Agni Jogos judėjimas

Klausimas: Ar galėtų Mokytojas MOR pakomentuoti Agni Jogos judėjimą? Jis yra populiaresnis mano šalyje, Lietuvoje, už bet kurį kitą pakylėtųjų mokytojų judėjimą. Jo nariai iš esmės neigia, kad po Agni Jogos buvo kokių nors naujų apreiškimų. Esu labai dėkingas už Agni Jogą, kadangi ji man suteikė pagrindą pradėti eiti keliu, nes mano motina priklausė Rericho Bendruomenei. Per Agni Jogą taip pat buvau supažindintas su pakylėtaisiais mokytojais, nors Agni Jogoje jie buvo vadinami Mahatmomis.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, Agni Jogos judėjimas kurį laiką buvo mūsų remiamas, tačiau, žinoma, jis pasiekė tašką, kai ši parama baigėsi, ir nuo to laiko mes rėmėme kitas organizacijas. Galite matyti, kad Agni Jogos judėjimas sekė ta pačia tendencija, kuria sekė dauguma mūsų remtų organizacijų.

Jos nariai pripažino, kad per jų judėjimą buvo perduotas laipsniškas apreiškimas, galbūt jis taip pat buvo perduotas ir per kai kuriuos ankstesnius judėjimus, tačiau jie nepripažino laipsniško apreiškimo per jokį kitą judėjimą ėjusį po jų, o tai reiškia, kad šių judėjimų nariai ir lyderiai tiki, kad laipsniškas apreiškimas baigėsi su jų judėjimu.

Problema čia, žinoma, yra ta, kad, visų pirma, tai nėra tiesa, tai nėra teisinga, tai nėra dermėje su pakylėtaisiais mokytojais. Problema ta, kad tai labai, labai greitai paskatina tuo tikinčius žmones pasiduoti dvasinei puikybei, kuomet jie iš tiesų tiki galintys žinoti geriau už pakylėtuosius mokytojus, ką mes turėtume ar neturėtume sakyti, ir per ką turėtume ar neturėtume kalbėti. Deja, galite matyti, kad šie ankstesni judėjimai, kurie neigia bet kokį apreiškimą po jų pačių, yra labai stipriai paveikti šios subtilios dvasinės puikybės sąmonės. Ir ši dvasinė puikybė neleidžia šiuose judėjimuose esantiems žmonėms judėti pirmyn ir užmegzti kontaktą su mumis ten, kur mes esame šiandien.

Žinoma, yra žmonių, kurie sugeba judėti pirmyn, ir tai yra pozityvus šių judėjimų aspektas, nes jie, žinoma, įvedė daug idėjų apie dvasinį kelią ir pakylėtuosius mokytojus. Mes galime dirbti tik su tais žmonėmis, kurie yra pasiruošę judėti pirmyn, ir, žinoma, su tais žmonėmis, kurie nenori judėti pirmyn, neturime jokios kitos galimybės kaip tik gerbti jų laisvą valią. Ir mums nekyla jokių problemų gerbti jų laisvą valią, nors yra visiškai akivaizdu, kad jeigu daugiau žmonių pereitų į šią vėliausią dispensaciją arba naudotųsi jos mokymais, invokacijomis ir šaukiniais, jie galėtų padaryti didesnį poveikį planetiniu mastu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels