Šviesos Brolija ir tamsos brolija

TEMOS: Pakylėtųjų Mokytojų Brolija siekia pakylėti visą gyvybę aukštyn – tamsos brolija siekia pavergti žmones – dvi tamsos brolijos stovyklos – juodoji brolija atrodo tamsi – netikra hierarchija atrodo esanti geranoriška – apsišaukėliai, apsimetinėjantys pakylėtaisiais mokytojais – ieškokite vienovės už išorinių regimybių – raktas į augimą yra įveikti atskirtį nuo Dievo – kelias į Kristiškumą yra vienintelis būdas ištrūkti iš tamsos brolijos ir jos žaltiškų melų – tamsos jėgos moka labai išradingai apgaudinėti – vienintelis būdas atskirti yra pagal vibracijas, ir tai yra Kristaus įžvalgumas

Klausimas: Ar egzistuoja Šviesos Brolija ir Tamsos Brolija?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iš tiesų egzistuoja Šviesos Brolija ir iš tiesų egzistuoja tamsos brolija.

Šviesos Brolija tradiciškai buvo vadinama įvairiais vardais – Šventieji, vilkintys Baltais Apsiaustais, Didžioji Baltoji Brolija, Baltoji Ložė, Pakylėtieji Pulkai, pakylėtieji mokytojai, dangiškasis Pulkas ir dar daug kitų vardų. XIX amžiuje mes gavome ypatingą dispensaciją labiau tiesioginiam darbui su žmonija ir mums buvo leista apreikšti savo buvimą visiems, kurie buvo pasirengę klausytis.

Mes davėme dvasinius mokymus per daugelį įvairių organizacijų ir individų. Tamsos brolija mėgina neutralizuoti mūsų pastangas, duodama mokymus, kurių tikslas yra suklaidinti žmones. Todėl ne visus mokymus, kurie teigia atstovaujantys pakylėtuosius mokytojus, iš tiesų davėme mes. Leiskite man paaiškinti, kaip visa tai vyksta.

Išsamesnį mokymą apie tai daviau kitur, tačiau čia duosiu sutrumpintą jo versiją. Daoizme egzistuoja Tai-Či simbolis. Šis simbolis vaizduoja dvi viena kitą papildančias jėgas, iš kurių harmoningos sąveikos gimė visa visata. Tai yra teisingas mokymas ir nuostabi dangiškųjų principų iliustracija.

Atkreipkite dėmesį, kad pagrindinė mintis čia yra ta, jog dvi Tai-Či simbolyje vaizduojamos jėgos nėra priešingos viena kitai. Nors jos turi skirtingas savybes, šios savybės nėra priešingybės. Todėl, kai šios dvi jėgos, arba poliariškumai, apsijungia, jų sąveika sukuria naują realybės aspektą. Ši nauja kūrinija atitinka Dievo įstatymus ir todėl yra tvari. Ji savęs nesusinaikins. Atkreipkite dėmesį, kad šie du poliariškumai neturi jokių reliatyvių vertės etikečių, ir kalbos apie gėrį kaip priešingybę blogiui neturi jokios prasmės.

Tačiau puolusios būtybės paliko šį kūrybinį poliariškumą. Jos sukilo prieš kūrybinę Dievo tėkmę, o tai daryti jos galėjo tik įžengusios į atskirties sąmonę, į dualizmo sąmonę. Šioje sąmonės būsenoje nesugebate matyti savybės, kaip neturinčios sau priešingybės. Todėl tamsos brolija iš tiesų nesugeba matyti absoliutaus ir besąlyginio Dievo gerumo. Viskas, ką jie mato, yra reliatyvus gėris ir reliatyvus blogis. Tačiau abi šios priešingybės buvo sukurtos per dualistinę sąmonę.

Jeigu kartu sudėsite reliatyvų gėrį ir reliatyvų blogį, jie vienas kitą sunaikins, tai reiškia, jog jie niekada negalės sukurti nieko tvaraus. Tiesą sakant, reliatyvus gėris ir reliatyvus blogis visada bus kovoje prieš vienas kitą. Tamsos brolija nori jus įtikinti, kad privalote dalyvauti šioje kovoje ir kad turite padėti reliatyviam gėriui laimėti prieš reliatyvų blogį. Visa tai tėra iliuzijos, nes, jeigu reliatyviam gėriui pavyktų sunaikinti blogį, jis ir pats kartu susinaikintų. Tačiau reliatyvus gėris niekada negalės sunaikinti savo reliatyvios priešingybės, ir todėl ši kova neturi pabaigos.

Tačiau per Kristaus įžvalgumą matote, kad tamsos brolija pati susikūrė dvi stovyklas – ką ji tiesiog PRIVALO daryti būdama dualizme. Tad viena stovykla yra tai, ką dauguma žmonių laikytų tamsos brolija, tai yra, jog jai priklausančios būtybės aiškiai atrodo tamsios ir maištingos. Šios būtybės siekia suvilioti žmones tikėjimu, kad blogis tiesiog yra Dievo priešingybė, ir kad, jeigu blogis laimės, tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Jie siekia suvilioti žmones valdžia, pavyzdžiui, fizinėmis galiomis, juodąja magija, raganavimu arba satanistiniais ritualais. Jie siekia, kad reliatyvus blogis užkariautų Žemę.

Tačiau kita stovykla yra tai, ką mes paprastai vadiname netikra hierarchija, ir jai priklausančios būtybės visiškai neatrodo tamsios. Priešingai, jos atrodo nusiteikusios absoliučiai geranoriškai ir netgi atrodo esančios dvasingos. Tiesą sakant, kai kurios iš šių būtybių vaizduoja save pakylėtaisiais mokytojais, o tai reiškia, jog jos yra apsišaukėlės. Didelė dalis taip vadinamųjų pakylėtųjų mokytojų čenelingų, kuriuos galite rasti internete, ateina iš šių būtybių. Vienas būdas tai pamatyti yra suvokti, kad šios būtybės save laiko tamsos būtybių opozicijoje, ir jos mėgins įtraukti jus į šią kovą, naudodamosis labai subtilia logikos forma, kurią mes vadiname žaltiška logika. Jos siekia, kad reliatyvus gėris užkariautų pasaulį, sunaikindamas blogį.

Dar vienas didelis skirtumas tarp Šviesos Brolijos ir tamsos brolijos yra tai, kad Šviesos Brolija visada siekia apvienyti, kai tuo tarpu tamsos brolija siekia suskaldyti. Esminė dvasinė tiesa yra paprastas faktas, kad viskas visoje visatoje yra sukurta iš Dievo substancijos, Dievo energijos. Kad ir kokios bebūtų išorinės regimybės, viskas iš tiesų yra sukurta iš Dievo esybės. Todėl, kad ir kokios bebūtų išorinės regimybės, egzistuoja pamatinė vienovė, esanti aukščiau bet kokių skirtumų.

Esminis raktas į dvasinį augimą yra įveikti iliuziją, kad kas nors gali būti atskirta nuo Dievo. Vienintelė tikra žmonių problema yra atskirties nuo Dievo jausmas. Raktas į dvasinį augimą, raktas į nušvitimą yra įveikti šią Majos iliuziją.

Tamsos brolija padarys viską, ką tik įmanys sugalvoti, kad sukliudytų žmonėms įveikti šią iliuziją. Tamsos jėgos pasirinko atsiskirti nuo Dievo. Kai kurios iš šių jėgų iš tiesų tiki, kad joms pavyko susikurti pasaulį, kuriame Dievo nėra arba kuris yra Dievo opozicijoje.

Iš tiesų nieko daugiau be Dievo nėra. Dievas yra viskas, kas yra, ir Dievo substancija yra visur. Jeigu Dievas yra visur, kaip galėtumėte rasti vietą, kur Jo nebūtų? Iš tikrųjų, Dievas iš tiesų yra visur, tačiau, kadangi tam tikroms būtybėms buvo suteikta laisva valia, jos turi gebėjimą susikurti iliuziją, kad yra atskirtos nuo Dievo. Tačiau ši iliuzija egzistuoja tiktai jų pačių protuose, ir ji gali tęsti savo egzistavimą tiktai tol, kol jie jai teikia galios, rinkdamiesi palaikyti šį melą.

Centrinė mano svetainės žinia yra paskatinti visus žmones eiti asmeninio Kristiškumo keliu. Keliaudami šiuo keliu, pamažu išsiugdysite gebėjimą pakilti virš iliuzijos, kad jūs, ir viskas šiame pasaulyje, yra atskirta nuo Dievo. Išsiugdysite gebėjimą matyti už įvairovės slypinčią vienovę. Taip pat pradėsite atrasti intuicijos jausmą, vidinį įžvalgumą, kuris leis jums pamatyti tamsos brolijos skleidžiamą melą ir iliuzijas.

Neapsigaukite, šios jėgos planetoje buvo labai ilgą laiką ir jos yra pasiekusios tam tikrą suktumą. Jos labai išradingai moka kurti idėjas ir tikėjimo sistemas, kuriose yra daug tiesos teiginių, tačiau tarp jų yra įmaišyta keletas teiginių, užtvirtinančių atskirties iliuziją. Kai kuriais atvejais, vienintelis būdas atskirti šviesą nuo tamsos yra pagal vibracijas. Keliaudami asmeninio Kristiškumo keliu, įgysite gebėjimą skaityti vibracijas ir išsiugdysite gebėjimą atskirti šviesą nuo tamsos.

Jeigu dar neišsiugdėte šio intuicinio gebėjimo, mūsų svetainėje yra įrankių, kurie jums padės pagreitinti šį procesą. Tačiau tai pat būtų pravartu visada prisiminti, kad tamsos brolija siekia skaldyti, kai tuo tarpu Šviesos Brolija visada siekia vienyti.

Pastaba iš Kim: Jeigu norite detalesnio ir išsamesnio mokymo apie tai, rekomenduoju knygą, Visrakčiai į Dvasinę Laisvę, kurią padiktavo Viešpats Maitrėja. Joje duotas pats detaliausias nuopolio aprašymas, kokį tik įmanoma rasti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels