Sutartis su demonais

Klausimas: Išgyvenau baisių patyrimų, susijusių su juodąja magija, bet laimei mane iš to išgelbėjo galingas dvasinis darbininkas. Tačiau vis dar nuo to kenčiu, ir yra labai sunku visiškai nuo to išsilaisvinti. Savo susidūrimų su šiais sunkumais metu girdėjau, kad yra žmonių, kuriems pavyksta sudaryti sutartį su demonais ir šios sutarties dėka demonai gali užmesti labai galingą magijos tinklą savo taikiniams. Jeigu tai tiesa, kaip demonai gali turėti teisę stipriai kištis į žmonių gyvenimą, kurie turi laisvą valią Žemėje tik dėl šios sutarties, ir kaip galima visiškai nuo to išsilaisvinti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m. vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Na, nėra tokių demonų, kurie galėtų kištis į jūsų laisvą valią. Jie jus gali veikti tik tuomet, kai padarote tam tikrus pasirinkimus. Ir jeigu žmonės sudaro sutartį su demonais, dėl kurios šiems žmonėms yra suteikiama tam tikra įtaka arba tam tikros galios, arba jie gauna pagalbą pasiekti tam tikrus tikslus gyvenime, jie tuomet savanoriškai suteikia demonams priėjimą prie savęs, ir šie demonai visada norės kažko mainais.

Būtent dėl to jie nori sutarties, kuri jus įpareigotų, tuo tarpu pakylėtasis mokytojas nereikalauja iš jūsų sudaryti jokių sutarčių. Mes jums duodame tai, ką matome jus galint pakelti, ir jeigu tai padauginate, duodame jums daugiau. Jeigu to nepadauginate, duodame jums mažiau. Tačiau nėra jokio įsipareigojimo iš jūsų pusės ir mes nieko iš jūsų neimame. Pasaulio istorijos eigoje buvo daug žmonių, tiek dvasingų, tiek nedvasingų, kurie išsiugdė tokį stiprų prisirišimą prie troškimo pasiekti tam tikrą tikslą ar įgyti tam tikras galias, kad jie, taip sakant, buvo pasiryžę parduoti savo sielą velniui, kad pasiektų šitai Žemėje, kad pasiektų kažką Žemėje.

Daugelis diktatorių, kuriuos matėte tiek Korėjoje, tiek kitur, įskaitant ir Šiaurės Korėjos diktatorių, turi sudarę tam tikrą sutartį su demonais, kuomet jie turi tam tikrą valdžią savo pasekėjams, suteiktą jiems demonų. Tačiau žinoma, jie už tai turi mokėti kainą, kadangi demonai nori kažko mainais, kad ir kas tai būtų individualiu atveju. Sutartis gali būti nutraukta tik tuomet, kai žmonės suvokia, jog padarė pasirinkimą ir jiems reikia panaikinti tą pasirinkimą, ir jiems taip pat reikia atlikti sunkų darbą, prašant Arkangelo Mykolo ir Astrėjos, kad jie juos nuo šito išlaisvintų.

Jeigu turėjote patirčių su juodąja magija, labai rekomenduoju kiekvieną dieną išsakyti šiuos prašymus, kalbėti šaukinius Arkangelui Mykolui ir Astrėjai, prašant, kad jie jus išlaisvintų. Ir tuomet turėtumėte paprašyti vedimo iš jums artimiausio mokytojo, kad jis jums parodytų, ar turite tam tikrus sprendimus savo prote, kurie jus padaro pažeidžiamus šioms tamsos jėgoms, arba sukūrė tam tikrą saitą ar tam tikrą sutartį su jomis.

Kaip paaiškinome, kai kurie dvasingi žmonės sudarė sutartį, kad: „Jeigu aš nepakilsiu virš tam tikro sąmonės lygmens, jūs mane paliksite ramybėje.“ O tai, žinoma, nėra, ką jūs norite daryti, norėdami išpildyti savo dangiškąjį planą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels