikslas nebuvo čia tiesiog nusileisti ir kuo greičiau iš čia dingti. Tikslas buvo patirti kaip įmanoma daugiau patirčių ir kaip įmanoma didesnį augimą, būnant nepakilusioje sferoje arba būnant nenatūralioje planetoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels