Dangus

Kas yra juodoji magija?

Klausimas: Ar galėtumėte pateikti avataro, kuris naudojosi juodąja magija, pavyzdį? Jeigu vizualizuoju apsauginį burbulą virš tam tikros vietovės, stengdamasis apsaugoti jį nuo gamtinių sąlygų, pavyzdžiui, nuo uragano, ar tai yra juodoji magija? Nesakau, jog turiu įrodymų, kad tai veiktų, tiesiog manau, kad tai galėtų suveikti.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, aš paprastai rekomenduočiau, jog kad ir ką darytumėte, visada turėtumėte tam tikrą atvirumą savo prote suderinti tai, ką darote, su Kristaus vizija, idant ant kažko neprimestumėte savo dabartinio išorinio supratimo. Galėtume sakyti, kaip sakėme apie fanatinį mąstymą, kad kai priimate tam tikrą požiūrį, kaip, jūsų manymu, turėtų veikti pasaulis, ir projektuojate šį požiūrį ant pasaulio, tai yra paprasčiausias juodosios magijos apibrėžimas.

Nes, kaip sakėme, ta būsena, kurioje šiuo metu yra pasaulis, nebuvo sukurta Elohimų. Žemė buvo nusmukdyta į daug žemesnį lygmenį. Materija yra daug tankesnė, egzistuoja kančios, egzistuoja įvairiausių dalykų stygius. Ir viso to nebuvo pirminiame dizaine. Tad šitai sukūrė pati žmonija, kadangi žmonės priėmė dualizmo būseną, stygiaus būseną. Ir jie tuomet sukūrė įvaizdžius, kaip, jų manymu, veikia pasaulis pagal tą stygiaus sąmonę. Ir jie suprojektavo tai ant pasaulio, ir todėl kosminis veidrodis atspindėjo jiems tai atgal, ir fizinės sąlygos įkūnijo, kas yra žmonių sąmonėje. Tad tai būtų plačiausias juodosios magijos apibrėžimas.

Būtent dėl to norime, kad suvoktumėte, jog iki pat to momento, kai pakilsite, turėsite ribotą požiūrį, nes turite ribotą perspektyvą per fizinį kūną. Ir būtent dėl to yra išmintinga niekada primygtinai neteigti, kad viskas turi būti būtent taip ir ne kitaip, visada yra geriau turėti tą atvirumą, kad jūsų vizija galėtų būti priderinta prie Kristaus proto. Kaip šis pasiuntinys jau prieš kurį laiką suvokė neturintis jokių fiksuotų absoliučių nuomonių, jokių fiksuotų žinių, kadangi suprato, kad viskas, ką jis šiandien žino ar supranta, rytoj gali būti išplėsta ir jis gali įgyti aukštesnį supratimą. Ir būtent dėl to yra labai svarbu nemanyti, kad turite absoliutų supratimą apie gyvenimą, ar turėti nuomonę, kuri būtų absoliuti ar epiškai svarbi.

Na ir dabar, žinoma, egzistuoja daug ir kitų juodosios magijos formų, kurios yra daug piktybiškesnės. Tačiau jaučiu, kad tai peržengtų klausimo ribas. Kalbant apie avatarus, tarp jų iš tiesų buvo tokių, kurie naudojo juodąją magiją. Egzistuoja pasakojimas apie Rytų išminčių Milarepą, kuris iš tiesų pasidavė puolusios būtybės, juodojo mago gundymui naudoti juodąją magiją, tačiau vėliau suvokė savo klaidą ir palaipsniui virš jos pakilo tiek, kad sugebėjo užsitarnauti savo pakylėjimą. Ir tai jokiu būdu nėra vienintelis pavyzdys iš Žemės. Tačiau nemanau, kad šiuo metu reikėtų duoti daugiau pavyzdžių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels