Giminaičių matymas ir girdėjimas po mirties

Klausimas: Ar gali žmogus po kūno mirties matyti ir girdėti savo giminaičius 40 dienų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Tai priklauso nuo individualios sąmonės, kokioje sąmonėje jūs šiuo metu esate. Taip pat tai priklauso ir nuo to, kiek jums yra lengva paleisti ir pereiti į sekančią vietą, į kurią einate. Keturiasdešimt dienų nėra akmenyje iškaltas skaičius. Kai kurie žmonės gali matyti ir girdėti savo giminaičius tam tikrą laiką, tačiau tai nėra fiksuotas skaičius, kuris privalo būti išlaikytas.

Esmė čia yra, kiek žmonės yra prisirišę prie savo šeimos ar savo gyvenimo fizinėje oktavoje. Kiek stipriai jie yra pasiryžę judėti toliau ir paleisti tą gyvenimą, pereiti į kitą etapą?

Kai kurie žmonės pereina taip greitai, kad jie niekada to neišgirsta. Kiti žmonės, kaip yra populiariai sakoma, mėgsta sudalyvauti savo laidotuvėse arba stebėti ceremoniją, išgirsti, ką žmonės apie juos kalba. Pakylėtųjų mokytojų mokiniui tikslas yra kuo greičiau judėti toliau, vos tik paliekate kūną. Judate pirmyn, ieškote šviesos, ieškote to tunelio, į jį įeinate, einate į šviesą ir esate pasiruošę susitikti tuos, kad ir kas jie būtų, kurie jus pasveikins tenai toje šviesoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels