Burtai ir užkeikimai

TEMOS: Pirmiausia ieškokite Kristaus sąmonės – jeigu esate prisirišę prie rezultatų, burtai ir užkeikimai pažeis kitų žmonių laisvą valią – rimta karma – tai niekada nepadės jums dvasiškai augti

Klausimas: Ką Jėzus mano apie religijas ir dvasines grupes, kurios naudojasi burtais ir užkeikimais?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Vienas iš pačių pagrindinių mano teiginių yra: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir visa kita jums bus pridėta.“ Šio teiginio prasmė yra ta, kad Dievo karalystė yra Kristaus sąmonės simbolis. Kai susiejate tai su kitu teiginiu: „Kas pasirengęs prarasti savo gyvybę dėl manęs, ją atras,“ suvokiate, kad raktas Kristaus sąmonei pasiekti yra paleisti visus prisirišimus, troškimus ir geismus, susijusius su šio pasaulio dalykais.

Taip pat suvokiate, kad, kai iš tiesų pasieksite Kristaus sąmonę, dalykus, kurie iš tiesų bus jums svarbūs, Dievas pats jums pridės. Kitaip tariant, išorinės jūsų gyvenimo aplinkybės taps natūraliu jūsų dvasinio tikslo, dėl kurio atėjote į šį įsikūnijimą, atspindžiu.

Kai iš tiesų suvokiate, kaip svarbu siekti Kristaus sąmonės ir išsiugdyti visišką neprisirišimą prie šio pasaulio dalykų, taip pat suvokiate, kad nėra jokio tikslo naudotis burtais ir užkeikimais, kad gautumėte tai, ko norite šiame pasaulyje. Tokių praktikų pavojus yra tai, kad, jeigu neturėsite visiško neprisirišimo prie šio pasaulio dalykų, beveik neišvengiamai primesite savo valią kitų žmonių laisvai valiai. Tai neišvengiamai pažeis Laisvos Valios Įstatymą, kuris, kaip daug kartų kartoju šioje svetainėje, yra pagrindinis šios visatos įstatymas. O tai reiškia, kad, jeigu iš tiesų pažeisite kito žmogaus laisvą valią, užsitrauksite rimčiausią karmą, kokią tik įmanoma užsitraukti.

Todėl aš labai rimtai raginu visus siekti Kristaus sąmonės, užuot mėginus naudotis burtais, užkeikimais ir kitomis magijos formomis, nesvarbu, ar vadintumėte tai juodąja ar baltąja magija, kad gautumėte tai, ko norite. Kai pasieksite Kristaus sąmonę, niekada nepažeisite kito žmogaus laisvos valios. Kol dar nesate pasiekę Kristaus sąmonės, yra labai lengva pažeisti kito žmogaus laisvą valią ir tuo būdu užsitraukti rimtą karmą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels