Dangus

Pakylėtųjų mokytojų matymas fizine forma

Klausimas: Knyga „Mano Gyvenimai“ aprašo sceną, kurioje Jėzus, Buda, Maitrėja ir protagonistas pakelia savo sąmonę tiek, kad sugeba išvysti Sanat Kumarą fizinėje formoje ir gauti mokymus tiesiogiai iš jo. Ar mes galėtume šiuo metu padaryti tą patį šioje konferencijoje su mokytoju? Jeigu ne, tai kodėl? Ar gali būti, kad mūsų kolektyvinis sąmonės lygmuo nėra pakankamai aukštas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, aprašytoje scenoje tai nebūtinai reiškė, kad matėte mokytoją fizine forma. Yra daug šių vizijų, kurias žmonės matė įvairiuose amžiuose, kuomet jie matė mokytojus ar angelus, ar kitas dvasines būtybes. Nebūtinai yra taip, kad jūs matote fizinę formą, tiesiog jūsų sąmonė yra pakeliama tiek, kad imate matyti už fizinės plotmės ribų ir todėl, pavyzdžiui, galite pamatinį eterinę mokytojo formą. To jūs visada galite siekti individualiai ar bendrai kaip grupė.

Mes iš tiesų nebesame amžiuje, kuriame skatintume šiuos išorinius, fizinius pasireiškimus ar spektaklius, nes norėtume, kad žmonės pakiltų virš poreikio patirti tokius fizinius fenomenus ir sugebėtų susiderinti su mumis kitokiu būdu. Iš tiesų yra žmonių, kurie, metams bėgant, tiek šioje, tiek ankstesnėse dispensacijose, matė arba šviesos vibraciją, supančią pasiuntinį diktavimo metu, ar netgi matė mokytojo esybę virš pasiuntinio diktavimo metu, ir tai yra dalykas, kurio jūs galite siekti individualiame lygmenyje.

Kolektyviniame lygmenyje tai nėra tai, ko jums reikėtų siekti, svarbiau yra siekti tos Kristaus Sąmonės, kuomet susiderintumėte su buvimu, ir tai neprivalėtų būti forma, kurią juslės galėtų aptikti. Jūs šiuo metu galite suvokti, kad aš materializuoju savo Esybę identiteto karalijoje, identiteto oktavoje. Tačiau mano Esybė neturi atpažįstamos fizinės formos. Negalite eiti į pasaulį ir susirasti Motinos Marijos paveikslo, kuriame aš atrodyčiau kaip tame paveiksle. Mano Esybė pranoksta šias fizines formas, ir taip pat yra kai perduodame diktavimą: mes materializuojame Esybę, kuri neturi specifinės fizinės formos.

Jums yra svarbiau susiderinti su Esybe nei ją pamatyti fizinėmis juslėmis ir vaizdiniais, kuriuos galite apdoroti. Ar netgi pamatyti ją išoriniu protu ir vaizdiniais, kurie buvo suprogramuoti į jūsų individualų protą ar į kolektyvinį protą per daugybę kartų, kuomet žmonės mato Jėzų tam tikru būdu, Motiną Mariją mato tam tikru būdu. Tai apriboja jų gebėjimą su mumis susiderinti, nes kai žmonės tampa labai prisirišę prie konkrečios formos, mes negalime apsireikšti šiems žmonėms, nes tai juos dar stipriau įkalintų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels