Gyvenimo peržiūra

Klausimas: Ar galėtumėte mums duoti mokymą apie gyvenimo peržiūrą, su kuria žmogus susiduria po mirties? Ar jis peržiūri likusias energijos bangas, kurios buvo performuotos po to, kai jis jas patyrė, kaip buvo paaiškinta Mokytojo MOR diktavime Estijoje, o gal patiria tai, kas iš tiesų tenai įvyko? Kitaip tariant, jeigu siela prarado savo galią, arba Esatį, kas įvyksta gyvenimo peržiūroje? Ir kas nutinka, jeigu siela suskyla? Argi prisiminimai nėra saugomi sieloje? Jeigu siela suskyla arba yra prarandama, ar taip pat yra prarandami ir prisiminimai? Užpildykime šį žinių trūkumą gyvenimo peržiūros klausimu su atsakymais ir žiniomis iš pakylėtųjų mokytojų.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Pati gyvenimo peržiūros forma priklauso nuo konkretaus žmogaus sąmonės lygio. Yra daug, daug žmonių pasaulyje, kurie nėra atviri gyvenimo peržiūrai. Jie visiškai nėra jai atviri. Yra tokių, kurie yra dalinai atviri, tačiau jie labai selektyviai renkasi, į ką yra pasiruošę pažvelgti. Tad dažnai būna taip, kad mums nelabai yra su kuo dirbti su tais žmonėmis. Jie atstumia mūsų pagalbą, ir paprastai jie prisitraukia prie vieno iš žemesnių emocinės karalijos lygmenų, mūsų taip vadinamos astralinės plotmės lygmenų. Ir jie praleidžia tenai šiek tiek laiko tarp įsikūnijimų, kol vėl įsikūnija su iš esmės ta pačia sąmone, kurią turėjo savo ankstesniame įsikūnijime. Būtent dėl to galite matyti žmones Žemėje, kurie inkarnuojasi keletą kartų, tačiau jų daromas progresas yra labai lėtas, labai laipsniškas.

Na ir dabar, jeigu žmonės yra atviresni, tuomet mes mėginame su jais dirbti. Tačiau su jais galime dirbti tik jų laisvos valios apibrėžtuose parametruose, jų pasiryžime pažvelgti į save ir prisiimti atsakomybę už save. Jeigu žmogus nebuvo pradėjęs eiti dvasiniu keliu ankstesniame gyvenime, egzistuoja limitas tam, ką mes galime padaryti. Turime padėti šiam žmogui geriausiai kaip galime. Ir dažnai būna taip, kad žmogus net nėra atviras susitikti mus, pakylėtuosius mokytojus, tačiau yra atviras susitikti giminaičius iš savo buvusio gyvenimo. Vėlgi, jie nueina, nebūtinai į astralinę plotmę, jeigu neturi žemesnės sąmonės, tačiau jie nueina į aukštesnius emocinės karalijos lygmenis arba į mentalinę karaliją, kurioje gali padaryti tam tikrą progresą. Ir vis dėlto, jie grįžta į savo sekantį įsikūnijimą reliatyviai nedaug pasistūmėję į priekį.

Kai žmonės eina dvasiniu keliu, turime daugiau su kuo dirbti. Ir, vėlgi, priklausomai nuo to, kiek jie yra atviri tirti save, mes jiems galime duoti daug geresnę gyvenimo peržiūrą, ir tai yra, iš esmės, kad jūs peržiūrite savo gyvenimą, ne iš vidaus, bet iš išorės. Tačiau, kaip jau anksčiau sakėme, tai nereiškia, kad jūs būtinai esate aukštesniame sąmonės lygyje. Žmonės, kurie yra žemesniuose kelio lygmenyse ar netgi iš viso nėra kelyje, jie žiūrės į įvykius iš savo paskutinio gyvenimo ir vertins bei teis šiuos įvykius pagal savo sąmonės lygį. Tiesiog yra taip, kad kai atsiskiria nuo kūno, jiems tampa sunkiau ignoruoti arba nustumti į šalį tam tikrus dalykus. Jiems tenka pažvelgti į tai labiau tiesioginiu būdu, tenka pamatyti, ką padarė ir kaip tai paveikė kitus žmones. Ir jie tuomet teisia tai su savo sąmonės lygiu. Jeigu turėjo labai teisiantį požiūrį į kitus žmones, tuomet jie bus linkę teisiančiai žiūrėti ir į save.

Na ir dabar, jeigu žmonės yra padarę didesnį progresą dvasiniame kelyje, tuomet jie gali patirti daug konstruktyvesnę gyvenimo peržiūrą, ir mes juos iš tiesų galime pakelti į aukštesnį sąmonės lygį nei ta sąmonė, kurią jie turėjo savo praėjusiame gyvenime, galime jiems padėti peržiūrėti savo gyvenimą ir daugiau iš jo pasimokyti.

Kas liečia atvejus, kai siela buvo sutrupinta, negalite iš tiesų sakyti, kad siela buvo prarasta, tačiau siela buvo sužalota arba suskaldyta. Tai yra tiesa, kad gali būti įvykių, kurių būtybė nebeprisimena. Tačiau gyvenimo peržiūroje mes iš tiesų galime parodyti tuos įvykius iš akašos kronikų, kad žmogus galėtų pamatyti, kas įvyko. Tačiau mes tai darome tik tuo atveju, jeigu žmogui kyla klausimas, kas įvyko toje ar anoje situacijoje, arba: „Kodėl aš patyriau šią traumą, kuri suskaldė mano sielą?“

Mes tuomet paimame šias sužeistas sielas ir nusivedame jas į ypatingas vietas, kurias esame sukūrę žemesnėje identiteto karalijoje, kur jos gali gauti gydymą ir pagalbą išsigydyti savo sielą, ir jeigu to nori, jos netgi gali susigrąžinti kai kurias iš šių prarastų sielos dalių, kad galėtų sugrįžti į įsikūnijimą neturėdamos tų žaizdų. Tačiau, vėlgi, tai priklauso nuo to, kiek siela yra tam atvira. Kai kuriais atvejais, žmonėms tiesiog reikia pabūti saugioje ir jaukioje aplinkoje, kurioje jie galėtų gyti, kartais labai ilgą laiką.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels