Dangus

Kaip pamatyti tai, ko negalite matyti

Klausimas: Mylimi mokytojai, viskas, ką šiuo momentu kuriu, iš tiesų neduoda vaisių ir rezultatų. Tai jau vyksta kurį laiką. Nors kūriniai yra vertingi ir konstruktyvūs ir gali padėti žmonėms priartėti prie savo tikrojo aš. Iš pradžių maniau, kad tai yra susiję su man grįžtančia karma, tačiau, kai su tuo susiderinu, aš to nejaučiu. Taip pat daug dirbau, mėgindamas išspręsti priešinimąsi motinos karalijai. Taip pat pamačiau, kad iš dalies pats save žlugdau, kadangi dar nesu pilnai susiderinęs su savo dangiškuoju planu. Tad ir šiuo atžvilgiu per praėjusius metus atsikračiau daug iliuzijų ir toliau tai darysiu. Tačiau iš tiesų nesu tikras, ką dar šiuo metu galėčiau padaryti. Ir pradedu savęs klausinėti, gal tiesiog gyvenu per didelėse iliuzijose, o galbūt dar neatėjo tinkamas laikas. Gal galėtumėte pasidalinti įžvalgomis apie šią dinamiką, taip pat ir dėl kitų žmonių, kurie gali būti panašioje situacijoje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Tai yra neretai pasitaikanti būsena tarp dvasingų žmonių, jog intuityviai jaučiate, kad jums yra skirta kažką pasiekti, kažką atnešti, kažką sukurti. Tai yra jūsų dangiškojo plano dalis.

Turite teisingą intuityvų tikslo pajautimą, tačiau dažnai neturite teisingo supratimo, kaip tai būtų galima įgyvendinti ir kada. Daugelis jūsų taip stipriai trokštate pasitarnauti, padaryti kažką pozityvaus Žemėje, ir kai kurie iš jūsų taip pat trokštate asmeninio pripažinimo, ir tai jus skatina mėginti kažką daryti dar neatėjus laikui, arba neturint pilno supratimo, pilnos vizijos, pilno suvokimo, kaip tai būtų galima įgyvendinti.

Kartais būna taip, kad žmonės mėgina kažką atnešti, dar neatėjus tinkamam laikui tai daryti. Kitais kartais žmonės mėgina kažką atnešti turėdami teisingą supratimą, kurioje srityje jiems reikia kažką atnešti – tai, pavyzdžiui, gali būti gydymo sritis, – tačiau jie nebūtinai turi teisingą požiūrį, kaip tai turi įvykti.

Tam gali egzistuoti pora priežasčių. Viena iš jų yra, kad jūs neturite išorinio supratimo, kuris yra reikalingas atnešti tai, ką jums reikia atnešti specifinėje srityje. Tuo atveju, jums reikia giliau pastudijuoti tą sritį. Tačiau kita priežastis gali būti ta, jog jūsų išorinis protas yra pernelyg užstrigęs tam tikrame požiūryje. Susiejant tai su šios konferencijos tema, jūs, tam tikra prasme, turite teisingą viziją, kad jums yra skirta atnešti kažką tam tikroje srityje, tačiau jūs vis dar tebeturite ideologinį požiūrį į tą sritį. Jūsų išorinis protas yra sustabarėjęs. Tikite, kad tai, ką atnešite, privalo būti tam tikruose rėmuose. O tai, žinoma, yra susiję su faktu, kad egzistuoja savastys, kurių dar neatskleidėte, kurios laikosi šio konkretaus požiūrio.

Žinau, kad tai nebūtinai gali jums labai padėti. Nes šiuo metu esate tokiame taške, kuriame nesugebate matyti šių savasčių. Negalite matyti, ko negalite matyti, nes jūsų protas yra pernelyg sustabarėjęs, ir tai blokuoja jūsų matymą. Sakymas jums, kad yra kažkas, ko nematote, nebūtinai padės jums tai pamatyti. Tačiau realybė yra tokia, kad iš tiesų yra tik viena problema, arba viena priežastis, dvasingiems žmonėms, ir tai yra, kad yra kažkas, ko jūs nematote. Egzistuoja kažkokios savastys, kurių dar nepamatėte. Ir pirmiausia jums reikia šitai suvokti ir tuomet turite ryžtis užduoti klausimus, kurių iki šiol nebuvote uždavę.

Ir egzistuoja fenomenas, kurį mes matome vėl ir vėl. Ne tik šioje dispensacijoje, bet ir ankstesnėse dispensacijose ir kituose dvasiniuose mokymuose, ir kitose gyvenimo srityse. Mes šioje dispensacijoje perdavėme labai plačius mokymus. Tačiau yra žmonių, kurie ateina į šiuos mokymus ir jie turi šį mūsų dabar taip vadinamą ideologinį požiūrį. Kitaip tariant, jų protas yra fiksuotas, jie yra sustabarėję tam tikrame požiūryje į gyvenimą. Jie yra priėmę tam tikrą požiūrį, tam tikrą pasaulėžiūrą, ir nenori jos kvestionuoti. Jie į mokymus iš tiesų ateina tam, kad gautų patvirtinimą savo požiūriui.

Tai reiškia, kad yra žmonių, kurie klausosi diktavimo ir negirdi, kas jame yra sakoma. Jie girdi žodžius, bet ne tai, kas yra už šių žodžių. Jie skaito diktavimą, bet nemato, kas yra sakoma. Jie mato žodžius, bet nemato, kas yra už žodžių. Jie intelektualiai supranta ir suvokia koncepcijas, tačiau neperžengia intelektualaus supratimo, nepereina į intuityvų patyrimą.

Matome, kad egzistuoja tam tikras skaičius mokinių, kurie yra užstrigę. Dauguma jų buvo užstrigę dar prieš atrasdami mokymus. Kai kurie užstrigo po to, kai atrado mokymus, nes yra kažkas, ko jie nenori kvestionuoti. Ir mes, žinoma, norėtume padėti tokiems mokiniams. Pasiuntinys norėtų padėti šiems mokiniams, kadangi praleido praėjusius 40 ar dar daugiau metų stebėdamas tokius žmones. Tačiau realybė yra tokia, kad nėra jokio mechaniško, garantuoto būdo padėti žmonėms.

Yra kažkas, ko jūs nepamatėte. Yra kažkas jūsų prote, kas blokuoja jūsų matymą. Tačiau nematote, kad būtent jūsų prote yra kažkas, kas blokuoja jūsų viziją. Tad kaip galite pamatyti tai, ko negalite matyti? Galite daug ką pasiekti, pakeisdami savo požiūrį, atverdami savo protą, ryždamiesi pamatyti, paprašydami pakylėtųjų mokytojų pagalbos. Tačiau, vėlgi, nėra jokių garantijų.

Kaip jums pamatyti tai, ko negalite matyti? Štai koks klausimas. Ir net būdama pakylėtąja mokytoja neturiu jokio užtikrinto atsakymo į tai. Tai yra individualus procesas. Kartais negalite to šiuo metu padaryti, kad ir ką bedarytumėte. Tam reikia laiko. Turite pereiti keletą pakopų, kad taptumėte pasirengę kažką pamatyti. Šis pasiuntinys pats savyje mato, kad kažkas būtų galėjęs jam kažką pasakyti prieš 20 metų, ar prieš dvejus metus, ir jis nebūtų buvęs pasirengęs to matyti, ir nebūtų sugebėjęs suvokti to, ką jie sako. Ir taip pat yra mums visiems, kai esame įsikūnijime.

Kai kuriais atvejais, galite kažką padaryti, studijuodami mokymus, uždavinėdami klausimus, atverdami savo protą, paprašydami pagalbos. Tačiau kitais atvejais realybė yra tokia, kad tiesiog turite laukti, kol pereisite tam tikras pakopas, kol persisuks ciklai ir dabar jūsų protas taps atviras pamatyti tai, ko negalite matyti. Žinau, kad tai nėra labai paguodžiantis atsakymas. Tačiau tai yra realistiškas atsakymas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels