Ramana Mahariši ir jo įsitikinimai

Klausimas: Praėjusio mėnesio konferencijoje Šiva išsakė komentarą apie Indijos guru, kuris įžymiai yra pasakęs: „Aukščiausias mokymas yra tyla“, tačiau toliau jis paaiškino, kodėl šis mokymas neatėjo iš Gyvenimo Upės ar iš pakylėtųjų mokytojų. Visgi aš nustebau sužinojęs, kad guru, apie kurį čia buvo kalbama, yra Ramana Mahariši, kuris, kaip Jėzus sakė, pakilo. Aš dėl to likau šiek tiek sumišęs. Ar galėtų Šiva paaiškinti, kodėl jis pacitavo Ramana Mahariši savo diktavime? Ar gali čia pamoka būti tokia, kad net ir išminčiaus žodžiai ne visada gali būti aukščiausia išraiška?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Šivos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Tai, kad pakylate, nereiškia, kad esate visais atžvilgiais tobuli ar kad buvote tobuli savo paskutiniame įsikūnijime. Tai reiškia, kad pasiekėte tam tikrą lygmenį, kuriame jums nebereikia grįžti į įsikūnijimą. Yra būtybių, kurios praleido nemažai laiko po savo fizinio kūno mirties, kad užsitarnautų pakylėjimą, kol iš tiesų galiausiai galėjo pereiti pakylėjimo procesą.

Ir Jėzus nesakė, kad Ramana Mahariši pakilo praėjus dviem sekundėms po jo kūno mirties. Priežastis, dėl kurios panaudojau šį mokymą, yra ta, kad tai tapo labai madingu priežodžiu tam tikruose dvasiniuose rateliuose, ypač tuose, kuriuose yra kalbama apie non-dualizmą. Ir juose yra žmonių, kurie teigia, kad aukščiausias mokymas yra tyla, ir todėl iš tiesų nieko nereikėtų sakyti. Ir šitai, žinoma, kaip aš ką tik sakiau, yra puolusios sąmonės išraiška, kuri nori su viskuo nueiti į kraštutinumus. Egzistuoja vienas dualistinis kraštutinumas, kuriame viską mėginate paaiškinti žodžiais, ir tuomet yra kitas dualistinis kraštutinumas, kuriame sakote: „O, nieko nėra įmanoma paaiškinti žodžiais.“ Na, o mes perdavėme vidurio kelią, kuriame sakome, kad egzistuoja tam tikri dvasinės karalijos ir dvasinės realybės aspektai, kurie negali būti aprašyti žodžiais tokioje tankioje planetoje kaip Žemė. Tačiau tai nereiškia, jog nėra jokios vertės duoti žodžiais išreikštą mokymą. Nes jeigu žmonės ryšis naudotis žodžiais išreikštu mokymu, kad siektų žodžius peržengiančio patyrimo, tuomet žodžiai gali pasitarnauti kaip pagrindas šiam patyrimui sužadinti.

Na ir dabar, matėte, kad buvo tokių Ramana Mahariši pasekėjų, kurie pavertė jį stabu iki labai nesveiko laipsnio. Ir jie turėjo šią koncepciją, kad kai jis sėdėjo tenai tyloje, jis kažką perdavinėjo savo mokiniams per tą tylą. Na, neneigiu, kad įsikūnijime esantis žmogus, kuris yra pasiekęs aukštesnį sąmonės lygį, iš tiesų gali perduoti dvasinę energiją kitam žmogui, kaip Jėzus, žinoma, tai darė daug kartų. Bet kur yra logika sakyti, kad šis energijos perdavimas gali vykti tik per tylą? Kodėl gi tai lygiai taip pat negalėtų vykti per žodžius, ką Jėzus taip pat daug kartų darė? Ir štai kodėl mano mintis buvo tokia, kad nepaisant savo pasiekto aukšto sąmonės lygmens, Ramana Mahariši klaidingai suprato tam tikrus dalykus. Įskaitant ir visą šį Vedų įvaizdį, kad tik Brahmanas yra tikras, o pasaulis yra iliuzija. Matote, jeigu norėtumėte eiti su tuo šiek tiek toliau, matysite, kad yra žmonių, kurie gali laikytis įsikibę tam tikrų išorinių įsitikinimų, ateinančių iš tam tikrų religijų. Ir visgi vidiniuose savo esybės lygmenyse jie įveikė pakankamai atskirųjų savasčių, įveikė pakankamai žmogiškos sąmonės, kad iš tiesų galėtų pakilti.

Kitaip tariant, neprivalote turėti tik teisingus įsitikinimus ir neturėti jokių klaidingų įsitikinimų, kad užsitarnautumėte savo pakylėjimą. Galite matyti, kad yra žmonių, kurie pakilo iš krikščioniškos tradicijos, ir jie iki pat savo pakylėjimo tikėjo tam tikromis krikščioniškomis doktrinomis. Yra žmonių iš induizmo tradicijos, iš budizmo tradicijos, iš daoizmo tradicijos, netgi yra keletas iš musulmoniškos, o tiksliau, sufizmo tradicijos. Daugelis šių žmonių iki pat savo mirties laikėsi tam tikrų įsitikinimų, kurie atėjo iš jų religinės aplinkos ar kultūros. Tačiau jie vis tiek viduje pakankamai visko išsprendė, kad jiems nebereikėjo grįžti į įsikūnijimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels