Ribų nustatymas dvasiniame kelyje

Klausimas: Turiu klausimą apie baimę atnešti Dievo šviesą per savo keturis žemesniuosius kūnus. Jeigu esame patyrę, kad prie savęs prisitraukiame ne vien pozityvius dalykus, bet taip pat ir žmones, kurie mėgina įsiveržti į mūsų asmeninę erdvę, nes juos desperatiškai traukia mūsų skleidžiamas džiaugsmas ir meilė. Ir ši baimė yra tarsi intuicinis perspėjimas – tu nesi pasirengęs, tau reikia sustiprėti, o gal tai tiesiog yra idėja, projektuojama į mūsų protą, su tikslu neleisti mums atnešti šviesą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2018 metais.

Labai svarbus klausimas, mano mylimieji, ta prasme, kad jūs visi susiduriate su būtinybe čia atrasti asmeninę pusiausvyrą. Tai yra tiesa, kad kai kuriais atvejais, kai augate kelyje, kai tampate labiau atviromis durimis šviesai iš savo AŠ ESU Esaties, tai pradės traukti žmones. Tai pritrauks žmones, kuriuos galėtume pavadinti pozityviais, ir juos tai trauks, nes jie matys, kad jūs turite kažką, ko jie neturi. Bet taip pat bus ir tokių, kurie bus traukiami dėl to, kad manys, jog gali tai paimti iš jūsų. Kai jums tai nutinka, tai nereiškia, jog suklydote išreikšdami savo šviesą. Tai nereiškia, kad turėtumėte dabar bijoti ar kad turėtumėte liautis tai daryti.

Tai yra jūsų galimybė pripažinti, kad dalis augimo kelyje yra padidinti savo įžvalgumą. Įžvalgumas nėra tas pats kas dualistinis, baime paremtas teisimas. Tai yra Kristumi grįstas įžvalgumas, ir jis yra grįstas tuo, kas padeda žmonėms augti, ir kas nepadeda žmonėms augti. Tad turite būti įžvalgūs ir sakyti, kad yra žmonių, kurie tiesiog nori paimti mano šviesą ir panaudoti ją piktam, ir todėl tai nepadeda jiems augti, kad aš ją jiems duočiau, tad aš jos jiems neduosiu. Tačiau jūs taip pat galite pažvelgti į save ir tarti: „Koks yra mano požiūris į gyvenimą ir į kitus žmones?“

Ir kai suvokiate, jog daugelis jūsų turite troškimą padėti kitiems ir būti pozityviu žmogumi pasaulyje, pozityviai paveikti pasaulį, ir kad tai buvo dalis jūsų varomosios jėgos, atvedusios jus iki jūsų dabartinio kelio lygmens, kuriame galite būti atviromis durimis šviesai.

Kitas žingsnis yra taip pat pažvelgti į tai su didesniu įžvalgumu ir tuomet pripažinti, kad jūsų požiūryje gali egzistuoti tam tikri aspektai, kurie nėra patys aukščiausi. Kaip kalbėjo pats pasiuntinys, jis manė turintis būti malonus su visais žmonėmis, o jo prote tai pavirto šiuo labai dideliu nenoru pasakyti „ne“ žmonėms. Ir daugelis jūsų tai turite, kuomet jaučiate, kad kai tik kas nors ateina pas jus ir kažko iš jūsų reikalauja, jūs turite jiems duoti tai, ko jie nori, ar bent jau turite mėginti jiems padėti. Arba jeigu jie ateina ir mėgina jus įtraukti į kažkokį ginčą arba disharmoniją, jaučiate, kad turėtumėte atvesti juos į harmoniją arba turėtumėte pamėginti turėti su jais harmoningus santykius, arba turėtumėte save kažkaip pakeisti ar prisitaikyti prie jų elgesio.

Tai yra pavyzdys, kaip jūsų pozityvus požiūris į gyvenimą, kuris padėjo jums pakilti į tam tikrą lygmenį, dabar gali tapti kliūtimi, ir jums tiesiog reikia į tai pažvelgti ir tiesiog išvystyti savo įžvalgumą bei pripažinti, kad tokioje planetoje kaip ši jums nėra skirta būti maloniu, pozityviu, atviru, mylinčiu ir harmoningu su visais. Jums iš tiesų yra skirta naudotis savo įžvalgumu, galbūt ne sąmoningai, bet iš tiesų intuityviai, kokiame lygmenyje yra tam tikras žmogus ir ar aš galiu padėti tam žmogui ar ne? Jeigu intuityviai pajaučiate negalintys padėti kitam žmogui, galbūt dėl to, kad jis nenori keistis, galbūt jis tenori vogti jūsų šviesą, tuomet turite teisę pasirinkti nebendrauti su tokiais žmonėmis.

Tai labai stipriai priklauso nuo jūsų augimo Kristiškume, vis gilesnio savo Dangiškojo Plano įsisąmoninimo, kaip jau anksčiau sakiau, jūs pradedate koncentruotis į tai, ką galite pakelti ir ką jums yra skirta pakelti – kas yra jūsų Dangiškojo Plano dalis, o kas nėra jūsų Dangiškojo Plano dalis.

Yra žmonių, kuriems turėtumėte padėti, nes toks yra jūsų Dangiškasis planas. Ir tuomet yra kiti žmonės, kuriems padėti nėra numatyta jūsų Dangiškajame plane, ir todėl jūs turite teisę atsitverti nuo šių žmonių savo gyvenime. Tai nėra nemielaširdingumas, nėra taip, kad jūs ignoruojate žmones ar juos žeminate. Jūs tiesiog suvokiate: tiems žmonėms aš negaliu padėti ir todėl turiu teisę pasirinkti, su kuo nenoriu turėti reikalų tame sąmonės lygyje. Kai priimate šį sprendimą savyje, nubrėžiate ribą. Ir laikui bėgant pamatysite, galbūt jums bus keletą kartų metamas iššūkis sustiprinti ribą, tačiau laikui bėgant pradėsite vis mažiau prisitraukti tokius žmones.

Taip tiesiog yra dėl to, kad tamsos jėgos visada mėgina sukliudyti jūsų progresui, jos suvokia, kad daugiau nebegalės jūsų progresui trukdyti per šiuos žmones, tad kokia prasmė toliau juos siųsti. Jos tuomet mėgins atrasti kokį nors kitą būdą, bet jūs tuomet tiesiog toliau vystote savo įžvalgumą, kad galėtumėte permatyti ir kitas jų pinkles. Yra labai svarbu, kad pasiektumėte tam tikrą lygmenį, kuriame šitai atpažintumėte.

Jūs turite teisę nustatyti ribas, ir galite matyti, kad daugelis žmonių žemesniame kelio lygmenyje yra, pavyzdžiui, įsitikinę, kad turite su visais elgtis maloniai ir su meile. Yra visiškai gerai tuo tikėti tam tikrame lygmenyje, tačiau tuomet pakylate į tą aukštesnį lygmenį, kuriame pradedate sakyti: „Kam turiu padėti pagal savo Dangiškąjį Planą?“ Aš tuomet koncentruojuosi į tuos žmones ir ignoruoju kitus, kad ir kokie agresyvūs ar atkaklūs jie būtų.

Klausimas: O ką, jeigu tai yra šeima?

Taip, mano Mylimieji. Mes suprantame, kad šeima kelia iššūkį. Turite suprasti, kad egzistuoja skirtingi sąmonės lygiai. Egzistuoja sąmonės lygmuo, kuriame jums yra konstruktyvu sakyti: „Yra kažkokia priežastis, dėl kurios pasirinkau inkarnuotis šeimoje su šiais žmonėmis. Kodėl šitai padariau?“ Jūs pirmiausia turite savęs paklausti: „Ką man yra skirta išmokti apie save? Ką man yra skirta pamatyti ir išspręsti savo psichologijoje, kad galėčiau atrasti konstruktyvų būdą bendrauti su savo šeimos nariais?“ Tad tai yra teisėtas jūsų kelio etapas, bet tuomet ateina aukštesnis jūsų kelio lygmuo, ir iš esmės tai būtų galima išreikšti skirtingais būdais, bet pasakykime šiuo būdu. Kai įveikiate tam tikrą sąmonės lygį savyje, turite teisę padaryti pasirinkimą, kad nebenorite turėti reikalų su žmonėmis, kurie yra atitinkamame sąmonės lygyje.

Na ir dabar, pavyzdžiui, daugelis jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, nesate agresyvūs, tačiau turite tam tikrus šeimos narius, kurie yra labai agresyvūs. Tai nereiškia, jog turite pradėti manyti, kad agresija glūdi jumyse pačiuose. Daugumoje atvejų tai reiškia, kad pradedate matyti, jog jūs turite priešingą polių, būdami pernelyg prisitaikantys, pernelyg nenorintys nubrėžti ribų. Kai pasiekiate tašką, kuriame tai suvokiate, išsprendžiate tai savyje, išsprendžiate pamatinį įsitikinimą, pavyzdžiui, kad su visais privalote elgtis maloniai.

Jūs tuomet turite teisę sakyti: „Aš transcendavau tą sąmonės lygį ir dabar iš tiesų daugiau nebenoriu turėti reikalų su šiais labai agresyviais žmonėmis.“ Tai taip pat galioja ir tuo atveju, jeigu šie žmonės yra jūsų šeimos nariai. Tad jūs čia turite dvi galimybes. Pirmoji galimybė yra nutraukti fizinį kontaktą su savo šeimos nariais. Tačiau jūs taip pat turite galimybę pamėginti atrasti kitokį būdą su jais bendrauti, kuomet jūs tiesiog neleidžiate jiems išreikšti savo agresijos ar kad ir ką jie norėtų išreikšti, arba į tai nereaguojate, kaip reaguodavote anksčiau. Atrandate naują būdą, tiesiog leisdami tam pereiti jus kiaurai, o jūs į tai nereaguojate. Tad tai yra pasirinkimas, kurį turite padaryti. Ar noriu nutraukti fizinį kontaktą su savo šeimos nariais ar nenoriu?

Žinoma, kai pažvelgiate į pasaulį, galite matyti, jog yra šalių, kuriose ryšys tarp šeimos narių yra daug stipresnis nei kitose. Daugelyje mūsų taip vadinamų labiau pasiturinčių šalių, ypač vakaruose, galite matyti, kad šeimos ryšiai nebėra tokie stiprūs kaip buvo prieš kelias kartas. Tačiau daugelyje kitų šalių, ypač, pavyzdžiui, Azijoje, jie vis dar tebeturi daug stipresnius šeimos ryšius.

Tad esmė čia yra pajausti savo kultūrą, tačiau jums iš tiesų reikia pasiekti tašką dvasiniame kelyje, kuriame pripažintumėte, kad šeima Žemėje yra ganėtinai dirbtinis padalijimas. Nes kai augate link aukštesnių Kristiškumo lygmenų ir pripažįstate vienovės svarbą, pripažįstate turintys tam tikrą vienovę su kitais žmonėmis. Tam tikra prasme, visa žmonija yra jūsų platesnė šeima.

Gali ateiti momentas, kai jums bus būtina ištirti savo požiūrį, tai, kaip jūs žiūrite į šeimą, ir nors galite susilaukti pasmerkimo iš savo šeimos narių, jūs galite turėti teisę tarti: „Aš atsitveriu nuo šio šeimos nario savo gyvenime.“ Tai yra jūsų turima teisė. Na ir dabar, mano mylimieji, būkite atsargūs. Neraginu jūsų visų tai daryti. Raginu jus visus pereiti mokymosi procesą, kad išmoktumėte tai, ką jums reikia išmokti, įveiktumėte tai, ką jums reikia įveikti savo sąmonėje. Nesakau, kad turėtumėte eiti ir sakyti: aš nenoriu turėti reikalų su šiuo šeimos nariu, nes jis mane trikdo ir kelia man nepatogumų, ir kad man nereikėtų pažvelgti į save, aš nutrauksiu ryšį. Aš šito neraginu daryti.

Jeigu jūs tai padarėte, tuomet noriu paraginti jus grįžti į situaciją ir išspręsti tai, ką jums reikia išspręsti savo psichologijoje, kad dabar galėtumėte visiškai nebereaguoti į tą šeimos narį. Tačiau kai jau pakylate į tą lygmenį, kuriame nebereaguojate, jūs tuomet turite teisę pasakyti: „Aš tiesiog nebenoriu tokių žmonių savo gyvenime.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels