Ką daryti su giliu nepasitenkinimu gyvenime

Klausimas: Kimai, ačiū tau už mokymus, kuriuos perduodi būdamas pasiuntiniu, jie man labai padeda. Pakylėtųjų mokytojų mokymus radau daugiau kaip prieš 20 metų. Mėginau išsiaiškinti, koks yra mano tikrasis tikslas, mano dangiškasis planas. Užmezgiau ryšį su savo aukštesniuoju aš, išmokau įsiklausyti į gyvenimo žinutes, išmokau atleidimo ir besąlyginės meilės. Dėka šios praeities, mano gyvenimas radikaliai pasikeitė. Tačiau laikas nuo laiko jaučiu nepasitenkinimą ir prarandu gyvenimo prasmę, imu jausti gyvenantis ne savo gyvenimą. Ir prireikia laiko atrasti motyvaciją ir judėti pirmyn. Norėčiau suprasti, kokios yra šio gilaus nepasitenkinimo šaknys? Kaip būtų galima išgydyti šias emocines ir mentalines traumas? Kaip ryšį su savo aukštesniuoju aš galėčiau padaryti stabilesnį ir pastovesnį, kad galėčiau sąmoningai įkūnyti Dievo karalystę Žemėje ir sąmoningai išpildyti savo dangiškąjį planą?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, remdamasis savo asmenine patirtimi sakyčiau, kad tarp dvasingų žmonių egzistuoja tokia kaip ir svajonė; pats šią svajonę turėjau, kai buvau jaunesnis, mačiau ją daugelyje, daugelyje žmonių, kad jeigu atrasime teisingą dvasinį mokymą ir jį su dideliu užsidegimu praktikuosime, ateis momentas, kai patirsime persilaužimą. Ir tuomet tapsime nušvitę, ar kad ir kokią koncepciją žmonės apie tai turėtų, kas turėtų nutikti mums patyrus persilaužimą, kuomet viskas po to bus tiesiog nuostabu.

Turėjau tai savyje daugelį metų, pamenu devintajame dešimtmetyje mąsčiau: „Jergutėliau, jau tiek daug perdirbau savo psichologijoje, kiek dar joje visko gali būti likę?“ Bet tuomet, kai gavome visus mokymus apie gimimo traumą, apie atėjimą iš natūralios planetos į Žemę ir gimimo traumos gavimą, apie tai, kad Žemėje gyvename jau labai ilgą laiką, tai tarsi pakeitė mano perspektyvą, kadangi suvokiau, jog nėra jokio amžino būvio tokioje planetoje kaip Žemė, nenatūralioje planetoje.

Mes visada susidursime su dalykais savo psichologijoje, kol būsime įsikūnijime, ar tai būtų mūsų asmeninėje psichologijoje esantys dalykai, ar kažkas, ką būtume prisiėmę iš kolektyvinės sąmonės, ką turime apdoroti. Tad visada turėsime kažką spręsti.

Manau pirmas žingsnis, bent jau aš tai padariau, yra tai, kad palikau visą šią idėją, jog turėčiau patirti kažkokį lūžį, po kurio pasieksiu aukščiausią sąmonės būseną, tapsiu nušvitęs. Suvokiau, jog visada bus dalykų, kurie iškils mano psichologijoje. Kitas dalykas, kurį matau, yra, kad kai žvelgiu atgal į tuos daugiau kaip 40 metų, kuriuos buvau dvasiniame kelyje, matau, kad yra tam tikri ciklai, tam tikri etapai. Yra etapai, kai iš tiesų augame.

Dažnai, kai atrandame naują mokymą, pajaučiame labai didelį entuziazmą, imame nuoširdžiai jį taikyti, tačiau darome tai su tam tikra vizija apie tai, ką tariamai turėtume daryti. Kai aš, pavyzdžiui, atradau Summit Lighthouse, buvau tam tikrame sąmonės lygyje ir galėjau į dvasinį kelią žiūrėti tam tikru būdu. Tad aš į jį žiūrėjau iš tos perspektyvos. Tačiau taip pat matau, kad keletą kartų pasiekiau lūžio tašką. Ir dabar man buvo skirta pakilti į kitą kelio lygmenį, tačiau turėjau kažkokį požiūrį, kažkokį suvokimo filtrą, kuris man neleido judėti pirmyn, nes buvau prisirišęs prie tam tikro požiūrio į kelią.

Ir kai žvelgiu atgal į tuos periodus, matau, kad nebeturėjau tokio didelio entuziazmo, galbūt jaučiau nepasitenkinimą, galbūt, kaip čia yra sakoma, buvau praradęs gyvenimo prasmę, galbūt viskas nebebuvo taip prasminga. Tai taip stipriai nebejaudino. Nejaučiau, kad kažkas labai vyktų. Taip buvo dėl to, kad neaugau. Ir pradedate jausti nepasitenkinimą, kai neaugate.

Esmė čia nėra vien traumos, kurias reikia išgydyti. Gali būti, kad turite kažkokią traumą, kurią turite išgydyti, tačiau taip pat gali būti, kad mums reikia atlikti pokytį savo požiūryje, kaip sakiau, paliekant šią idėją, jog turėtume patirti šį galutinį lūžį. Pavyzdžiui, palikite šią idėją, kad turėtumėte būti pasiekę aukštesnę evoliucijos pakopą, negu esate pasiekę. Mačiau daug, daug žmonių pakylėtųjų mokytojų mokymuose, kurie galvoja: „Buvau šiuose mokymuose 10 metų, 20 metų, turėčiau būti toliau nuėjęs negu esu, turėčiau jausti ramybę, turėčiau turėti tą, turėti aną, turėčiau turėti pastovų ryšį su savo aukštesniuoju aš. Turėčiau gebėti materializuoti tokį gyvenimą, kokio noriu.“

Manau, kad ateina momentas, kai mums tiesiog reikia tai palikti, palikti šias idėjas ir suvokti, kad kelias iš tiesų yra savęs tyrimo procesas, žiūrėjimo į savo psichologiją procesas, kuomet pamatome kažkokį apribojimą, pamatome kažkokią savastį ir ją paleidžiame.

Ir ką jūs gaunate, paleidę šį troškimą patirti kažkokį galutinį lūžį? Gaunate proto ramybę, nes nebesijaučiate, kad visada turėtumėte būti geresni ar kad turėtumėte būti kažkur kitur, ar kad turėtumėte daryti didesnį progresą. Žinote, kad kiekvieną dieną augate, ir tiesiog jaučiate ramybę būdami tuo, kuo esate, ir būdami ten, kur esate kelyje, nors ir nesate tobuli.

Nekvaršinu sau galvos, kuriame sąmonės lygyje aš esu. Galite sakyti, na, tau tai visai lengva, žinai, kad esi virš 96 lygmens, ir vis dėlto, aš dėl to nesijaudinu, tiesiog ieškau kito dalyko, kurį turėčiau išspręsti savo psichologijoje, ir tuomet tą ir padarau. Neturiu šio jausmo, kad turėčiau kažkur būti. Daugiau to nebeturiu. Anksčiau labiau tai jausdavau: „O, turėčiau būti tobulas būdamas pasiuntiniu, negaliu padaryti klaidos, ir visi tie dalykai.“

Bet dabar, jeigu padarau klaidą, tiesiog iš jos pasimokau ir judu toliau. Jeigu kažkas iškyla mano psichologijoje, pažvelgiu į tai ir tuomet tai išsprendžiu. Nebeturiu to priešinimosi pažvelgti į kažką, kurį turėjau prieš daugelį metų, kuomet tam priešinausi, nes negalėjau pakelti minties, kad galiu turėti kažkokią problemą savo psichologijoje.

Manau, kad esmė čia yra tiesiog atlikti šį pokytį ir pamatyti, kad kelias yra nuolatinis procesas, kad mes palaipsniui tobulėsime, ir kai pasieksime kažkokį aukščiausią sąmonės lygį, nebegalėsime išsilaikyti fiziniame kūne ir tuomet pakilsime. Štai kaip aš į tai žiūriu. Tikiuosi, kad jums tai padėjo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels