Jogananda, jo mokymai ir pakylėtieji mokytojai

Klausimas: Ar Jogananda buvo remiamas Mokytojų ar Kristaus? Ar jis atnešė tikruosius Jėzaus Kristaus mokymus į Vakarus? Jis kalbėjo apie Kristaus sąmonę.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Taip, Jogananda buvo remiamas Pakylėtųjų Mokytojų. Tačiau ką reiškia rėmimas? Egzistuoja skirtingi paramos lygmenys. Jis iš tiesų buvo su mumis susiderinęs. Ir jis taip pat sugebėjo susiderinti su Jėzumi ir perduoti daug, daug mokymų, kurie iš tiesų buvo labai labai gilūs, lyginant su tais mokymais, kuriuos randate Vakaruose krikščionybės religijose. Tai nereiškia, kad Jogananda perdavė vienintelį mokymą apie Jėzų, kuris kada nors galėtų būti perduotas. Kaip jau anksčiau sakėme, kiekvienas mokymas yra perduodamas tam tikrame kontekste. Kadangi jis pats buvo kilęs iš Rytų kultūros, tai tam tikru laipsniu buvo pranašumas, kadangi jis buvo laisvesnis nei būtų buvęs, jeigu būtų užaugęs Vakaruose, krikščioniškoje aplinkoje.

Tačiau tai taip pat reiškė, kad jis turėjo tam tikrą pasaulėžiūrą, kuri rėmėsi jo rytietiška kultūra, ir tai jį tam tikru laipsniu ribojo. Tai jokiu būdu nepaneigia to, ką jis perdavė, tačiau, vėlgi, tai yra viena iš tų situacijų, kuriose mes nė vieno neskatiname žiūrėti į mokymus apie Kristų, kurie buvo perduoti Joganandos, ar į mokymus, kurie buvo perduoti Summit Lighthouse organizacijoje ar per šią dispensaciją, ir tuomet naudotis analitiniu protu, lyginant ir ieškant neatitikimų bei prieštaravimų. Tai nėra konstruktyvu.

Jeigu jaučiate vidinį intuityvų impulsą studijuoti Joganandos mokymus, iš tiesų galite tai daryti. Jeigu jie jums suteikia kažką vertingo, jeigu jie jums suteikia įžvalgų ir įkvėpimo, tai yra gerai. Bet tik nesinaudokite analitiniu protu mėgindami lyginti. Per Joganandą perduoti mokymai buvo tikri, jie buvo unikalūs, jie gali padėti tam tikrai grupei žmonių. Jeigu priklausote šiai grupei, viskas su jumis yra gerai. Tačiau neverskite savęs to studijuoti. Ir nelyginkite analitiniu protu. Tegul kiekvienas individualus mokymas jums suteikia savitą patyrimą. Kitaip tariant, galite naudotis Joganandos mokymais apie Kristiškumą, kad įgytumėte tam tikras įžvalgas, galite naudotis per šį pasiuntinį perduotais mokymais, kad įgytumėte kitas įžvalgas. Ir tarp jų nebus jokio prieštaravimo, tarp jų nebus jokio konflikto, nors linijiškas protas gali sugebėti rasti konfliktą. Tačiau jeigu pakilsite virš linijiško proto, galėsite paaugti iš abiejų mokymų studijavimo. Jeigu jaučiate impulsą studijuoti juos abu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels