Ar dauguma žmonių yra naujokai Žemėje?

Klausimas: Pasaulio populiacijai pakilus nuo 3 milijardų 1960 metais iki daugiau nei 8 milijardų šiandien, ar nebūtų teisinga daryti prielaidą, kad dauguma šiandien Žemėje gyvenančių žmonių yra savo pirmame įsikūnijime Žemėje? Jeigu taip, ar galėtų mokytojai pasakyti, kokias tai gali turėti išdavas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Ne, tiesą sakant, tai nėra teisinga prielaida. Žemėje įvyko taip, kad turėjote šiuos ganėtinai audringus periodus. Vyko tam tikri dramatiški pakilimai ir nuosmukiai, kurie nėra užfiksuoti jūsų taip vadinamoje „istorijoje“, kuri, žinoma, tėra momentinė nuotrauka, fiksuojanti vos kelis pastaruosius tūkstančius gyvenimo šioje planetoje metų. Kaip jau anksčiau paaiškinome, gyvybė Žemėje siekia labai, labai tolimus laikus. Tai yra labai sudėtingas paveikslas, kurio dabar nenoriu čia detaliai nagrinėti. Tik pasakysiu, kad didžioji dauguma žmonių Žemėje, kurie šiandien yra įsikūniję Žemėje, absoliuti dauguma nėra savo pirmame įsikūnijime. Na, galiu tai perfrazuoti ir sakyti, kad beveik nėra žmonių, kurie būtų savo pirmame įsikūnijime Žemėje, tačiau, vėlgi, visada egzistuoja išimtys bet kuriai taisyklei. Tad leiskite man atsitraukti žingsnelį ir tai paaiškinti.

Žemė yra nenatūrali planeta, ji buvo nenatūrali planeta ilgą laiką. Šiandien Žemėje įsikūnijančios būtybės yra arba pirminiai Žemės gyventojai, kurie nepakilo iki Žemei tampant nenatūralia planeta, arba tai yra būtybės, kurios čia atėjo iš kitur ir todėl turėjo įsikūnijimus iki savo atėjimo į Žemę.

Žemėje vyksta tam tikra evoliucija, vyksta evoliucinis procesas. Mes jau anksčiau paaiškinome, kad materiali visata turi keturis lygmenis, ir tuose lygmenyse yra būtybių, kurias mes vadiname elementaliais, elementaliais formų statytojais. Šie elementaliai gali evoliucionuoti ir pasiekti tašką, kuomet kai kurie iš jų gali įsikūnyti žmonėmis. Turite labai nedidelį populiacijos Žemėje procentą, kurie yra šie elementaliai, jie yra savo pirmame įsikūnijime žmonėmis, tačiau tai yra labai nedidelis procentas. Taip pat yra žmonių, kurie savo gyvenimą pradėjo kaip elementaliai, tačiau jie jau nebėra savo pirmame įsikūnijime. Tačiau neturėtumėte naujai sukurtos būtybės, kuri būtų sukurta nusileisti į įsikūnijimą pirmą kartą nenatūralioje planetoje. Tai nevyksta, kalbu čia apie būtybę, kuri būtų sukurta iš pakylėtųjų mokytojų ir pasiųsta į įsikūnijimą. Tačiau, kaip sakiau, galite turėti elementalius, kurie evoliucionavo iš žemiau.

Absoliuti dauguma žmonių šiandien buvo Žemėje anksčiau, tačiau buvo laikotarpių, kai įsikūnijime nebuvo tiek daug žmonių, ir todėl daugelis jų buvo įsikūniję kitose planetose, o kai kurie buvo emocinėje, mentalinėje arba identiteto karalijose. Net ir šiandien, su 8 milijardais žmonių planetoje, jau anksčiau sakėme, kad idealus populiacijos skaičius yra 10 milijardų žmonių. Vis dar yra būtybių, kurios norėtų čia įsikūnyti, jeigu joms atsirastų kūnai, ir jos laukia, kada galės ateiti į įsikūnijimą.

Absoliuti dauguma būtybių yra ganėtinai patyrusios, šią patirtį jos įgijo iš Žemės arba iš kitų planetų. Kai kurios atėjo iš natūralių planetų kaip avatarai, kai kurios atėjo iš kitų nenatūralių planetų ir atėjo į Žemę dėl įvairių priežasčių, ir, žinoma, taip pat yra puolusių būtybių, kurios atėjo į Žemę. Jos visos yra labai patyrusios, ir tai turi pozityvų poveikį, kad yra patyrusios su tuo, ką reiškia būti įsikūnijime tankioje planetoje, tačiau taip pat turi ir negatyvų potencialią, kad jų protai gali būti labai uždari ir jos gali nenorėti transcenduoti savęs. Štai kodėl matote tiek daug konfliktų Žemėje, nes įsitraukdami į šį konfliktą žmonės, taip sakant, verčia vienas kitą atverti savo protus kitokiems būdams žiūrėti į gyvenimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels