Dangus

Darbas ir jūsų dangiškasis planas

Klausimas: Šis klausimas būtų apie darbus. Turime turėti darbą, kad galėtume užsidirbti pragyvenimui, ir esame linkę pasirinkti bet kokį darbą, patinka jis mums ar ne. Ar tai tėra sutapimas, kad pasirenkame savo konkretų darbą, kaip tą, kurį turime dabar, o gal turėtume pasirinkti darbą, kuris mums padėtų kažką realizuoti, kažkam pasitarnauti šiame gyvenime? Ar čia egzistuoja kokia nors kita gilesnė prasmė?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, geriausias būdas į tai žiūrėti būtų suvokti, kad egzistuoja ryšys tarp jūsų sąmonės lygmens ir darbų, kuriuos renkatės. Žinoma, daugelyje šalių yra tokia situacija, kad egzistuoja tik tam tikras darbų kiekis ir tik tam tikros rūšies darbai. Ir jūs taip pat galite turėti iš savo šeimos atsinešta programavimą, kuris jus užprogramuoja rinktis tam tikros rūšies darbus.

Tad jūs tiesiog galite toliau dirbti su savo psichologija, ypač su savo gimimo trauma ir su visų šių savasčių įveikimu. O tuomet palaipsniui įgysite didesnį aiškumą, didesnį vidinį išrišimą, kuris padės jums įgyti aiškesnę viziją apie tai, kas yra jūsų dangiškajame plane. Ir kai pradėsite įgyti šį aiškumą, turėsite geresnį pamatą pasirinkti kitokį darbą.

Akivaizdu, kad idealioje situacijoje jūsų darbas turėtų jums suteikti reikalingas pajamas, tačiau šį darbą turėtumėte dirbti ne vien dėl pinigų, jūs jį dirbtumėte dėl to, nes tai būtų jūsų dangiškojo plano dalis. Darydami šį darbą galėtumėte tarnauti kitiems, galėtumėte mokytis, galėtumėte patys augti. Ir netgi, kai kuriais atvejais, galėtumėte mėgautis tuo, ką darote. Tad keldami savo sąmonę, išrišdami savo psichologiją, įgysite daug didesnį aiškumą, kokius darbus pasirinkti. Taip pat nutiks taip, kad jums išrišus savo gimimo traumą ir įveikus visas šias savastis, jūs, žinoma, priartinsite savo sąmonę prie 144 lygmens. O kai tai padarysite, įgysite mūsų taip vadinamą proto meistriškumą, proto valdžią materijai.

Žmonės dažnai klaidingai šitai supranta, jie mano, kad galės įgyti kažkokį magišką gebėjimą pakeisti materiją, kad galėsite spragtelėti pirštais ir paversti salotos lapą auksu, ar kad ir kokios būtų žmonių fantazijos. Tačiau mes kalbame apie tai, kad įgysite gebėjimą, kuris jums leis aiškiai savo prote pamatyti, kokį, pavyzdžiui, norėtumėte dirbti darbą, ir tuomet galėsite įgyti vidinį apsisprendimą, kuomet nebebūsite suskilę savyje, nebeturėsite šių dviejų atskirųjų savasčių, kurios jus tempia priešingomis kryptimis. Tad jūs įgysite tą apsisprendimą, kad, taip, štai tokio darbo aš noriu. Tokios profesijos aš noriu ir esu vertas tai daryti.

O tai reiškia, kad jūs dabar įgysite gebėjimą materializuoti tokią gyvenimo situaciją, kurios trokštate, ir tai yra jūsų dangiškasis planas. Tad raktas visada yra psichologijos išsprendimas, sąmonės kėlimas. O tuomet, kai sąmonė pasikeis, pokytis įvyks ir fizinėje karalijoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels