Kai atrodo, kad jūsų gyvenimas nesikeičia

Klausimas: Iš visų jėgų stengiausi pagerinti savo fizinę, materialinę ir dvasinę situaciją. Jaučiu, kad niekas nepasikeitė, tad ar galėtumėte man duoti kažkokį patarimą, kaip pagerinti savo gyvenimą.

Kimas: Ar į šias pastangas įeina dvasinių įrankių naudojimas ir fizinių priemonių taikymas?

Klausimas: Jis ir jam artimi žmonės išmėgino visokiausius įvairių religinių mokymų pristatomus metodus, pavyzdžiui, meditaciją ir tam tikrus ritualus, ir nepamatė jokių rezultatų iš savo pasišventimo meditacijai.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2016 metais:

Yra svarbu suprasti, kad, jeigu jūsų gyvenimas nesikeičia, yra kažkas, ko dar neišbandėte. Na ir dabar, gali būti, kad išbandėte daug išorinių dalykų, tačiau, jeigu niekas nepasikeitė, turite atsitraukti žingsnį atgal ir pažvelgti į subtilesnius savo turimus įsitikinimus ir požiūrį. Turite pažvelgti į save ir užduoti sau keletą klausimų apie tai, kaip žiūrite į gyvenimą.

Egzistuoja labai labai dažnai pasitaikantis sindromas, kurį matome daugelyje dvasingų ir religingų žmonių. Šis sindromas akivaizdžiausiai pasireiškia religinguose žmonėse, užaugusiuose su tradicine Dievo koncepcija, kurią galite atrasti keliose Vakarų religijose, kuriose Dievas yra laikomas tolimu Dievu danguje, arba kuriose aš esu laikoma Dangiškąja Motina. Į mus yra žiūrima kaip į kokį Kalėdų Senelį, kuris privalo pildyti jūsų troškimus ir norus. Yra daug, daug katalikų, kurie tiki, kad, jeigu nueis į bažnyčią, sukalbės kelias „Sveika Marija“ ir uždegs žvakutę, aš turėsiu stebuklingai pasirodyti ir išspręsti jų problemas už juos.

Matome daug, daug religingų žmonių, kurie atlikinėja išorinius ritualus ir tikisi, kad kažkaip, kažkokiu stebuklingu būdu, jų gyvenimai pasikeis. Matome net ir dvasiškai sąmoningesnius žmones, kurie taip pat tiki, jog, jeigu užsiiminės išorine technika, pradedant meditacija ir baigiant invokacijomis bei šaukiniais, to bus gana jų gyvenimui pakeisti, tačiau tai yra klaidingas dvasinio kelio supratimas. Šio klaidingo supratimo šaknys iš tiesų slypi ganėtinai giliai, nes visų pirma tai yra laisvos valios svarbos nesupratimas.

Daug, daug žmonių, kurie nubunda dvasinei gyvenimo pusei, nubunda todėl, kad trokšta kažką pakeisti savo išorinėje situacijoje. Pavyzdžiui, matome žmones, kurie suserga kažkokia liga ir tuomet išgirsta apie potencialą, kad kažkokios dvasinės praktikos atlikimas galėtų juos išgydyti. Tad jie pradeda užsiiminėti dvasine praktika dėl specifinio tikslo – dėl noro išspręsti konkrečią fizinę problemą. Arba jie gali norėti gausos ir galvoti, kad, jeigu sukalbės tam tikrą šaukinių, invokacijų arba afirmacijų kiekį, tai stebuklingai atneš šią gausą į jų gyvenimą.

Kai įsisąmoninate mūsų duotus mokymus, suvokiate, kad fizinė situacija, su kuria susiduriate, yra tiesiog pasekmė to, kas vyksta jūsų trijuose aukštesniuose kūnuose – jūsų emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose. Norėdami iš tiesų pakeisti savo fizinę situaciją, turite pakeisti tai, kas vyksta jūsų trijuose aukštesniuose kūnuose. Būtent tai, žinoma, mūsų mokymai ir įrankiai yra sukurti padėti jums padaryti, ir jeigu taikysite šiuos mokymus ir įrankius, per laiką sugebėsite sistematiškai pakeisti tai, kas vyksta jūsų trijuose aukštesniuose kūnuose.

Daugumai žmonių prireiks nemažai laiko, ir aš čia kalbu apie keletą metų, gal netgi daugiau, galbūt dešimtmetį ar pora dešimtmečių, atlikti didelius pokyčius trijuose aukštesniuose kūnuose. Štai kodėl Jėzus jums sakė, kad kantrybe laimėsite savo sielas, idant nepasidarytumėte nekantrūs ir nepasiduotumėte dar prieš pasirodant fiziniams pokyčiams.

Yra daug, daug žmonių, kurie išbando techniką, norėdami pamatyti specifinius pokyčius, ir savo prote turi įsitikinimą, kad šie pokyčiai turėtų įvykti per tam tikrą laiko tarpą. O tuomet, kai to neįvyksta, jie nustoja taikyti šią techniką. Kai kurie griebiasi kitų technikų, kiti iš viso nustoja tikėti, kad tai gali padėti. Matote daug žmonių, kurie pasiduoda, dar nespėjus pokyčiams pereiti per tris aukštesnius proto lygmenis ir patekti į fizinę plotmę.

Na ir vėlgi, jeigu taikysite mūsų mokymus, sugebėsite pasiekti tašką, kuriame būsite transformavę savo trijuose aukštesniuose kūnuose egzistuojančius įsitikinimus, energijas ir žaizdas, ir tuose trijuose kūnuose nebebus jokių blokų, kurie galėtų stabdyti pokyčius jūsų išorinėje situacijoje. Tačiau yra du dalykai, apie kuriuos turite pamąstyti. Visų pirma, jeigu jūsų išorinė situacija apima ir kitus žmones, pavyzdžiui, jūsų tėvus ir šeimą, tuomet savęs keitimas ne visada galės atnešti pokyčius išorinėje situacijoje.

Jeigu kiti žmonės keistis nenorės, tuomet kai kurių praktinių dalykų gali būti neįmanoma pakeisti vien keičiant save. Taip pat turite įvertinti kitų žmonių laisvą valią. Ir tuomet turite galimybę pasišalinti iš tos situacijos ir tuo būdu atnešti pokyčius. Tačiau negalite visada tikėtis, kad kiti žmonės pasikeis, ir iš tiesų negalite tikėtis, kad keisdami save taip pat pakeisite kitus žmones. Vėlgi, negalime panaudoti jūsų šaukinių ir invokacijų kitų žmonių laisvai valiai paminti.

Na ir dabar, paskutinis veiksnys, kurį turite įsisąmoninti, kad jūsų išorinėje situacijoje galėtų įvykti tam tikri praktiniai pokyčiai, yra tai, kad turite priimti tam tikrus sprendimus ir turite imtis tam tikrų veiksmų. Yra daug, daug žmonių, kurie tiki, kad, jei tik jie pasimels arba sukalbės invokaciją tam tikriems pokyčiams atnešti, tai tik tiek jiems ir tereikės daryti. Ir tuomet vieną dieną, kažkokio stebuklo dėka, aš arba Dievas, arba kuris nors kitas pakylėtasis mokytojas pasirodysime ir pakeisime jų išorinę situaciją.

Kai suvokiate laisvos valios realybę, suprantate, kad jūsų išorinė situacija, tokia, kokia ji šiuo metu yra, yra jūsų mokymosi proceso, jūsų augimo proceso dalis. Turite suprasti ir suvokti, kad jūsų išorinė situacija, tokia, kokia ji dabar yra, didele dalimi yra jūsų padarytų pasirinkimų, dažnai padarytų ankstesniame gyvenime, pasekmė. Galite kalbėti invokacijas savo trims aukštesniems kūnams išvalyti, tačiau, kad pokyčiai galėtų tapti fiziški, egzistuoja tam tikri sprendimai, kuriuos turite priimti savo sąmoningu protu. Todėl privalote ryžtis pažvelgti į save ir pažvelgti į tendencijas, kurias galite matyti šiame gyvenime, kuomet nenorėjote priiminėti sprendimų.

Labai dažnai, mano mylimieji, mes matome žmones, kuriems vienintelis dalykas, trukdantis įvykti pokyčiams jų gyvenime, yra kažkoks vienas sprendimas, kurio jie nenori priimti. Mes taip pat matome, kad jie nenorėjo priimti šio sprendimo arba į jį panašių sprendimų ir anksčiau šiame gyvenime, ir daugelį ankstesnių gyvenimų. Gali būti, kad ankstesniame gyvenime tam tikras sprendimas jus sužeidė, arba jus taip stipriai paveikė šio sprendimo pasekmės, kad pasąmoningai nusprendėte niekada daugiau nebenorintys priimti tokio sprendimo.

Yra daug, daug žmonių, kurie iš tiesų eina per gyvenimą ir žiūri į gyvenimą, remdamiesi šiuo nesąmoningai priimtu sprendimu, kad egzistuoja tam tikri sprendimai, kurių jie nenori priimti, egzistuoja tam tikri patyrimai, kurių jie nenori patirti, egzistuoja tam tikros pasekmės, kurių jie nenori dar kartą patirti. Realybėje, jie nenori tapti savo gyvenimo šeimininkais, jie net nenori iš tiesų nuspręsti: „Ko noriu gyvenime ir ką turėčiau padaryti, kad galėčiau tai pasiekti?“ Pavyzdžiui (ir duosiu jums paprastą pavyzdį), gali būti žmonių, kurie taip stipriai bijo padaryti klaidą, kad nedrįsta siekti aukštesnio išsilavinimo, bijodami neišlaikyti egzamino. Tačiau šie žmonės vis dar tebesvajoja apie tam tikro pobūdžio darbą, tačiau vienintelis praktiškas būdas gauti šį darbą yra įgyti tam darbui reikalingą išsilavinimą.

Jeigu norite tapti branduolinės fizikos specialistu, turite eiti į universitetą ir studijuoti šią sritį. Negalite sėdėti priešais altorių, kalbėti rožinius, melstis ir galvoti, kad vieną dieną prieš jus materializuosis dokumentas, kuriame bus parašyta, kad įgijote branduolinės fizikos daktaro laipsnį. Tai, žinoma, taip pat galioja ir daugeliui kitų, labiau kasdieniškų situacijų gyvenime, kuomet matote žmones, kurie pokyčių negali patirti tik dėl to, kad yra kažkoks sprendimas, kurio jie nenori priimti. Jie iš tiesų nenori pažvelgti į veidrodį ir tarti: „Kaip turėčiau pakeisti save, savo požiūrį, savo psichiką, kad galėčiau materializuoti šį išorinį pokytį?“ Jie nenori tapti savo gyvenimo šeimininkais ir todėl iš tiesų nenori pasiekti meistriškumo.

Yra daug dvasios mokinių, kurie pakylėtųjų mokytojų mokymuose buvo daugelį metų. Jie dirbo su savo psichika, valė savo tris aukštesniuosius kūnus ir iš tiesų pasiekė tam tikrą meistriškumo ir pasiekimų lygmenį. Tačiau jie nedrįsta fiziškai to pripažinti ir imtis veiksmų, nedrįsta pareikšti teisių į savo meistriškumą, nedrįsta savęs laikyti meistrais, tapatintis su meistrais ir elgtis kaip meistrai. Mes, žinoma, norėtume, kad žmonės tai įveiktų, idant galėtumėte pradėti išreikšti meistriškumą, kurį daugelis jūsų jau esate pasiekę vidiniuose lygmenyse. Tačiau yra kažkoks sprendimas, kurio nenorite priimti, ir todėl negalite materializuoti šio meistriškumo ir išreikšti jo fizinėje plotmėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels