Pabuvojimas ant mirties slenksčio ir visažinystės patyrimas

Klausimas: Daugelis žmonių, kurie pabuvojo ant mirties slenksčio, sako, kad jie pateko į tokią visiškai pozityvią vietą, kurioje susitiko Dievą Kūrėją, ir staiga jie viską žinojo, kas yra, kas kada nors buvo ir kas kada nors bus. Man čia atrodo kažkas ne taip. Iš to išeina, kad jeigu aš jau viską žinau, ar gali tuomet būti įmanoma savitranscendencija? Jaučiu, kad žmonės šitaip apibūdina savo išėjimo iš kūno patyrimą, nes tai yra toks milžiniškas kontrastas, lyginant su jų žemiška patirtimi. Ar galėtų mokytojai pateikti savo perspektyvą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Na, turite čia suprasti, kad pabuvojimo ant mirties slenksčio patyrimas yra tokia patirtis, kai žmogus išeina iš savo įprastinės sąmonės būsenos. Žinoma, egzistuoja daug būdų, kaip galite išeiti iš savo įprastinės sąmonės būsenos, ir tai pasiekti yra skirti daugelis dvasinių įrankių ir technikų. Tačiau kai kurie žmonės negali to padaryti, nebent patirtų savo fizinio kūno mirtį, nes tiktai tuomet jų protai yra išlaisvinami nuo susitapatinimo su kūnu.

Ir tai jums rodo, kad dauguma žmonių, kurie patyrė pabuvojimo ant mirties slenksčio patyrimą, turi akivaizdų prisirišimą prie kūno, o tai reiškia, kad jie nėra labai aukštame sąmonės lygyje. Nes tuomet jūs galite išeiti iš savo įprastinio patyrimo būsenos, arba sąmonės būsenos, nepatyrę kūno mirties.

Kur žmogus nueina po kūno mirties, ar ši mirtis būtų laikina, atsidūrus ant mirties slenksčio, ar tai būtų negrįžtama mirtis, lemia žmogaus sąmonės lygis. Ir tai, ką jūs tenai patiriate, lemia jūsų sąmonės lygis. Na ir dabar, kai kurie žmonės pamato pragaro vizijas, pabuvoję ant mirties slenksčio, o kiti patiria tai, ką jie vadina dangaus vizijomis. Ir kai kurie patiria tai, ką jie vadina Dievu Kūrėju, tačiau tai nėra tai, ką mes vadiname Kūrėju. Tai yra šis proto įvaizdis, kuris buvo sukurtas žemesnėje identiteto karalijoje, šio visažinio, geradario Dievo, kurį jūs matote monoteistinėse religijose. Ir tikslas čia iš tiesų yra suteikti jiems kontrastą jų įprastiniam sąmonės suvokimui.

Ir klausimas yra, ar jie tuo pasinaudos, pasinaudos tuo savo sąmonės lygiui transcenduoti, kaip kai kurie tai padaro, o gal jie tuo pasinaudos savo turimiems įsitikinimams patvirtinti, pavyzdžiui, savo krikščioniškiems įsitikinimams, savo tikėjimui krikščionišku Dievo įvaizdžiu. Būdami dvasingu žmogumi, galite pasisemti įkvėpimo iš šių ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių patyrimų, tačiau negalite priimti visko, ką šie žmonės patyrė, ar ką jie apie tai sako, pažodžiui. Na ir dabar, esi teisus savo pastebėjime, kad priežastis, kodėl žmonės jaučia viską žinantys, yra ta, jog tai yra toks didžiulis kontrastas su jų įprastine ribota sąmonės būsena. Yra įmanoma užmegzti ryšį su aukštesne identiteto karalija, arba žemesne identiteto karalija, ir patirti būtybes, kurios turi daug platesnę sąmonę nei žmonės turi Žemėje. Ir tai gali jums sukurti įspūdį, kad šios būtybės viską žino, nes jos žino tiek nepalyginamai daugiau, ir jos mato daug daugiau nei jūs matote Žemėje. Tačiau niekas visko nežino, net ir Kūrėjas, kaip paaiškinome, nes laisva valia yra aukščiausias įstatymas.

O laisva valia negali būti nuspėjama, nes kitaip ji nebūtų laisva valia. Ir kai kuriuose šiuose žmonėse jūs matote, kad jie priėmė šį klaidingą Dievo įvaizdį, apie kurį kalbėjo Maitrėja – visagalio, visažinio, geradario Dievo, kuris tariamai viską kontroliuoja. Tačiau, kaip Maitrėja paaiškino, šis Dievas realybėje neegzistuoja, jis egzistuoja tik kaip kolektyviškai sukurtas padaras, kurį žmonės ilgą laiką maitino savo energija.

Niekas visko nežino. Žinoma, būdami pakylėtuoju mokytoju turite daug platesnę perspektyvą. Ir galite žinoti daug, daug dalykų. Aš, būdama pakylėtąja mokytoja, jeigu iš tiesų noriu sužinoti, ką Alfa ir Omega aukščiausiame formų pasaulio lygmenyje žino apie tam tikrą klausimą, galiu pakelti savo sąmonę ir užmegzti su jais ryšį, tuo būdu patirdama tai, ką patiria jie. Tačiau net ir jie, žinoma, nežino ateities visomis detalėmis. Jie gali sugebėti matyti tam tikras tendencijas ir projektuoti į ateitį. Ir, žinoma, galėtume sakyti, kad Kūrėjas žino, jog visos sferos galiausiai pakils.

Tačiau kiek ilgai tai truks ir kaip tiksliai visa tai vystysis, nėra įmanoma žinoti, nes egzistuoja laisva valia. Tačiau, vėlgi, visada galime sakyti, kad tam tikrame sąmonės lygyje esantiems žmonėms net ir šie pabuvojimo ant mirties slenksčio patyrimai turi tam tikrą vertę, nes potencialiai gali atverti žmonių protus faktui, kad yra daug daugiau, ką galima sužinoti apie gyvenimą, nei tai, ką jūs žinote Žemėje, net ir ką galima rasti išorinėse religijose ar moksliniame materializme, ar politinėse ideologijose.

Galime sakyti, kad daugelis žmonių galvoja, jog kadangi jie turi šią religiją, kuri yra aukščiausia tiesa, jie viską žino, ką yra svarbu žinoti. Ir tokiems žmonėms gali būti vertinga patirti, kad jie visko nežino ir yra daug daugiau, ką galima sužinoti. Žinoma, galime sakyti, kad nė vienas žmogus Žemėje, kuris patiria pabuvojimą ant mirties slenksčio ir grįžta į gyvenimą, iš tiesų negali visko žinoti, nes kaip ribota sąmonė, kurią turite, galėtų iš tiesų viską žinoti? Jis tik gali patirti šį išplėstos sąmonės jausmą, kuomet jums atrodo, kad jūs viską žinote, kad žinote nepalyginamai daugiau, nei žinojote būdami įsikūnijime.

Ir tai tuomet jums gali suteikti vertingą perspektyvą, kuri potencialiai gali padėti jums išplėsti savo sąmonę ir atverti savo protą naujoms žinioms, kaip tai įvyko daugeliui žmonių, kurie pabuvojo ant mirties slenksčio, ir daugeliui žmonių, kurie apie tai skaitė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels