Dangus

Kaip prisiminti savo dangiškąjį planą

Klausimas: Maitrėja savo knygoje „Visrakčiai į dvasinę laisvę“ užsimena, kad mes turime amneziją, kad viską pamirštame apie savo dangiškąjį planą, kai nusileidžiame į įsikūnijimą. Ką galėtume padaryti šiai amnezijai įveikti ir kaip galėtume prisiminti savo dangiškąjį planą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Maitrėjos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Perskaitykite mano knygą iki galo. Mes, žinoma, jums perdavėme daug, daug įrankių, ir yra būtina daryti įvairius dalykus, kad prisimintumėte savo dangiškąjį planą, tarp jų, žinoma, turite naudotis įrankiais jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose esančiai energijai transmutuoti, kuri blokuoja jūsų aiškų ryšį su savo AŠ ESU Esatimi, turite studijuoti mokymus, kad įgytumėte vis gilesnes įžvalgas, vystytumėte savo intuiciją ir taip toliau. Tačiau svarbiausias dalykas yra suvokti, kad niekada neateis toks momentas jums esant įsikūnijime, kuomet staiga jums prieš akis bus atskleistas visas jūsų dangiškasis planas. Tai būtų priešinga buvimo įsikūnijime tikslui.

Jūsų dangiškasis planas nėra iškaltas akmenyje ir jame nėra apibrėžtas kiekvienas žingsnis, kurį turėtumėte žengti būdami įsikūnijime. Į jūsų dangiškąjį planą įeina daug, daug situacijų, kuriose turite padaryti pasirinkimą, nes būtent taip augate, tad jūsų dangiškasis planas nėra linijiškas planas, kurį būtų galima nubrėžti kaip liniją žemėlapyje, kad žengiate šį žingsnį, po to tą žingsnį, o po to dar sekantį žingsnį.

Jūsų dangiškasis planas jus atveda į tam tikras situacijas, kuriose galite įvairiai pasirinkti. Padarote vieną iš tų pasirinkimų – ir tai tuomet jus atveda į kitą situaciją, ir dabar jūsų dangiškasis planas apibrėžia pasirinkimų įvairovę tai situacijai, o tai reiškia, kad jums darant šiuos pasirinkimus per savo gyvenimą, jūsų dangiškasis planas palaipsniui keičiasi, kuomet jeigu darysite aukštesnius pasirinkimus, galėsite pakilti aukščiau, o jeigu darysite žemesnius pasirinkimus, negalėsite pakilti taip aukštai. Tad jūsų dangiškasis planas nėra iškaltas kažkokioje akmeninėje plokštėje, jūsų dangiškasis planas yra, taip sakant, interaktyvus planas; jį kažkiek būtų galima palyginti su kompiuteriniu žaidimu, kuomet viename lygmenyje padaryti pasirinkimai apsprendžia, į kurį lygmenį toliau pereisite, tad jūsų dangiškasis planas visą laiką kinta, ir, žinoma, jeigu iš anksto žinotumėte, koks būtų aukščiausias įmanomas pasirinkimas toje situacijoje, nepaaugtumėte sekdami šiuo dangiškuoju planu.

Jūs augate darydami nuo situacijos priklausomus pasirinkimus, priklausomai nuo to, ką sugebate matyti, ir tuomet iš to pasimokydami, ir būtent tai tuomet pakelia jūsų sąmonę. Jeigu mechaniškai sektumėte iš anksto užprogramuotu planu, neaugtumėte, ir visą savo gyvenimą praleistumėte nė kiek nepaaugdami. Būtent tai nutinka daugeliui žmonių, apie kuriuos kalbėjo kiti mokytojai, ir apie kuriuos aš taip pat prieš tai užsiminiau, kurie patenka į komą panašią būseną ir į ją patekę visą gyvenimą neauga. Tai yra dėl to, kad nedrįsta daryti pasirinkimų remdamiesi ribotomis žiniomis, kurias turi, ir netgi yra dvasios mokinių, net ir pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie pasinaudojo mūsų mokymais, kad pateisintų savo norą laikytis tam tikros išorinės programos, kurioje jiems nereikia priiminėti jokių pasirinkimų, kuriuos yra būtina daryti, kad galėtumėte augti Kristiškume. Ir tai, žinoma, visiškai nėra tai, ką norėtume matyti vykstant, mes trokštame, kad mūsų mokiniai vis labiau ryžtųsi priiminėti šiuos sprendimus, kad jie į juos nežiūrėtų iš juodai baltos perspektyvos, bet tiesiog pasimokytų iš kiekvieno pasirinkimo ir palypėtų aukščiau savo sąmonėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels