Kaip žmonės susikuria negatyvią karmą

TEMOS: Jūs esate atsakingi už savo pačių veiksmus; nesate atsakingi už kitų veiksmus – jūs esate atsakingi už savo reakcijas į tai, ką kiti daro jums – principas, slypintis už Aukso Taisyklės – kaip susiformuoja karminiai sūkuriai – niekas negali išvengti savo karmos – sudėtingas karmos tinklas – sustabdykite sūkurį Aukso Taisykle – nėra priežasties bausti, nes tuo pasirūpins Dievo įstatymas – norite laisvės ar grandinių?

Klausimas: Mylimas Jėzau, prašau, papasakok plačiau, kaip žmonės susikuria negatyvią karmą. Pavyzdžiui, ar gali žmogus susikurti karmą, jeigu klausosi blogos muzikos prieš savo valią (viduje, kur tokia muzika groja)? Arba dalyvauja susitikime su žmonėmis, kuriame jie diskutuoja ir pateikia klaidingas idėjas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinu daugelyje vietų šioje svetainėje, viskas šiame pasaulyje yra sukurta iš Dievo energijos. Žmonės turi gebėjimą naudotis Dievo energija įvairiais būdais. Tą jie gali daryti savo veiksmais, bet taip pat savo mintimis ir jausmais. Jūs esate absoliučiai atsakingi už tai, ką darote su Dievo energija savo veiksmais, mintimis ir jausmais. Tačiau nesate atsakingi už tai, ką kiti žmonės daro jums.

Tad dabar panagrinėkime situaciją, kurioje esate priversti klausytis muzikos prieš savo norą. Šiuo atveju jokiais būdais negalite susikurti karmos klausydamiesi muzikos. Tačiau karmą galite susikurti, jeigu į muziką arba situaciją reaguosite negatyviu būdu. Kitaip tariant, jeigu susierzinsite arba supyksite, tuomet tai sukurs karmą, nes jūsų jausmai iškreips Dievo energiją, tekančią per jūsų sąmonę.

Vėlgi, jeigu jums kažkas dėstys klaidingas idėjas, karmos nesusikursite tiesiog klausydamiesi šių idėjų. Tačiau, jeigu reaguosite negatyviai į šias idėjas arba į šias idėjas pristatančius žmones, galite susikurti karmą. Taip pat ir priimdami tokias idėjas bei gyvendami pagal jas, galite susikurti karmą.

Trumpai tariant, karmos negalite susikurti dėl kitų žmonių veiksmų. Karmą galite susikurti savo reakcijomis į kitų žmonių veiksmus.

Tai yra vienas pagrindinių principų, slypinčių už Aukso Taisyklės, tik, deja, dauguma krikščionių nesuprato už šios taisyklės slypinčio gilaus principo. Jūs gyvenate pasaulyje, kuriame kiekvienas žmogus turi laisvą valią. Jūs taip pat gyvenate pasaulyje, kuris labai toli nutolo nuo pirminio Dievo tyrumo ir intencijos. Todėl šiame pasaulyje yra daug žmonių, nusileidusių į labai žemą sąmonės lygį, kuriame jie yra visiškai susikoncentravę į save ir yra panirę į visišką savanaudiškumą. Todėl, kai patenkate į šį pasaulį, neišvengiamai susidursite su žmonėmis, kurie su jumis elgsis ne pagal Dievo įstatymus.

Kai žmogus su jumis blogai elgiasi, jis automatiškai sau kuriasi karmą. Nėra jokių būdų šiam žmogui išvengti atsakomybės už šią karmą, nors ji jam gali ir negrįžti dabartiniame gyvenime. Tai yra aiškiai aprašyta Biblijoje, posakyje, kad žmogus pjaus tai, ką pasėjo. Taip pat yra aiškiai parašyta, kad Dievas žmogui sugrąžins visą karmą: „Kerštas yra mano, sako Viešpats, aš atlyginsiu!“

Kadangi žmonės to nesupranta, dažnai nutinka taip, kad, kai su žmogumi blogai elgiamasi, jis arba ji imasi negatyvių veiksmų arba panyra į negatyvias mintis ir jausmus, susijusius su kitu žmogumi. Tai reiškia, kad antrasis žmogus dabar ir pats susikuria karmą šioje situacijoje. Tad užuot situacijoje buvus tik vienam žmogui, kuris būtų pažeidęs Dievo įstatymus ir susikūręs karmą, mes dabar susiduriame su sniego gniūžtės efektu, kuomet ir antrasis žmogus yra sugundomas susikurti karmą.

Tai gali sukurti žemyn traukiantį sūkurį tarp dviejų žmonių, kuris toliau gilėtų visą likusį gyvenimą ar netgi daugelį gyvenimų. Būtent tai matote vykstant visame pasaulyje, ne tik tarp individų, bet ir tarp žmonių grupių, tokių kaip šeimos, bendruomenės, tautos ir rasės.

Šiandieninis pasaulis yra neįtikėtinai suraizgytų karminių ryšių tarp žmonių tinklas. Šis tinklas yra nepaprastai sudėtingas ir kelia daugybę iššūkių besivystantiems gyvybės srautams ir jų dvasiniams mokytojams.

Aš atėjau išlaisvinti žmones nuo šio karminės raizgalynės tinklo, ir aiškiai suvokiau, jog norėdamas išlaisvinti žmones, turiu kaip nors sustabdyti negatyvų sūkurį, kuriame žmonės kuriasi vis didesnę ir didesnę karmą vieni su kitais. Kaip pagrindinį įrankį šiam nesibaigiančiam karminių santykių ciklui nutraukti daviau Aukso Taisyklę.

Jeigu kažkas priėjęs prie jūsų trenkia jums per veidą, šis žmogus susikuria karmą. Jeigu trenkiate šiam žmogui atgal, arba supykstate ar netgi pasiduodate baimei, taip pat kuriatės karmą. Tačiau, jeigu galite išlaikyti visišką neprisirišimą ir atsukti kitą skruostą, tuomet nesusikursite karmos toje situacijoje. Tuo būdu išlaisvinsite save nuo bet kokių karminių sūkurių, ir tiesiog galėsite judėti pirmyn iš tos situacijos, ir ji jums nebus našta bei netemps jūsų atgal.

Deja, kadangi mano mokymas apie karmą ir reinkarnaciją buvo pašalintas iš krikščionybės, dauguma šiuolaikinių krikščionių nesuprato gilaus principo, slypinčio už Aukso Taisyklės. Todėl jie nesugebėjo iki galo įsisąmoninti Aukso Taisyklės, ir būtent dėl to tokiai daugybei šiuolaikinių krikščionių yra taip sunku laikytis šios taisyklės su tikra neprisirišimo dvasia, kylančia iš besąlyginės meilės.

Net ir tuo atveju, kai kažkas jums labai pakenkia, karmos suvokimas padės jums suprasti, kad šis žmogus niekada negalės išvengti atsakomybės už savo veiksmus. Todėl jums nėra absoliučiai jokios priežasties siekti nubausti šį žmogų ar kultivuoti negatyvias mintis ar jausmus šiam žmogui. Galite tiesiog paleisti šią situaciją ir su meile leisti Dievui sugrąžinti šiam asmeniui jo karmą tam skirtu laiku. Tai jus išlaisvina judėti pirmyn iš šios situacijos, užuot patekus į negatyvų sūkurį, kuris gali darytis vis gilesnis per daugelį gyvenimų, kol galiausiai būsite susikūrę tokius stiprius karminius saitus su tuo žmogumi, jog jausitės niekaip negalintys nuo jo arba jos pabėgti.

Todėl pagrindinė motyvacija laikytis Aukso Taisyklės yra tai, ar jūs norite asmeninės laisvės, ar labiau norėtumėte likti prirakinti prie žmonių, kurie jums kenkė praeityje, ir kurie galbūt jums vis dar kenkia dabartyje. Vienintelis būdas išsilaisvinti iš tokių žmonių yra pilnai įsisąmoninti Aukso Taisyklę ir atsukti kitą skruostą su besąlygine meile. Ši meilė tampa kito žmogaus teismu ir užtikrina karmos grįžimą šiam žmogui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels