Padauginimo faktorius

Klausimas: Žinau, kad Motina Marija anksčiau sakė, jog egzistuoja padauginimo faktorius, skaitant šaukinius 3, 9, 33 arba 144 kartus. Noriu paklausti: jeigu invokacijos/šaukiniai yra perskaitomi 9 kartus arba 33 kartus, ar jie ir yra atitinkamai padauginami: 9 arba 33 kartus? Tad ar galėtume sakyti, kad perskaitėme juos 81 kartą arba 1089 kartus?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Tai yra pernelyg linijiška. Mokytojai sakė, kad egzistuoja padauginimo faktorius, kai darote tai 3, 9 arba 33 kartus, arba 144 kartus. Jie nesakė, kad tai yra tas pats skaičius pakeltas kvadratu. Jie niekada to nesakė. Tai gali šiek tiek varijuoti, nes taip pat būna taip, kad mokytojai remia tam tikrą invokaciją arba šaukinį, ir jis mokytojų yra padauginamas tam tikru faktoriumi. Tačiau dažnai jie nesako, koks yra šis faktorius. Iš tiesų nėra būtina taip linijiškai apie tai mąstyti. Tiesiog galite žinoti, kad jeigu kalbate tai daugiau kartų, kodėl tuomet nesukalbėjus 3, 9 arba 33 kartus, nes žinote, jog egzistuoja padauginimo faktorius. Nekvaršinkite sau galvos, kokio jis yra didumo.

Jūs taip pat netgi galite į tai pažvelgti iš kitokios perspektyvos, kuri nėra tokia linijiška. Ir tai yra, kad šaukinių kalbėjimas nėra mechaniškas dalykas. Vienas žmogus gali kalbėti šaukinį, ir jis tiesiog kalba mechaniškai, tiesiog burna sako žodžius, ir tai turi tam tikrą poveikį. Bet tuomet kitas žmogus gali į tai sudėti visą savo širdį, labai įsijausti, jis gali iš tiesų jausti, kas yra sakoma šaukinyje arba invokacijoje, ir tai tuomet turės didesnį poveikį. Žinoma, tai bus padauginta pagal poveikį. Ir kartais gali būti taip, kad kuo didesnį turite susiderinimą, tuo didesnis yra padauginimo faktorius. Tad nežiūrėkite į tai taip linijiškai. Tiesiog mėgaukitės tekėjimu ir pernelyg į tai nesigilinkite. Neutralizuokite tą mąstantį analitinį protą ir tiesiog leiskite, kad tai tekėtų iš širdies.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels