Dangus

Pasišventimas dvasiniam keliui

Klausimas: Knygoje „Mano gyvenimai“ yra rašoma, kad Jėzus praleido daug metų mokydamasis iš trijų išminčių, iš savo dvasinių mokytojų. Jis perėjo daug iniciacijų ir visą savo laiką pašventė šiam procesui. Kai palyginu tai su savo daug labiau ribotu procesu, per kurį paskaitau šiek tiek mokymų, kartais sukalbu kokią invokaciją ir sudalyvauju keliose konferencijose, susirūpinu, kad nedarau pakankamai. Ar galėtumėte pakomentuoti, ką turėtume galvoti apie Jėzaus pateiktą pavyzdį ir kaip tai yra susiję su mūsų šiandieniniu gyvenimu? Ar mes vis dar galėsime reikšmingai paaugti ir potencialiai pakilti, nepereidami tokio intensyvaus apmokymų proceso šiame gyvenime?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Tai yra vienas iš tų klausimų, kuriuose, kad ir ką besakytumėte, žmonės gali tai interpretuoti kaip tiktai nori. Galima sakyti, kad tai galioja visiems klausimams, tačiau ypač tokiems klausimams kaip šis. Nes, viena vertus, mes šioje dispensacijoje ypač pabrėžėme būtinybę atrasti pusiausvyrą, nenueiti į kraštutinumus ir gyventi labiau subalansuotą gyvenimo būdą, kuriame galėtumėte turėti darbą, galėtumėte turėti šeimą, galėtumėte gyventi reliatyviai normalų gyvenimą, ir vis dar dirbtumėte su savo dvasingumu. Ir tai yra visiškai pagrįstas modelis, ypač Vandenio Amžiuje.

Tačiau taip pat yra būtina pripažinti, kad ankstesniuose amžiuose kolektyvinė sąmonė buvo daug sunkesnė nei šiandien, tad taip pat buvo reikalingos didesnės pastangos virš jos pakilti. Taip pat yra būtina pripažinti, kad aš turėjau specifinę misiją, kuri kai kuriais atžvilgiais reikalavo didesnių pastangų nei tos misijos, kurias dauguma jūsų turite šiandien. Ir tai iš manęs pareikalavo tam tikro pasišventimo, kad galėčiau pasiekti tą tašką, kuriame galėčiau pradėti vykdyti tą misiją.

Jūs galite pažvelgti į šio pasiuntinio gyvenimą ir matyti, kad jis taip pat turi specifinę misiją. Ir ne visi jūs turite tokią pačią misiją. Jam reikėjo pereiti tam tikrą procesą, kuris jam buvo reikalingas, kad galėtų pakelti savo sąmonę. Ir tai iš jo pareikalavo tam tikro pasišventimo, tam tikro ryžto, kurio daugumai jūsų nėra būtina emuliuoti.

Visgi tai pasakius, tarp jūsų taip pat yra tokių, kurie turi potencialą išpildyti tam tikrą misiją, o tai reiškia, kad turėsite parodyti didesnį pasišventimą už vidutinį dvasios ieškotoją. Tai galima įsisąmoninti tik individualiame lygmenyje. Ir todėl, sakydamas, kad žmonės gali interpretuoti mano žodžius kaip tiktai nori, turiu omenyje, kad jūsų išorinis protas gali interpretuoti šį atsakymą kaip tiktai norite.

Tad turėtumėte pasistengti atsitraukti nuo išorinio proto. Todėl kad tarp jūsų bus tokių, kurie jaus: aš turiu svarbią misiją, aš noriu turėti svarbią misiją, todėl turėčiau iš tiesų tam pasišvęsti. Ir tai tik paskatina juos nueiti į šį labai nesubalansuotą požiūrį į dvasinį kelią ir nesubalansuotą gyvenimo būdą. Tačiau taip pat bus ir kitų, kurie gali interpretuoti tai savo išoriniais protais: O taip, galiu toliau gyventi tą gyvenimo būdą, kurį gyvenau iki šiol, ir dvasinis kelias man tiesiog gali būti kaip šalutinis pomėgis arba tam tikra sritis, kuria domiuosi savo gyvenime. Ir tai gali sukliudyti jums pasiekti aukštesnį savo dangiškojo plano potencialą.

Išeitis čia, žinoma, yra dirbti su savo individualiu įžvalgumu, o tam reikia dirbti su šiomis atskirosiomis savastimis, kurios savo šaknimis išeina iš pirmykštės savasties. O tuomet, kai įveiksite šią pirmykštę savastį, ir jūs visi tai galite padaryti, jeigu pakankamai pasistengsite, įgysite aiškesnę viziją: Koks iš tiesų yra mano dangiškasis planas? Ką turiu padaryti, kad pasiekčiau tam tikrą tašką, tam tikrą sąmonės lygį?

Tad mano rekomendacija būtų jums visiems dirbti su šiomis atskirosiomis savastimis ir iš tiesų pamėginti prisikasti iki savo pirmykštės savasties, kuri jums rodo jūsų fundamentalų santykį su šia planeta, kaip jūs į save žiūrite ir ką jūs galite ir ko negalite padaryti šioje planetoje. Ir tai tuomet jums suteikia laisvę žinoti: Koks yra mano vaidmuo šiame gyvenime? Ar tai yra gyventi reliatyviai įprastinį gyvenimo būdą ir parodyti pavyzdį, kaip galiu gyventi įprastinį gyvenimo būdą, kartu išlikdamas dvasingu žmogumi? O gal turiu kažkokią misiją, kuri iš manęs reikalauja labiau pasistengti pasiekti tam tikrą sąmonės lygį, kad galėčiau įvykdyti tą misiją?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels